Ухвала Вищого адміністративного суду України від 14.07.2015 у справі № 820/4865/13-а
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

14 липня 2015 року м. Київ К/800/59218/13

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

головуючого судді: Сіроша М.В.,

суддів: Голубєвої Г.К., Юрченко В.П.,

секретар: Антипенко В.В.,

за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд продукт» - Половинко Б.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області (далі - ДПІ)

на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 7 серпня 2013 року

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 5 листопада 2013 року

у справі № 820/4865/13-а

за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд продукт» (далі - Товариство)

до ДПІ,

про скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИЛА:

У червні 2013 року Товариство звернулося до суду з адміністративним позовом про скасування податкових повідомлень-рішень ДПІ № 0000292212, № 0000282212 від 11.03.2013 року.

На обґрунтування позову зазначило, що Товариство у повному обсязі виконало умови форвардного контракту та дотримало вимоги чинного законодавства України щодо не перевищення різниці ціни продажу товару від звичайних цін.

7 серпня 2013 року постановою Харківського окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 5 листопада 2013 року позов задоволено.

Податкові повідомлення-рішення ДПІ № 0000292212, № 0000282212 від 11.03.2013 року скасовані.

Задовольняючи позов, суди першої та апеляційної інстанцій зазначили, що звичайною вважається ціна, визначена сторонами договору. При цьому, обов'язок доведення невідповідності ціни договору рівню звичайних цін покладається на податковий орган.

При укладення контракту Товариством додержано вимоги щодо не перевищення різниці ціни продажу товару від звичайної ціни більше ніж на 20%.

Твердження ДПІ щодо заниження Товариством валового доходу в частині реалізації шроту соняшникового є недоведеними, оскільки ДПІ не вчиняла необхідних дій, передбачених законом для визначення рівня звичайних цін в межах передбачених законодавством щодо направлення запитів до уповноважених державних органів.

ДПІ звернулася із касаційною скаргою про скасування постанови Харківського окружного адміністративного суду та ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду і ухвалення нової постанови про відмову у задоволенні позову, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, з 10.12.2013 року до 18.02.2013 року ДПІ була здійснена документальна планова виїзна перевірка Товариства щодо дотримання ним вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1.10.2009 року до 30.09.2012 року, за наслідками якої 25.02.2013 року був складений акт перевірки.

У акті перевірки зазначено, що Товариством у порушення вимог п. 153.2 ст. 153 Податкового кодексу України, пп. 1.20.1 Закону України № 334/94-ВР від 28.12.1994 року «Про оподаткування прибутку підприємств» занижений валовий дохід, у розмірі 1 235 400,00 грн.

11 березня 2013 року ДПІ прийняла податкові повідомлення-рішення: № 0000292212 щодо зменшення Товариству суми від'ємного значення з податку на прибуток, у розмірі 1 235 400,00 грн., № 0000282212 щодо збільшення грошового зобов'язання з податку на прибуток, у розмірі 324 293,00 грн.

Колегія суддів погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій про задоволення позову з таких підстав.

Суди попередніх інстанцій встановили, що 1.02.2012 року між Товариством та компанією «BSC GmbH» був укладений контракт № М/26, відповідно до якого продавець поставляє покупцю товар (шрот соняшниковий, врожаю 2011 року), товар поставляється партіями, в строки та за ціною, узгодженою покупцем та продавцем в специфікації до договору, період поставки до 31 серпня 2012 року.

Згідно Специфікації № 1 до контракту № М/26 від 1 лютого 2012 року, продавець поставляє покупцю у партію товару в об'ємі 3000 +/- 5% МТ згідно умовам контракту. Ціна товару для даної партії складає 150 дол. США за 1 метричну тону. Вартість партії товару згідно специфікації складає 450000 +/- 5% дол. США.

Товар, реалізований Товариством за експортним контрактом, вироблений ТОВ «Пересечанський маслоекстракційний завод» на підставі укладеного між Товариством та ТОВ «Пересечанський маслоекстракційний завод» договору № 060911/ІП від 6 вересня 2011 року на переробку соняшнику на давальницьких умовах.

