Ухвала Вищого адміністративного суду України від 17.09.2014 у справі № 2а-5162/11/1270
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" вересня 2014 р. м. Київ К/9991/65552/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

розглянула в письмовому провадженні касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Інвестхолдінг»

на постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 31.08.2011

по справі №2а-5162/11/1270

за позовом Приватного акціонерного товариства «Інвестхолдінг»

до Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у місті Луганську

про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 08.07.2011 позовні вимоги Приватного акціонерного товариства «Інвестхолдінг» до Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у місті Луганську про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії задоволено. Визнано протиправними дії Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у місті Луганську щодо неприйняття у Приватного акціонерного товариства «Інвестхолдінг» податкової декларації з податку на додану вартість разом з додатками та реєстрами виданих та отриманих податкових накладних за квітень 2011 року. Зобов'язано Ленінську міжрайонну державну податкову інспекцію у місті Луганську прийняти подану податкову декларацію та перенести до електронної бази податкової звітності, що ведеться органами державної податкової служби, показників поданої податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2011 року.

Постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 31.08.2011 постанову Луганського окружного адміністративного суду від 08.07.2011 скасовано та прийнято нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції, Приватне акціонерне товариство «Інвестхолдінг» 07.10.2011 звернулось з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 12.10.2011 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 31.08.2011 та залишити в силі постанову Луганського окружного адміністративного суду від 08.07.2011.

В обґрунтування своїх вимог Приватне акціонерне товариство «Інвестхолдінг» посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, зокрема, пункту 48.3 статті 48 та пункту 49.8 статті 49 Податкового кодексу України, статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що Приватним акціонерним товариством «Інвестхолдінг» 19.05.2011 спецзв'язком було надіслано до Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у місті Луганську декларацію з податку на додану вартість за квітень 2011 року з додатками.

Листом від 20.05.2011 Ленінська міжрайонна державна податкова інспекція у місті Луганську повідомила Приватне акціонерне товариство «Інвестхолдінг», що декларацію з податку на додану вартість за квітень 2011 року не визнано податковою звітністю, як таку, що заповнена з порушенням встановлених правил, а саме: відсутній номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.

Приватним акціонерним товариством «Інвестхолдінг» після отримання листа податкового органу було направлено другий примірник декларації з податку на додану вартість за квітень 2011 року з додатками, однак, листом від 03.06.2011 за №23538/28-517 відповідач повідомив, що на декларації не визначено обов'язкового реквізиту, а саме: не зазначено тип документу «звітній, чи звітний новий».

Відповідно до статті 46 Податкового кодексу України податкова декларація (розрахунок) документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначеним Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Митні декларації прирівнюються до податкових декларацій для цілей нарахування та /або сплати податкових зобов'язань. Додатки до декларації є її невід'ємною частиною.

Згідно з вимогами статті 48 Податкового кодексу України податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього Кодексу та чинному на час її подання. Форма декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.

Обов'язкові реквізити це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.

Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку) ; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті); місцезнаходження (місце проживання) платника податків; найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення залежно від форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків; підписи платника податку фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Отже, вказаною нормою передбачено вичерпні умови, невиконання яких надає право податковому органу не визнати податкову декларацію як таку, а саме: не зазначення обов'язкових реквізитів, не підписання відповідними посадовими особами, не засвідчення печаткою платника податків.

З наведених законодавчих положень випливає, що податковий орган може не визнати подану платником податків декларацію як податкову звітність виключно з підстав складення та заповнення її всупереч нормам статті 48 Податкового кодексу України.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що в декларації з податку на додану вартість за квітень 2011 року з додатками зі штампом податкового органу не зазначено тип документа (звітний, звітний новий), що свідчить про її заповнення з порушенням вимог законодавства.

Враховуючи викладене, за встановлених обставин, висновок суду апеляційної інстанції щодо відсутності підстав для задоволення позовних вимог є правильним.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судом апеляційної інстанції при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 210, 222, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Інвестхолдінг» залишити без задоволення.

Постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 31.08.2011 по справі №2а-5162/11/1270 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

Судді:             __________________ Л.І. Бившева  __________________ А.М. Лосєв  

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
16.09.2014
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
2а-5162/11/1270
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу залишено без задоволення.
Подальше оскарження
Рішення ВАСУ у ВСУ не переглядалось.
Замовити персональну презентацію