Ухвала Вищого адміністративного суду України від 18.06.2014 у справі № 2а-24375/10/0570
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" червня 2014 р. м. Київ К/9991/15652/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого Бившевої Л.І.,

суддів: Лосєва А.М., Шипуліної Т.М.,

секретар судового засідання Гончарук І.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Амвросіївському районі Донецької області

на постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 18 лютого 2011 року

у справі № 2а-24375/10/0570

за позовом Відкритого акціонерного товариства «Кутейниківський комбінат хлібопродуктів»

до Державної податкової інспекції у Амвросіївському районі Донецької області третя особа - Головне управління державного казначейства України Донецької області

про визнання протиправними дій, визнання недійсною першої податкової вимоги, -

В С Т А Н О В И Л А :

Відкрите акціонерне товариство «Кутейниківський комбінат хлібопродуктів» (далі - позивач) звернулась до суду з позовом до Державної податкової інспекції у Амвросіївському районі Донецької області (далі - відповідач), за участі третьої особи - Головного управління державного казначейства України Донецької області (далі - третя особа), про визнання протиправними дій ДПІ у Амвросіївському районі Донецької області по пред'явленню ВАТ «Кутейниківський комбінат хлібопродуктів» першої податкової вимоги від 27 серпня 2010 року № 1/198 на суму 873432,72 грн.; визнання недійсною першої податкової вимоги ДПІ у Амвросіївському районі Донецької області від 27 серпня 2010 року № 1/198 на суму 873432,72 грн. (в редакції заяви про зміну предмету позову від 06 грудня 2010 року).

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 23 грудня 2010 року у задоволенні позову відмовлено.

Постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 18 лютого 2011 року постанову Донецького окружного адміністративного суду від 23 грудня 2010 року скасовано. Позовні вимоги задоволено. Визнано протиправними дії ДПІ у Амвросіївському районі Донецької області по пред'явленню ВАТ «Кутейниківський комбінат хлібопродуктів» першої податкової вимоги від 27 серпня 2010 року № 1/198 на суму 873432,72 грн. Визнано недійсною першу податкову вимогу ДПІ у Амвросіївському районі Донецької області від 27 серпня 2010 року № 1/198, в якій вказано, що станом на 27 серпня 2010 року сума податкового боргу ВАТ «Кутейниківський комбінат хлібопродуктів» за узгодженими податковими зобов'язаннями становить 873432,72 грн., у тому числі: основного платежу - 215549,40 грн., пені - 621883,32 грн. Стягнуто з Державного бюджету України на користь ВАТ «Кутейниківський комбінат хлібопродуктів» судовий збір у розмірі 3,40 грн.

В касаційній скарзі ДПІ у Амвросіївському районі Донецької області, посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального права, просить скасувати постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 18 лютого 2011 року та залишити в силі постанову Донецького окружного адміністративного суду від 23 грудня 2010 року.

З урахуванням неприбуття у судове засідання жодної з осіб, які беруть участь у справі, та які були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, колегія суддів дійшла висновку про можливість розгляду справи за наявними у справі матеріалами за відсутності сторін.

Заслухавши доповідь судді - доповідача, перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено наступне.

У 1997 році між сільськогосподарськими підприємствами (товаровиробниками) і державним заготівельником (ВАТ «Кутейниківський комбінат хлібопродуктів») відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 1997 року № 124 «Про задоволення державних потреб у зерні в 1997 році» та Порядку формування обсягів та закупівлі зерна і сортового насіння зернових культур за державним замовленням у 1997 році, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 1997 року № 124, було укладено договори на закупівлю за державним замовленням пшениці та інших зернових культур (т.1 арк. справи 82-215).

10 серпня 2010 року УДК у Амвросіївському районі Донецької області було надіслано на адресу ДПІ у Амвросіївському районі Донецької області подання № 72 про здійснення заходів з погашення податкового боргу через несплату платником податків узгоджених сум податкових зобовязань у встановлені терміни за платежем: заборгованість по держконтракту 1997 року (код платежу 02801384), за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 року № 1387 (т.1 арк. справи 39).

27 серпня 2010 року ДПІ у Амвросіївському районі Донецької області була сформована та надіслана ВАТ «Кутейниківський комбінат хлібопродуктів» перша податкова вимога №1/198, згідно з якою станом на 27 серпня 2010 року сума податкового боргу позивача за узгодженими податковими зобовязаннями становить 873432,72 грн., а саме - за платежем: повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю сільгоспродукції за держконтрактом 1994 року, у тому числі: 251549,40 грн. основного платежу, 621883,32 грн. пені (т.1 арк. справи 34).

