Ухвала Вищого адміністративного суду України від 17.11.2014 у справі № 2а-16988/10/2670
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2014 року м. Київ К/9991/60331/11

Вищий адміністративний суд України в складі колегії суддів:

головуючого Ланченко Л.В.

суддів Пилипчук Н.Г., Цвіркуна Ю.І.

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу

Спеціалізованої державної податкової інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками податків

на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.02.2011

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 30.08.2011

у справі №2а-16988/10/2670

за позовом Публічного акціонерного товариства «Артем-Банк»

до Спеціалізованої державної податкової інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками податків

про скасування податкового повідомлення-рішення, -

ВСТАНОВИВ:

Постановою Окружного адміністративного суду м.Києва від 24.02.2011, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 30.08.2011, позов задоволено. Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення СДПІ у м.Києві по роботі з ВПП від 13.04.2010 №0000334320/0 та від 21.06.2010 №0000334320/1, від 02.09.2010 №0000334320/2, від 19.11.2010 №0000334320/3.

У справі відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою відповідача, у якій ставиться питання про скасування рішення суду першої та апеляційної інстанції та прийняття нового про відмову в позові, з підстав невірного застосування норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши під час попереднього судового засідання повноту встановлення обставин справи та правильність їх юридичної оцінки в судових рішеннях, в межах доводів касаційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідачем проведено невиїзну документальну перевірку з питань дотримання позивачем вимог податкового законодавства за період з 01.01.2007 по 30.06.2009, за результатами якої складено акт №165/42-30/26253023 від 30.03.2010.

За висновками акта перевірки позивачем допущено порушення пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», а саме не включено у 2008 році до складу валового доходу суму отриманого доходу з інших джерел, а саме суму коштів отриманих внаслідок оформлення операцій з відчуження акцій ВАТ «Укрзалізобетонбуд», які на дату проведення даних операцій не існували в зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням про скасування свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та скасування свідоцтва про державну реєстрацію з моменту їх видачі на загальну суму 1483390 грн., що призвело до заниження від'ємного фінансового результату від операцій з акціями за 2008 рік на загальну суму 1483390 грн.

На підставі акта перевірки відповідачем прийнято податкове повідомлення рішення від 13.04.2010 №0000334320/0, яким визначено суму податкового зобов'язання з податку на прибуток в розмірі 370847,50 грн. основного платежу та 185423,75 грн. штрафних (фінансових) санкцій, а всього на загальну суму 556271,25 грн.

За наслідками адміністративного оскарження скарги платника залишені без задоволення, прийняті податкові повідомлення-рішення з відповідним індексом, яким доведено нові граничні строки сплати податкових зобов'язань.

Суд касаційної інстанції не вбачає порушень судом першої та апеляційної інстанції норм матеріального права, на які посилається податкова інспекція в касаційній скарзі.

Відповідно до положень абз. 1 п.п.7.6.1 п.7.6 ст.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» платник податку веде окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю та сертифікатами фондів операцій з нерухомістю) і деривативами у розрізі окремих видів цінних паперів, а також фондових та товарних деривативів. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або деривативами такого ж виду майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному статтею 6 цього Закону.

Норми цього пункту не поширюються на операції з емісії корпоративних прав або інших цінних паперів, що здійснюються платником податку, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку (абз.5 п.п.7.6.1 п.7.6 ст.7 цього Закону).

Згідно пп.7.6.3 п.7.6 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» під терміном «витрати» слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю цінних паперів та деривативів як компенсація їх вартості. До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.

Відповідно до пп.7.6.4 п.7.6 ст.7 вказаного Закону під терміном «доходи» слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів та деривативів, збільшену на вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку в зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням. До складу доходів включається також сума будь-якої заборгованості платника податку, яка погашається у зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 05.02.2008 між ТОВ «Артем Банк» (продавець) та ТОВ «СКС Трейд» (покупець) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №Д-15/08;79/5Д, згідно якого продавець зобов'язується передати у власність покупця цінні папери ВАТ «Укрзалізобетонбуд», а покупець зобов'язується прийняти та оплатити зазначені у договорі цінні папери.

Відповідно п.2.5 цього Договору, підтвердженням факту переходу права власності на цінні папери є списання цінних паперів з рахунку в цінних паперах продавця у зберігача продавця та зарахування цінних паперів на рахунок цінних паперів покупця у зберігача покупця. Всі зміни прав власності в депозитарній системі та послуги із списання/зарахування здійснюється та оплачується сторонами самостійно.

12.02.2008 акції ВАТ «Укрзалізобетонбуд» були списані з рахунку у цінних паперах АТ «АРТЕМ-БАНК» у кількості 5926590 штук.

Датою переходу права власності на цінні папери є дата здійснення списання цінних паперів з рахунку АТ «АРТЕМ-БАНК», а саме 12.02.2008, що підтверджується відповідною випискою зберігача ТОВ «Фінком-Капітал» про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах, відкритому в ТОВ «Фінком Капітал».

