Ухвала Вищого адміністративного суду України від 17.06.2015 у справі №2а-11703/12/2670

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2015 року м. Київ К/800/615/13

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

розглянула у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Оболонському районі міста Києва Державної податкової служби

на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 01.10.2012

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 12.12.2012

по справі №2а-11703/12/2670

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Еко-Фільтр»

до Державної податкової інспекції у Оболонському районі міста Києва Державної податкової служби про визнання протиправними дій та скасування наказу.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

На розгляд суду передано вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Еко-Фільтр» (далі - ТОВ «Еко-Фільтр», позивач) до Державної податкової інспекції у Оболонському районі міста Києва Державної податкової служби (далі - ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС, відповідач) про визнання протиправним та скасування наказу №1063 від 25.07.2012; визнання протиправними дій ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС у період з 02.08.2012 по 08.08.2012 по проведенню документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Еко-Фільтр» за серпень 2011 року.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 01.10.2012, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 12.12.2012, позовні вимоги задоволено частково. Визнано протиправним та скасовано наказ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС №1063 від 25.07.2012. В іншій частині позовних вимог відмовлено.

В частині задоволення позовних вимог, рішення судів мотивовано відсутністю у податкового органу законних підстав для проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Еко-Фільтр» з огляду на дотримання позивачем вимог підпункту78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України.

Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС 27.12.2012звернулась з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 20.02.2013 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 01.10.2012 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 12.12.2012, прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

В обґрунтування своїх вимог відповідач посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС, з метою здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) , на адресу ТОВ «Еко-Фільтр» було направлено запит №290/74/10/15-409 від 14.10.2011 про надання пояснень та їх документального підтвердження (завірені належним чином документи, перелік яких визначено в запиті) щодо взаємовідносин позивача з ТОВ «Євро-Імідж» за період серпень 2011 року.

На виконання письмової вимоги ТОВ «Еко-Фільтр» листом №27/10-01 від 27.10.2011 на адресу податкового органу було направлено письмові пояснення та їх документальне підтвердження щодо взаємовідносин з ТОВ «Євро-Імідж» за період серпень 2011 року.

Вказаний лист було отримано ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС 27.10.2011, що підтверджується вхідним штампом реєстрації вхідної кореспонденції податкового органу.

Отримавши від позивача вказані пояснення з їх документальним підтвердженням, начальником ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС було видано наказ №1063 від 25.07.2012 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки», яким на підставі статті 20, підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, з метою правильності визначення, повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, наказано провести документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «Еко-Фільтр» з питань взаємовідносин з ТОВ «Євро-Імідж» за серпень 2011 року тривалістю п'ять робочих днів з 02.08.2012 по 08.08.2012.

Підставою для видачі наказу №1063 від 25.07.2012 та призначення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Еко-Фільтр»став висновок податкового органу про те, що пояснення з їх документальним підтвердженням було надано позивачем на запит відповідача №290/74/10/15-409 від 14.10.2011 не в повному обсязі.

Відтак, посадовими особами ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС на підставі направлення №1209 від 02.08.2012 та наказу №1063 від 25.07.2012 у період з 02.08.2012 по 08.08.2012 було проведено документальну позапланову виїзну перевірку з питань дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «Еко-Фільтр» при взаємовідносинах з ТОВ «Євро-Імідж» за серпень 2011 року результати якої оформлені актом №633/22-2/32824755 від 14.08.2012.

Відповідно до пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно з пунктами 79.1 та 79.2 статті 79 Податкового кодексу України документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

Пункт 78.1 статті 78 Податкового кодексу України визначає вичерпний перелік обставин для здійснення документальної позапланової перевірки.

Відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

З наведених законодавчих положень випливає, що Податковим кодексом України передбачена така підстава проведення документальної позапланової виїзної перевірки, як ненадання в строк на вимогу податкового органу пояснень та їх документального підтвердження. При цьому, вказана норма не ставить в залежність проведення перевірки від змісту отриманих пояснень та їх документального підтвердження.

Судами першої та апеляційної інстанції встановлено, що ТОВ «Еко-Фільтр» на вимогу ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС у встановлені законодавством строки, а саме: протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту №290/74/10/15-409 від 14.10.2011, на адресу відповідача було направлено письмові пояснення з їх документальним підтвердженням, що свідчить про дотримання платником податків вимог підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, а відтак, видача наказу №1063 від 25.07.2012 та призначення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Еко-Фільтр» є безпідставними.

Враховуючи викладене та з огляду на положення частини другої статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України щодо перегляду судом касаційної інстанції судових рішень у межах касаційної скарги, колегія суддів вважає, що висновок судів першої та апеляційної інстанцій про задоволення позовних вимог в частині визнання протиправним та скасування наказу ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС №1063 від 25.07.2012 є правильним.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав вважати, що судами попередніх інстанцій при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 210, 2201, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Оболонському районі міста Києва Державної податкової служби залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 01.10.2012 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 12.12.2012 по справі №2а-11703/12/2670 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

Судді:__________________ Л.І. Бившева__________________ А.М. Лосєв

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
16.06.2015
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
№ 2а-11703/12/2670
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу залишено без задоволення. Постанову окружного адміністративного суду та ухвалу апеляційного адміністративного суду залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду не переглядалося Верховним Судом України.  
Замовити персональну презентацію