Предметом зазначеного договору є виконання Виконавцем робіт з переробки переданої Замовником сировини в продукцію, а також виконання робіт з доопрацювання сировини, надання послуг зі зберігання продукції, а також в умовах, зазначених у договорі - реалізації продукції, передачі визначеної частки продукції в заставу.

Для підтвердження виконання зазначеного договору Товариство надало акт № 000138 виконаних робіт (наданих послуг) за лютий 2012 року від 29 лютого 2012 року; акт № 000154 виконаних робіт (наданих послуг) за березень 2012 року від 31 березня 2012 року; акти звірки взаємних розрахунків від 29 лютого 2012 року, від 31 березня 2012 року; платіжні доручення; залізничні накладні; відомості щодо транспортування товару.

10 серпня 2011 року, 1 лютого 2012 року між Товариством та ТОВ «Укрзернотранс-К» і ТОВ «Аскет Шиппинг» були укладені договори транспортно-експедиторського обслуговування № 296/08/11, № 05-Б, відповідно до яких Експедитор зобов'язаний за плату та за рахунок Клієнта організувати виконання транспортно-експедиційних послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу залізничним транспортом.

На підтвердження виконання зазначеного договору Товариство надало акти виконаних робіт за лютий та березень 2012 року; акт надання послуг № 119 від 17.04.2012 року; платіжні доручення; вантажно-митні декларації № 500040402/2012/000807, № 500040402/2012/000808 та № 500040402/2012/000810 від 19.04.2012 року.

У акті перевірки зазначено, що Товариство реалізувало сільськогосподарську продукцію (шрот соняшниковий) за ціною, нижчою за граничну ціну. Висновок ДПІ ґрунтується даними ПК-Інформ (експортні ціни на зернові) (http://www.apk-inform.com/ru), згідно яких звичайна ціна на шрот соняшниковий становить на рівні 1,60 грн. за кг., що є порушенням пп. 1.20.2 п. 1.20 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», Товариством відхилено ціну продажу від світової ціни на 25,14 %.

Відповідно до пп. 153.2.1 п. 153.2 ст. 153 Податкового кодексу України дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) пов'язаним особам, визначається відповідно до договірних цін, але не менших від звичайних цін на такі товари, роботи, послуги, що діяли на дату такого продажу, у разі, якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (роботи, послуги). Згідно підпункту 153.2.3 зазначеної статті положення підпунктів 153.2.1 і 153.2.2 пункту 153.2 поширюються також на операції з особами, які: не є платниками цього податку; сплачують податок за іншими ставками, ніж платник податку на прибуток.

Суди першої та апеляційної інстанцій правильно зазначили, що дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (робіт, послуг), повинен бути не меншим за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), які діяли на дату такого продажу.

Відповідно до п. 8 підр. 10 роз. XX Податкового кодексу України у випадках, визначених цим Кодексом, до вступу в дію статті 39 Кодексу, що регулюватиме порядок визначення звичайних цін починаючи з першого січня 2013 року, застосовується пункт 1.20 статті 1 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств».

Підпунктом 1.20.1 пункту 1.20 статті 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачено, що якщо цим пунктом не встановлено інше, звичайною вважається ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору. Якщо не доведене зворотне, вважається, що така ціна відповідає рівню справедливих ринкових цін. Згідно з цим підпунктом справедлива ринкова ціна - це ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати за відсутності будь-якого примусу, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг).

Обов'язок доведення того, що ціна договору не відповідає рівню звичайної ціни у випадках, визначених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», покладається на податковий орган у встановленому порядку. При проведенні перевірки платника податку податковий орган має право надати запит, а платник податку зобов'язаний обґрунтувати рівень договірних цін. (підпункт 1.20.8 пункту 1.20 статті 1 Закону)

Для визначення звичайної ціни використовується інформація про укладені на момент продажу такого товару (роботи, послуги) договори з ідентичними (однорідними) товарами (роботами, послугами) у співставних умовах. Однак при цьому необхідно враховувати, чи є умови таких договорів співставними, важливе значення також мають і властивості товарів (послуг), які є предметом договорів.