Бухгалтерські проводки у фінансовому обліку позивача та складання актів виконаних робіт здійснено 23.06.2008, за фактом оплати ТОВ «СКС Трейд» за поставлені АТ «АРТЕМ-БАНК» акції ВАТ «Укрзалізобетонбуд».

Відповідач вважає безпідставним оподаткування позивачем операцій з торгівлі з цінними паперами відповідно до пп.7.6.4 п.7.6 ст.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», оскільки на момент оформлення ПАТ «АРТЕМ-БАНК» операцій з реалізації акцій емітованих ВАТ «Укрзалізобетонбуд» за звітний період П квартал 2008 року, акції даного підприємства не мали статусу цінних паперів, у зв'язку з чим позивачем занижено від'ємний фінансовий результат від операцій з акціями за 2008 рік на загальну суму 1483390,00 грн., з огляду на те, що постановою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №А8/435-07 від 17.07.2007 визнано недійсними запис про державну реєстрацію ВАТ «Укрзалізобетонбуд», установчі (статутні) документи ВАТ «Укрзалізобетонбуд», запис про державну перереєстрацію ВАТ «Укрзалізобетонбуд», свідоцтво про державну реєстрацію з моменту його видачі, реєстрацію випуску акцій ВАТ «Укрзалізобетонбуд», свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Укрзалізобетонбуд» з моменту його видачі.

Відповідно до приписів п. 7 ст. 59 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог цього Кодексу.

Статтею 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» передбачено порядок державної реєстрації припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи.

Згідно пунктів 3 та 4 вказаної статті державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру запис щодо цього судового рішення та в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та юридичну особу, щодо якої було прийнято судове рішення, про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи застосовуються обмеження, які встановлені законом, зокрема частиною другою статті 35 цього Закону, а саме: проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, щодо якої прийнято рішення щодо припинення; внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо відомостей про відокремлені підрозділи; проведення державної реєстрації юридичної особи, засновником (учасником) якої є юридична особа, щодо якої прийнято рішення щодо припинення.

Згідно пункту 1 Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.1998 №222 (далі-Рішення №222), зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій здійснюється уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або їх територіальних органів.

У відповідності до п.1.5 Рішення №222, починаючи з дати опублікування інформації про зупинення обігу акцій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу, забороняється здійснення цивільно-правових договорів з акціями, обіг яких зупинено.

Обіг акцій ВАТ «Укрзалізобетонбуд» зупинено за розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №7-3 від 24.01.2008, а опублікування інформації про зупинення обігу акцій здійснено в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості» №32 (286) від 18.02.2008, у якому розміщено оголошення про зупинення обігу акцій ВАТ «Укрзалізобетонбуд».

З огляду на викладене, суди попередніх інстанцій дійшли вірного висновку, що до 18.02.2008 акції ВАТ «Укрзалізобетонбуд» знаходились у вільному обігу, а тому станом на 12.02.2008 - дату списання цінних паперів з рахунку позивача, не були знерухомлені або обмежені.

Висновки акта перевірки про зупинення обігу акцій Відкритого акціонерного товариства «Укрзалізобетонбуд» на дату здійснення позивачем операцій з продажу акцій за договором купівлі-продажу цінних паперів від 05.02.2008 №Д-15/08;79/5Д є недоведеними.

Відповідачем, всупереч положень ч.2 ст.71 КАС України, не надано доказів існування рішень Господарського суду Дніпропетровської області у справі №А8/435-07 від 17.07.2007 та від 06.09.2007 щодо скасування державної реєстрації, установчих документів та випуску акцій ВАТ «Укрзалізобетонбуд» та набрання ними законної сили, у той час як матеріалами справи підтверджується прийняття такого рішення Господарським судом Дніпропетровської області у справі №А8/435-07 лише 02.11.2007, яке відповідно до положень ст.254 КАС України, набрало законної сили лише 23.09.2009.

Зважаючи на викладене, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку що позивачем у періоді, що перевірявся, здійснено господарські операції із цінними паперами у відповідності до вимог пункту 7.6 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та правомірно відображено доход від продажу акцій Відкритого акціонерного товариства «Укрзалізобетонбуд» в окремому обліку.

Таким чином, висновок судів попередніх інстанцій щодо протиправності оспорюваних податкових повідомлень-рішень є правильним.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судами першої та апеляційної інстанцій при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права. Підстав для скасування судових рішень, з мотивів викладених в касаційній скарзі, не вбачається.

Керуючись ст. ст. 220-1, 223, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками податків відхилити , а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.02.2011 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 30.08.2011 залишити без змін.

Ухвала вступає в законну силу з моменту проголошення. Заява про перегляд судового рішення в адміністративній справі Верховним Судом України може бути подана з підстав, в порядку та у строки встановлені ст.ст.236-238 КАС України.

 Головуючий Л.В.Ланченко

 Судді Н.Г.Пилипчук, Ю.І.Цвіркун

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
17.11.2014
ПІБ судді:
Ланченко Л.В.
Реєстраційний № рішення
2а-16988/10/2670
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу відхилено, а постанову окружного адміністративного суду та ухвалу апеляційного адміністративного суду залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію