Ухвала Вищого адміністративного суду України від 15.04.2015 у справі № 2а-13741/11/1370
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2015 року м. Київ К/9991/27792/12

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

головуючого судді-доповідача: Усенко Є.А.,

суддів: Веденяпіна О.А., Зайцева М.П.,

розглянувши у письмовому провадженні

касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Залізничному районі м. Львова Львівської області Державної податкової служби

на постанову Львівського окружного адміністративного суду від 28.12.2011

та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 26.03.2012

у справі № 2а-13741/11/1370 Львівського окружного адміністративного суду

за позовом Приватного підприємства (ПП) «Папір-Опт-Торг»

до Державної податкової інспекції у Залізничному районі м. Львова

третя особа: Приватне підприємство (ПП) «Торговий дім «Прем'єр папір»

про визнання протиправним наказу, дій та зобов'язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 28.12.2011, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 26.03.2012, позов задоволено: визнано протиправним та скасовано наказ ДПІ у Залізничному районі м.Львова від 03.11.2011 №1286 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки ПП «Папір-Опт-Торг»; визнано протиправним проведення ДПІ у Залізничному районі м. Львова перевірки ПП «Папір-Опт-Торг» за результатами якої було складено Акт від 17.11.2011 № 3497/23-2/35968823 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ПП «Папір-Опт-Торг» (код ЄДРПОУ 35968823) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 по 13.07.2011»; визнані протиправними дії ДПІ у Залізничному районі м.Львова щодо відображення в електронній базі даних «Автоматизована система співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» результатів акту від 17.11.2011 №3497/23-2/35968823 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ПП «Папір-Опт-Торг» (код ЄДРПОУ 35968823) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 по 13.07.2011» щодо виключення сум податкового кредиту та податкових зобовязань з податку на додану вартість за січень-лютий 2010 року; зобов'язано ДПІ у Залізничному районі м. Львова відобразити в електронній базі даних «Автоматизована система співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» дані про податковий кредит ПП «Папір-Опт-Торг» з податку на додану вартість за січень 2010 року у сумі 3251820,00 грн., лютий 2010 року у сумі 1182047,05 грн., які були включені до декларацій з податку на додану вартість за січень та лютий 2010 року на підставі виданих податкових накладних постачальником ТОВ «Чембер»; зобов'язано ДПІ у Залізничному районі м. Львова відобразити в електронній базі даних «Автоматизована система співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» дані про податкові зобов'язання ПП «Папір-Опт-Торг» з податку на додану вартість за січень 2010 року у сумі 3254113,76 грн., за лютий 2010 року у сумі 1182047,05 грн., які були включені до декларацій з податку на додану вартість за січень та лютий 2010 року на підставі виданих ПП «Папір-Опт-Торг» податкових накладних покупцю ПП «Торговий Дім «Премєр Папір».

У касаційній скарзі ДПІ просить скасувати ухвалені у справі судові рішення, посилаючись на порушення судами норм матеріального права, та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Позивач не реалізував своє процесуальне право подання заперечення проти касаційної скарги.

Перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню.

У судовому процесі встановлено, що 03.11.2011 ДПІ у Залізничному районі м. Львова було прийнято наказ № 1286 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки». Правовою підставою призначення перевірки вказано норми підпункту 78.1.7 пункту 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України. На підставі вказаного наказу ДПІ проведено документальну позапланову невиїзну перевірку позивача з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 по 13.07.2011, за результатами якої складено акт від 17.11.2011 № 3497/23-2/35968823.

Відповідно до пункту 75.1 ст.75 Податкового кодексу України (ПК, у редакції до внесення змін Законом України від 04.07.2013 № 404-VII) органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної податкової служби в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби.

Підпунктом 78.1.7 пункту 78.1 ст.78 ПК встановлено, що документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється, якщо розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення) , припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків.

Згідно з пунктом 78.4 цієї статті про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексудокументів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом (пункт 79.1 ст. 79 цього Кодексу).

За змістом вказаних правових норм, право на проведення позапланової перевірки виникає виключно у випадку виникнення обставин, визначених пунктом 78.1 ст. 78 ПК, перелік яких є вичерпним (за виключенням випадків, передбачених пунктом 78.2 цієї ж статті).

При цьому, зміст вказаних правових норм, враховуючи конституційний принцип публічного порядку, закріпленого у ст. 19 Конституції України не передбачає право податкового органу проводити повторну перевірку одного і того ж платника, із тих же самих підстав та з того ж самого предмету перевірки.

