Ухвала Вищого адміністративного суду України від 18.03.2015 у справі № 2а-5700/11/1070

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2015р. м. Київ К/9991/55924/12

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

розглянула у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудсфера»

на постанову Київського окружного адміністративного суду від 19.03.2012

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 16.08.2012

по справі №2а-5700/11/1070

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудсфера»

до Державної податкової інспекції у Вишгородському районі Київської області

про визнання протиправними дій начальника управління оподаткування юридичних осіб Державної податкової інспекції у Вишгородському районі - Ванюк Ю.М. та відсутність компетенції (повноважень) щодо визнання угод нікчемними при здійсненні документальної перевірки та складанні акта перевірки.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Київського окружного адміністративного суду від 19.03.2012, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 16.08.2012, у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудсфера» до Державної податкової інспекції у Вишгородському районі Київської області про визнання протиправними дій начальника управління оподаткування юридичних осіб Державної податкової інспекції у Вишгородському районі - Ванюк Ю.М. та відсутність компетенції (повноважень) щодо визнання угод нікчемними при здійсненні документальної перевірки та складанні акта перевірки - відмовлено.

Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбудсфера» 10.09.2012 звернулось з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 12.09.2012 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати постанову Київського окружного адміністративного суду від 19.03.2012 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 16.08.2012, прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог.

В обґрунтування своїх вимог Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбудсфера» посилається на порушення судами норм матеріального права, зокрема, статей 203, 215, 216 та 218 Цивільного кодексу України, пункту 79.2 статті 79, пункту 78.4 статті 78, пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України, статей 2 та 17 Кодексу адміністративного судочинства.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що Державною податковою інспекцією у Вишгородському районі Київської області проведено невиїзну документальну перевірку Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбудсфера» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за червень 2011 року.

Перевіркою встановлено порушення позивачем, зокрема, вимог статей 203, 215, 216 та 218 Цивільного кодексу України, оскільки по операціям продажу товарів, робіт, послуг встановлено ознаки нікчемності правочинів між Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрбудсфера» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгбудкомплекс-ЛТД».

За результатами перевірки було складено акт від 30.09.2011 №678/15-2/37496460 про дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрбудсфера» за червень 2011 року.

Відповідно до пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно з пунктом 79.1 статті 79 Податкового кодексу України документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

Як встановлено судами, позивачем не оскаржується правомірність проведення перевірки, а оскаржуються саме дії начальника управління оподаткування юридичних осіб Державної податкової інспекції у Вишгородському районі Ванюк Ю.М.

Разом з тим, доказів на підтвердження вчинення начальником управління оподаткування юридичних осіб Державної податкової інспекції у Вишгородському районі Ванюк Ю.М. дій поза межами його повноважень або з перевищенням таких повноважень позивачем судам попередніх інстанцій надано не було.

За таких обставин, висновок судів першої та апеляційної інстанцій про відсутність підстав для задоволення позовних вимог в цій частині є правильним.

Щодо позовних вимог про встановлення відсутності компетенції (повноважень) Державної податкової інспекції у Вишгородському районі Київської області щодо визнання угод нікчемними при здійсненні документальної перевірки та складанні акта перевірки колегія суддів звертає увагу на наступне.

Відповідно до приписів статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України предметом розгляду по суті в порядку адміністративного судочинства є не будь-які рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень, а лише ті, що породжують права та обов'язки учасників спірних відносин.

В свою чергу, висновки, викладені в акті податкового органу, складеного за результатом перевірки, не є предметом оскарження в адміністративному суді, оскільки не є обов'язковими ані для платника податків, ані для керівника контролюючого органу. Останній оцінює викладені в акті перевірки доводи і в разі наявності податкових порушень приймає податкове повідомлення-рішення, яке і визначає грошові зобов'язання платникові податків.

Натомість висновки, викладені в акті перевірки, є лише відображенням фактичних дій податкових інспекторів-ревізорів та їх особистої думки, а тому не створюють жодних правових наслідків. Відповідно, акти перевірки не порушують права платників податків безвідносно до змісту таких актів, в зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення позовних вимог щодо протиправності дій по складанню та включенню до актів перевірки будь-яких даних.

В той же час, судами попередніх інстанцій безпідставно вказано на нікчемність правочинів між Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрбудсфера» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгбудкомплекс-ЛТД», оскільки господарські операції суб'єктів господарювання можуть досліджуватися у випадку оскарження податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами перевірок платників податків, реальність зазначених операцій не входить до предмету доказування даного спору.

Оскільки висновки судів попередніх інстанцій про нікчемність правочинів між Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрбудсфера» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгбудкомплекс-ЛТД» не вплинули на правильність прийнятих у справі рішень, судова колегія вважає за необхідне виключити їх з мотивувальної частини рішень.

З огляду на викладене, колегія судді дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги та скасування судових рішень.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 210, 2201, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудсфера» залишити без задоволення.

Постанову Київського окружного адміністративного суду від 19.03.2012 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 16.08.2012 по справі №2а-5700/11/1070 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: Т.М. Шипуліна

Судді: Л.І. Бившева А.М. Лосєв

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
17.03.2015
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
2а-5700/11/1070
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції відмовив у задоволенні скарги платника податків. Рішення судів попердніх інстанцій залишено в силі.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалося у Верховному Суді України.
Замовити персональну презентацію