Ухвала Вищого адміністративного суду України від 15.11.2012 у справі № 2а-6711/11/2070

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" листопада 2012 р. м. Київ

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі

суддів: Островича С.Е., Федорова М. О., Степашка О.І.

розглянула в порядку попереднього провадження касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Комінтернівському районі м. Харкова

на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 06 червня 2011 року

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 08 листопада 2011 року

у справі за позовом Державної податкової інспекції у Комінтернівському районі м. Харкова

до Приватного підприємства "Фірма Укрстройторг"

про зупинення видаткових операцій на рахунках, -

ВСТАНОВИЛА:

Державна податкова інспекція у Комінтернівському районі м. Харкова (далі -ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова) звернулась до суду з позовом Приватного підприємства "Фірма Укрстройторг" (далі -ПП "Фірма Укрстройторг") в якому просить зупинити видаткові операції на рахунках.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 06 червня 2011 року у задоволені позову ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова відмовлено.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 08 листопада 2011 року апеляційну скаргу ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова залишено без задоволення, а постанову Харківського окружного адміністративного суду від 06 червня 2011 року -без змін.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями суду першої та апеляційної інстанцій ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова подала касаційну скаргу в якій просить скасувати постанову Харківського окружного адміністративного суду від 06 червня 2011 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 08 листопада 2011 року та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги позивача.

Заслухавши доповідь судді Вищого адміністративного суду України стосовно обставин, необхідних для прийняття рішення судом касаційної інстанції, перевіривши і обговоривши доводи касаційної скарги, проаналізувавши правильність застосування судом першої та апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

ПП "Фірма "Укрстройторг" зареєстроване як юридична особа 18.04.2007 року за №14801070006035225 Виконавчим комітетом Харківської міської ради. Місцезнаходження ПП "Фірми "Укрстройторг", згідно копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців станом на 25.05.2011 року: м. Харків, вул. Плеханівська, б. 92-а, корп. Б, кім. 1040.

ПП "Фірма "Укрстройторг" взяте на податковий облік в ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова з 19.04.2007 року за №521.

Відповідно облікових даних ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова станом на 17.05.2011 року ПП "Фірма "Укрстройторг" має податковий борг перед бюджетом України, який складає 62493,58 грн.

У зв'язку з наявністю у ПП "Фірми "Укрстройторг" податкового боргу, що підтверджується зворотнім боком облікової картки платника податку; податковою вимогою від 05.05.2011 року №638, наказом начальника ДПІ у Комінтернівського району м. Харкова від 18.05.2011 року №528 податковим керуючим ПП "Фірми "Укрстройторг" призначено старшого державного податкового інспектора відділу погашення прострочених податкових зобов'язань Дяченка А. В.

Судами попередніх інстанцій вірно зазначено, що Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

У відповідності до п.п. 20.1.15. п.20.1. ст. 20 Податкового Кодексу України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків) за наявності хоча б однієї з таких підстав: недопущення посадових осіб органів державної податкової служби до обстеження територій та приміщень, визначених у підпункті 20.1.11 цієї статті;

П.п. 20.1.16. п.20.1. ст. 20 Податкового кодексу України визначено, що органи державної податкової служби мають право звертатися до суду, у разі якщо платник податків перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, та зобов'язання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого, передбачені цим Кодексом.

П. 88.1 ст. 88 Податкового кодексу України зазначено, що з метою забезпечення виконання платником податків своїх обов'язків, визначених цим Кодексом, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу.

П. 89.3 ст. 89 ПК України передбачено, що майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису.

П. 89.4. ст. 89 Податкового кодексу України передбачено, що у разі якщо платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна такого платника податків у податкову заставу та/або не подає документів, необхідних для такого опису, податковий керуючий складає акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу. Орган державної податкової служби звертається до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборону відчуження таким платником податків майна та зобов'язання такого платника податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу. Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків та заборона відчуження таким платником податків майна діють до дня складення акта опису майна платника податків у податкову заставу податковим керуючим або акта про відсутність майна, що може бути описано у податкову заставу, або погашення податкового боргу в повному обсязі. Податковий керуючий не пізніше робочого дня, що настає за днем складення зазначених у цьому пункті актів, зобов'язаний надіслати банкам та іншим фінансовим установам рішення про складення таких актів. Таке рішення є підставою для поновлення видаткових операцій на рахунках платника податків.

