Ухвала Вищого адміністративного суду України від 18.06.2014 у справі № 2а-1051/10/2170
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" червня 2014 р. м. Київ К/9991/31097/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

розглянула в письмовому провадженні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у місті Херсоні

на постанову Одеського апеляційного адміністративного суду

від 28.09.2010

по справі №2а-1051/10/2170

за позовом Державної податкової інспекції у місті Херсоні до Відкритого акціонерного товариства «Херсонрибгосп»

про застосування умовного арешту активів у вигляді зупинення операцій на рахунках.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Херсонського окружного адміністративного суду від 01.03.2010 позовні вимоги Державної податкової інспекції у місті Херсоні до Відкритого акціонерного товариства «Херсонрибгосп» про застосування умовного арешту активів у вигляді зупинення операцій на рахунках задоволено. Застосовано умовний арешт активів у вигляді зупинення операцій на визначених рахунках Відкритого акціонерного товариства «Херсонрибгосп» на строк до погашення податкового боргу

Постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 28.09.2010 постанову Херсонського окружного адміністративного суду від 01.03.2010 скасовано та прийнято нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції, Державна податкова інспекція у місті Херсоні 17.05.2011 звернулась з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 11.10.2011 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі позивач просив скасувати постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 28.09.2010 та залишити в силі постанову Херсонського окружного адміністративного суду від 01.03.2010.

В обґрунтування своїх вимог Державна податкова інспекція у місті Херсоні посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, зокрема, пункту 8.6 статті 8, підпункту 9.1.2 пункту 9.1, підпункту 9.3.3 пункту 9.3 статті 9 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 20.04.2004 виникла податкова застава на всі активи Відкритого акціонерного товариства «Херсонрибгосп», заставодержатель - Державна податкова інспекція у місті Херсоні, строк дії даної податкової застави був продовжений до 06.03.2014.

Відповідно до довідки Державної податкової інспекції у місті Херсоні станом на 25.02.2010 за Відкритим акціонерним товариством «Херсонрибгосп» обліковується податковий борг у розмірі 11182,25грн.

Податковим керуючим Лехан А.С. проведено перевірку стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, про що складено акт від 2.12.2009 №452/24-103.

Перевіркою встановлено, що підприємством за час перебування його активів у податковій заставі без погодження із податковим органом здійснено відчуження активів на загальну суму 14185,00грн. - автобуса КАВЗ №58-01 згідно видаткової накладної від 01.08.2009 №ЛНА-00031, а також проведено списання основних засобів на загальну суму 409,16грн. - апарати інкубаційні «Амур», човен металевий, чани дерев'яні згідно актів на списання основних засобів від 01.10.2008.

Начальником ГВПМ Державної податкової інспекції у місті Херсоні Уліцьким А.Г. 23.02.2010 прийнято рішення №42 про наявність обставин, які є підставою для застосування арешту у вигляді зупинення операцій на рахунках Відкритого акціонерного товариства «Херсонрибгосп» у зв'язку із порушенням платником податків правил відчуження активів, що перебувають у податковій заставі.

Задовольняючи позовні вимоги суд першої інстанції виходив з того, що активи підприємства перебувають в податковій заставі, проте Відкритим акціонерним товариством «Херсонрибгосп» без погодження з податковим органом здійснили їх відчуження активів, що є підставою для умовного арешту активів платника податків.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи в задоволенні позовних вимог суд апеляційної інстанції виходив з того, що підстави для умовного арешту активів платника податку відсутні.

Приписами підпункту 9.1.1 пункту 9.1 статті 9 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» передбачено, що адміністративний арешт активів платника податків є виключним способом забезпечення можливості погашення його податкового боргу.

Відповідно до підпункту «а» підпункту 9.1.2 пункту 9.1 статті 9 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» арешт активів може бути застосовано, якщо платник податків порушує правила відчуження активів, визначені пунктом 8.6 статті 8 цього Закону.

Згідно з підпунктом «а» підпункту 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, здійснює вільне розпорядження ними, за винятком операцій, що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом: купівлі чи продажу, інших видів відчуження або оренди (лізингу) нерухомого та рухомого майна, майнових чи немайнових прав, за винятком майна, майнових та немайнових прав, що використовується у підприємницькій діяльності платника податків (інших видах діяльності, які за умовами оподаткування прирівнюються до підприємницької), а саме готової продукції, товарів і товарних запасів, робіт та послуг за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні.

Рішенням Конституційного суду України від 24.03.2005 №2-рп/2005 положення підпункту 8.2.2 пункту 8.2 статті 8 Закону, яке передбачає можливість поширення права податкової застави на будь-які види активів платника податків незалежно від суми податкового боргу, визнано неконституційним як таке, що порушує справедливе вирішення питань застосування права податкової застави. Конституційний Суд України зазначив, що розмір податкової застави виходячи із загальних принципів права повинен відповідати сумі податкового зобов'язання, що забезпечувало б конституційну вимогу справедливості та розмірності. Розмірність як елемент принципу справедливості передбачає встановлення публічно-правового обмеження розпорядження активами платника податків за несплату чи несвоєчасну сплату податкового зобов'язання та диференціювання такого обмеження залежно від розміру несплати платником податкового боргу.

Таким чином, з урахуванням положень зазначеного Рішення Конституційного Суду України, податковий орган повинен був включити до опису активів підприємства, на які поширюється право податкової застави, лише ті активи, вартість яких відповідала б сумі податкового боргу.

Разом з тим, судом апеляційної інстанції встановлено, що опис активів підприємства, на які поширюється право податкової застави, позивачем не проводився, доказів на підтвердження того, що автобус КАВЗ №58-01, апарати інкубаційні «Амур», човен металевий, чани дерев'яні перебували у складі переданих в податкову заставу активів Відкритого акціонерного товариства «Херсонрибгосп» з метою захисту інтересів бюджетних споживачів Державною податковою інспекцією у місті Херсоні не надано.

Враховуючи викладене, висновок суду апеляційної інстанції про відсутність підстав для застосування умовного арешту активів у вигляді зупинення операцій на рахунках є правильним.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судом апеляційної інстанції при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 210, 222, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у місті Херсоні залишити без задоволення.

Постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 28.09.2010 по справі №2а-1051/10/2170 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

Судді: __________________ Л.І. Бившева __________________ А.М. Лосєв

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
18.06.2014
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
2а-1051/10/2170
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції відмовив у задоволенні скарги контролюючого органу. Рішення суду апеляційної інстанції залишено у силі.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалося у Верховному Суді України.
Замовити персональну презентацію