Підставою для формування та надіслання оспорюваної податкової вимоги ДПІ у Амвросіївському районі Донецької області визначила несплату ВАТ «Кутейниківський комбінат хлібопродуктів» суми бюджетної позички, яка надавалась сільськогосподарським товаровиробникам у 1994 році.

Суд першої інстанції, відмовляючи у задоволенні позовних вимог, виходив з того, що у позивача існує заборгованість перед бюджетом у вигляді неповернутої бюджетної позички, яка надавалась сільськогосподарським товаровиробникам у 1997 року згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 1997 року № 124 «Про задоволення державних потреб у зерні в 1997 році», з огляду на що податковий орган правомірно сформував та надіслав ВАТ «Кутейниківський комбінат хлібопродуктів» першу податкову вимоги на підставі подання органу державного казначейства за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення суду першої інстанції та задовольняючи позовні вимоги, виходив з того, що оскаржувана перша податкова вимога була сформована та надіслана позивачу без достатніх правових підстав, оскільки стосувалась повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю сільгосппродукції за держконтрактом 1994 року, тоді як у поданні органу державного казначейства вказано про наявність у позивача неповернутої бюджетної позички за держконтрактом 1997 року за кодом платежу 02801384, який не визначений у статті 21 Закону України «Про Державний бюджету України на 2010 рік», з урахуванням того, що відповідно до пункту 30 статті 2 Бюджетного кодексу України бюджетні позички, надані суб'єктам господарювання під гарантії держави, підлягають стягненню податковим органом як інші надходження до Державного бюджету України - як бюджетна, а не податкова заборгованість.

Колегія суддів погоджується з висновками суду апеляційної інстанції, з огляду на наступне.

Статтею 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) органи державної податкової служби України у 2010 році визначено органами стягнення заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі (кошти від повернення якої надходять за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2801380, 2801400, 2801410, 2801440, 3511530, 3511550, 3511560, 3511630, 3511660), а також заборгованості з відсотків за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою, та з плати за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії.

Відповідно до пункту 30 статті 2 Бюджетного кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) органами стягнення є податкові, митні та інші державні органи, яким відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень.

Згідно положень підпункту 6.2.1 пункту 6.2 статті 6 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання в установлені строки, податковий орган надсилає такому платнику податків податкові вимоги. Якщо контролюючий орган, що провів процедуру узгодження суми податкового зобов'язання з платником податків, не є податковим органом, такий контролюючий орган надсилає відповідному податковому органу подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків, а також розрахунок його розміру, на підставі якого податковий орган надсилає податкові вимоги. Форма зазначеного подання затверджується Кабінетом Міністрів України.

З огляду на те, що податковим органом не було доведено наявність існування у позивача заборгованості з повернення бюджетної позички за держконтрактом 1994 року, а також зважаючи на те, що у ВАТ «Кутейниківський комбінат хлібопродуктів» була наявна заборгованість по держконтракту 1997 року за кодом платежу 02801384, який не визначений у статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», як такий, заборгованість по якому вважається податковим боргом і стягується відповідно до Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», колегія суддів погоджується з висновками суду апеляційної інстанції про обґрунтованість позовних вимог та наявність підстав для їх задоволення.

Доводи касаційної скарги вищевикладеного не спростовують.

Відповідно до частини 1 статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, касаційна скарга ДПІ у Амвросіївському районі Донецької області підлягає залишенню без задоволення, а постанова Донецького апеляційного адміністративного суду від 18 лютого 2011 року підлягає залишенню без змін.

Керуючись ст. ст. 160, 167, 210, 220, 221, 223, 224, 230, 231, ч. 5 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Амвросіївському районі Донецької області залишити без задоволення, а постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 18 лютого 2011 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строк та у порядку, визначеному статтями 237, 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: _____________________ Л.І. Бившева

Судді: _____________________ А.М. Лосєв _____________________ Т.М. Шипуліна

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
18.06.2014
ПІБ судді:
Бившева Л.І.
Реєстраційний № рішення
2а-24375/10/0570
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції відмовив у задоволенні скарги контролюючого органу. Рішення суду апеляційної інстанції залишено у силі.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалося у Верховному Суді України.
Замовити персональну презентацію