Відповідності до частини 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Суди попередніх інстанцій, встановивши факт проведення посадовими особами ДПІ у Залізничному районі м. Львова позапланової виїзної перевірки ПП «Папір-Опт-Торг» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 по 13.07.2011 на підставі підпункту 78.1.7 пункту 78.1 ст. 78 ПК, за результатами якої складено акт від 09.08.2011 № 2076/23-2/35968823, зробили правильний висновок, що оскільки згідно з наказом від 03.11.2011 № 1286 призначена позапланової невиїзна перевірка позивача з тих же правових підстав (підпункт 78.1.7 пункту 78.1 ст. 78 ПК), за той же період та з тих же питань, ДПІ фактично здійснено повторну перевірку.

Відповідно до положень підпункту 78.1.12 пункту 78.1 ст. 78 ПК позапланова перевірка може бути призначена у разі якщо контролюючим органом вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня здійснено перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з'ясування під час перевірки питань, що повинні бути з'ясовані під час перевірки для винесення об'єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку приймається контролюючим органом вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому підпунктом 78.1.12, позапланова перевірка може бути здійснена з тих же питань та за той же період часу, тобто фактично здійснюється повторна перевірка.

У інших випадках норми ПК не передбачають проведення повторної перевірки платника податків. З огляду на відсутність обставин, встановлених підпунктом 78.1.12 пункту 78.1 ст. 78 ПК, у ДПІ не було правових підстав для призначення і проведення позапланової невиїзної перевірки позивача, у зв'язку з чим наказ ДПІ у Залізничному районі м. Львова від 03.11.2011 № 1286 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки» та дії щодо її проведення є протиправними.

Згідно з правовою позицією Верховного Суду України, висловленою в постанові від 09.12.2014 у справі за позовом ТОВ «Інфініті» до ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Миколаївській області про визнання протиправними бездіяльності і дій, зобов'язання вчинити дії інформація, що надійшла за результатами податкового контролю, застосовується для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу і не може бути виключена з баз даних, якщо дії зі здійснення такого контролю не визнані протиправними в установленому порядку.

Визнання протиправними наказу про проведення перевірки ПП Папір-Опт-Торг» обумовлює протиправність всіх наслідків перевірки, в тому числі і включення до інформаційних баз даних, які є в розпорядженні контролюючого органу, інформації, отриманої за результати цієї перевірки.

Відповідно до частини 1 ст. 244-2 КАС України висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.

Поряд із цим, суди попередніх інстанцій не мали підстав для юридичної оцінки в судовому рішенні висновків податкового органу, викладених у акті від 17.11.2011 № 3497/23-2/35968823, щодо змісту господарських операцій ПП Папір-Опт-Торг» з ТОВ «Чембер» та ПП «Торговий дім «Прем'єр папір». Висновки податкового органу, викладені в акті перевірки, є судженням податкового органу, які не породжують правових наслідків для платника податків. Права такого платника можуть бути порушені податковим органом внаслідок прийняття за результатами перевірки податкових повідомлень-рішень, які можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Визнання неправомірним наказу про проведення перевірки, дій щодо її проведення та зобов'язання здійснити відповідні корегування в електронній базі даних «Автоматизована система співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» є достатнім способом захисту порушених прав позивача. Оцінка висновків податкового органу в акті перевірки виходить за предмет доказування у цьому спорі, оскільки правомірність або помилковість таких висновків входить до предмету доказування при оскарженні податкових повідомлень-рішень. прийнятих на підставі висновків акту перевірки.

Відповідно до частини 1 ст. 138 КАС України предметом доказування є обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення або які мають інше значення для вирішення справи (причини пропущення строку для звернення до суду тощо) та які належить встановити при ухваленні судового рішення у справі.

Разом із тим, такі порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права не призвели до неправильного вирішення спору, а отже не можуть бути підставою для скасування оскаржуваних судових рішень.

Відповідно до статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанції не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Не може бути скасовано судове рішення з мотивів порушення судом норм процесуального права, якщо це не призвело і не могло призвести до неправильного вирішення справи (частина 2 цієї статті).

Керуючись ст. ст. 220, 222, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищий адміністративний суд України

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Залізничному районі м. Львова Львівської області Державної податкової служби залишити без задоволення.

Постанову Львівського окружного адміністративного суду від 28.12.2011 та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 26.03.2012 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які приймали участь у справі, але може бути переглянута Верховним Судом України з підстав та в порядку, передбачених статтями 236-2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя: Є.А. Усенко

Судді: О.А. Веденяпін М.П. Зайцев

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
14.04.2015
ПІБ судді:
Усенко Є.А.
Реєстраційний № рішення
2а-13741/11/1370
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу залишено без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанції - без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду України у Верховному  Суді України не переглядалося.
Замовити персональну презентацію