При визначенні звичайної ціни на товар слід враховувати такі умови, як дата на яку визначена звичайна ціна, при яких умовах поставки вона застосовується, країну експорту, строки виконання зобов'язань та інше. Звичайна ціна товару не може бути визначена без належної оцінки зазначених економічних факторів.

З'ясування рівня звичайних цін має відбуватися відповідно до визначеної процедури, а необхідна інформація - надаватися уповноваженим державним органом.

Згідно з пп. 1.20.10 п. 1.20 ст. 1 Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» донарахування податкових зобов'язань платника податку податковим органом внаслідок визначення звичайних цін здійснюється за процедурою, встановленою законом для нарахування податкових зобов'язань за непрямими методами, а для платників податку, визнаних природними монополістами згідно із законом, - також відповідно до принципів регулювання цін, встановлених таким законом.

Податковий орган має право застосувати звичайні ціни для визначення бази оподаткування у випадках, передбачених законом, незалежно від виду господарської операції, що здійснюється платником цього податку, або податкового статусу іншої сторони такої операції.

Господарські відносини між суб'єктами підприємницької діяльності регулюються Господарським кодексом України.

Згідно з ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Відповідно до ст. 189 Господарського кодексу України передбачають що ціна (тариф) у цьому Кодексі є формою грошового визначення вартості продукції (робіт, послуг), яку реалізують суб'єкти господарювання.

Ціна є істотною умовою господарського договору. Ціна зазначається в договорі у гривнях. Ціни у зовнішньоекономічних договорах (контрактах) можуть визначатися в іноземній валюті за згодою сторін.

Суб'єкти господарювання можуть використовувати у господарській діяльності вільні ціни, державні фіксовані ціни та регульовані ціни - граничні рівні цін або граничні відхилення від державних фіксованих цін.

При здійсненні експортних та імпортних операцій у розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторговельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку та індикативних цін.

Згідно з ст. 190 Господарського кодексу України, що вільні ціни визначаються на всі види продукції (робіт, послуг), за винятком тих, на які встановлено державні ціни.

Вільні ціни визначаються суб'єктами господарювання самостійно за згодою сторін, а у внутрішньогосподарських відносинах - також за рішенням суб'єкта господарювання.

Суди попередніх інстанцій обґрунтовано зазначили, що Товариством в підтвердження обґрунтованості визначення цін була надана довідка державного підприємства «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» від 6 квітня 2012 року за вих. № 11/481, згідно якої рівень експортних цін на ринку України станом на 1 лютого 2012 року на шрот соняшниковий (на умовах поставки FОВ - порти Чорного та Азовського морів) становив 150-165 дол. США за метричну тону.

Згідно з ч. 1 ст. 224 Кодексу адміністративного судочинства України, суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права під час ухвалення судових рішень чи вчинення процесуальних дій.

Колегія суддів дійшла висновку, що судові рішення ухвалені з дотриманням норм матеріального та процесуального права, правова оцінка обставинам у справі дана правильно, підстав для їх скасування з мотивів, викладених в касаційній скарзі, немає.

Керуючись статтями 220, 221, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області залишити без задоволення.

Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 7 серпня 2013 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 5 листопада 2013 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає, але може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, визначених ст. 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судді: Сірош М.В. 

Голубєва Г.К. Юрченко В.П.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
14.07.2015
ПІБ судді:
Сірош М.В.
Реєстраційний № рішення
820/4865/13-а
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу відхилено, рішення першої та апеляційної інстанції залишено без змін.
Подальше оскарження
Оскарження рішення Вищого адміністративного суду України по даній справі у Верховному Суді України не здійснювалося.
Замовити персональну презентацію