П. 91.3 ст. 91 Податкового кодексу України визначено, що податковий керуючий описує майно платника податків, що має податковий борг, в податкову заставу, здійснює перевірку стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі, проводить опис майна, на яке поширюється право податкової застави, для його продажу у випадках, передбачених цим Кодексом, одержує від боржника інформацію про операції із заставленим майном.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 12 травня 2011 року арбітражним керуючим Дяченко А.В. здійснено вихід для вручення листа-застереження на ПП "Фірма "Укрстройторг" за адресою: АДРЕСА_1 та встановив, що за вищезазначеною адресою проживає громадянин ОСОБА_2 За результатами виходу складено акт про відсутність суб'єкта господарювання за юридичною адресою №255/24-018 від 12.05.2011 року.

02 червня 2011 року о 9 год. 05 хв. податковим керуючим складено акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу №30/24-068 у зв'язку із незнаходженням ПП "Фірми "Укрстройторг" за місцезнаходженням. При чому, податковим керуючим в даному акті зазначається адреса ПП "Фірма "Укрстройторг" м. Харків, вул. Плеханівська, 92-А .

За результатами вищезазначених актів позивачем зроблений висновок про відмову у здійсненні опису майна у податкову заставу та ненадання документів, необхідних для такого опису.

Відповідно до п.91.4. ст. 91 Податкового кодексу України у разі якщо платник податків, що має податковий борг, перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, такий податковий керуючий складає акт про перешкоджання платником податків виконанню таких повноважень у порядку та за формою, що встановлюються центральним органом державної податкової служби. Орган державної податкової служби звертається до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків та зобов'язання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого, передбачені цим Кодексом. Строк, на який можуть бути зупинені видаткові операції, визначається судом, але не більше двох місяців. Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків може бути достроково скасовано за рішенням податкового керуючого або суду.

Форму акту про перешкоджання платником податків виконанню повноважень податковому керуючому встановлено наказом ДПА України від 24.12.2010 року №1035, зареєстровано в Мін'юсті України від 30.12.2010 року за №1430/18725 «Про затвердження Порядку призначення за звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого».

Судами попередніх інстанцій вірно встановлено, що позивач не надав доказів перешкоджання платником податків виконанню арбітражним керуючим наданих йому повноважень. Крім того, в акті про відсутність за місцезнаходженням платника податків зазначена інша адреса ПП «Фірми «Укрстройторг»ніж це вбачається із Витягу з ЄДРПОУ. Тобто підстав вважати, що ПП "Фірма "Укрстройторг" якимось чином перешкоджало податковому керуючому перевіряти стан заставленого майна не встановлено.

Згідно п.56.11 ст. 56 Податкового кодексу України, не підлягає оскарженню податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків.

П. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу України визначено, що податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків (п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п.п. 95.1 95.3 ст. 95 Податкового кодексу, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

П. 59.3 ст. 59 Податкового кодексу встановлено, що податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

Судами попередніх інстанцій підтверджено, що 17.05.2011 року о 15 год. 57 хв. відповідачу направлена податкова вимога №638 від 05.05.2011 року рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками суду першої та апеляційної інстанцій, що у задоволенні подання ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків - ПП "Фірми "Укрстройторг" слід відмовити.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що касаційну скаргу слід відхилити, оскільки рішення судів першої та апеляційної інстанцій постановлені з додержанням норм процесуального та матеріального права, правова оцінка обставинам у справі дана вірно, а доводи касаційної скарги висновок суду не спростовують.

Керуючись ст. ст. 220, 220-1, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Комінтернівському районі м. Харкова залишити без задоволення, постанову Харківського окружного адміністративного суду від 06 червня 2011 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 08 листопада 2011 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строк та у порядку, визначеному статтями 237, 238, 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судді С.Е. Острович

О.І. Степашко М.О. Федоров

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
14.11.2012
ПІБ судді:
Острович С.Е.
Реєстраційний № рішення
2а-6711/11/2070
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційна скарга контролюючого органу залишена без задоволення, а постанова суду першої інстанції та ухвала суду апеляційної інстанції - без змін. 
Подальше оскарження
Ухвала суду касаційної інстанції не оскаржувалась. 
Замовити персональну презентацію