Ухвала Вищого адміністративного суду України від 13.05.2014 у справі № 810/2267/13-а
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" травня 2014 р. м. Київ К/800/47397/13

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого: Маринчак Н.Є.

Суддів: Вербицької О.В., Муравйова О.В.

розглянувши в попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі Головного управління Міндоходів у Київській області

на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 03 вересня 2013 року

у справі №810/2267/13-а

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Буальбер Гарант» (надалі - ТОВ «Буальбер Гарант»)

до Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі Київської області Державної податкової служби (надалі - ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ДПС)

про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити певні дії, -

встановив:

У травні 2013 року позивач звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом, в якому поставлено питання про визнання протиправними дій ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ДПС щодо проведення зустрічної звірки, результати якої оформлені актом №151/22-2/38097740 від 20 березня 2013 року «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Буальбер Гарант» щодо підтвердження господарських відносин із контрагентом постачальником ТОВ «Тайтрейд» та контрагентами покупцями за період з 01 травня 2012 року по 31 грудня 2012 року», а також заборонення відповідачу використовувати акт при проведенні та оформленні результатів податкових перевірок.

Постановою Київського окружного адміністративного суду від 30 травня 2013 року у задоволені позову відмовлено.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 03 вересня 2013 року рішення суду першої інстанції скасовано та прийняте нове, яким позовні вимоги задоволено частково. Визнані протиправними дії ДПІ у Києво - Святошинському районі Київської області ДПС щодо проведення зустрічної звірки, результати якої оформлені актом №151/22-2/38097740 від 20 березня 2013 року «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Буальбер Гарант» щодо підтвердження господарських відносин із контрагентом постачальником ТОВ «Тайтрейд» та контрагентами покупцями за період з 01 травня 2012 року по 31 грудня 2012 року». В інший частині позову відмовлено.

Не погодившись з висновками суду апеляційної інстанції, відповідач звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, в якій, посилаючись на порушення судом норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, ставить питання про скасування рішення суду апеляційної інстанції та прийняття нового про відмову у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

У письмових запереченнях на касаційну скаргу позивач зазначає, що рішення суду апеляційної інстанції постановлено з додержанням норм матеріального та процесуального права, правову оцінку обставинам справи судом надано правильно, а доводи касаційної скарги є необґрунтованими. Отже, ТОВ «Буальбер Гарант» просить залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення апеляційної інстанції - без змін.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи наведені у скарзі, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено попередніми судовими інстанціями, на підставі довідки №8/04-037/Щ від 19 березня 2013 року податковим органом здійснено відповідні заходи з метою проведення зустрічної звірки позивача щодо підтвердження господарських відносин із контрагентом постачальником ТОВ «Тайттрейд» та контрагентами покупцями за період з 01 травня 2012 року по 31 грудня 2012 року.

За наслідками заходів складено акт №151/22-2/38097740 від 20 березня 2013 року «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Буальбер Гарант» щодо підтвердження господарських відносин із контрагентом постачальником ТОВ «Тайттрейд» та контрагентами покупцями за період з 01 травня 2012 року по 31 грудня 2012 року».

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та частково задовольняючи позовні вимоги, суд апеляційної інстанції цілком вірно та обґрунтовано виходив з наступного.

Так, в силу приписів п.73.5 ст.73 Податкового кодексу України з метою отримання податкової інформації органи державної податкової служби мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків. Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється органами державної податкової служби з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків. Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться у визначеному порядку. За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка надається суб'єкту господарювання у десятиденний термін.

Порядок проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок визначає механізм проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок.

Згідно п.4 Порядку орган державної податкової служби (виконавець), який проводить зустрічну звірку, складає довідку за наявності інформації, для отримання якої надіслано запит органом державної податкової служби (ініціатором), та її документального підтвердження. У разі відсутності запитуваної органом державної податкової служби (ініціатором) інформації орган державної податкової служби (виконавець) надсилає завірений печаткою запит про подання інформації та її документального підтвердження суб'єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи особисто вручає суб'єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку.

Відповідно до п.6 Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, в разі отримання від суб'єкта господарювання інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження, протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження суб'єкту господарювання запиту, орган державної податкової служби проводить зустрічну звірку.

Таким чином, колегія суддів апеляційної інстанції вірно зауважила, що у випадку відсутності у податкового органу даних та документів для здійснення співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, виникненню у податкового органу права на проведення зустрічної звірки, здійснення заходів щодо проведення зустрічної звірки, передує обов'язок направити суб'єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідного запиту про подання інформації та її документального підтвердження чи особистого вручення такого запиту.

Згідно п.73.3 ст.73 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації, вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом, необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин у разі проведення зустрічної звірки.

Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту.

Порядок отримання інформації органами державної податкової служби за їх письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.

За змістом п.10 Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом запит щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин оформляється на бланку органу державної податкової служби та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу. У запиті зазначаються: посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації; підстави для надіслання запиту; опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.

Положення п.14 зазначеного Порядку визначає, що суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту, якщо інше не передбачено Податковим кодексом України.

У разі, коли за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платник податків зобов'язаний надати пояснення та їх документальне підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня надходження запиту.

Отже, податковий орган у письмовому запиті про надання інформації має зазначити підстави для надіслання запиту та строк на надання відповіді на такий запит складає один місяць, при цьому запит вважається врученим якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою суб'єкта господарювання або надано під розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що з метою вручення запиту про надання пояснень та їх документальних підтверджень позивачу органом державної податкової служби здійснено виїзд на податкову адресу даного суб'єкта господарювання, за наслідками чого встановлено відсутність товариства за податковою адресою, про що було складено відповідний акт №115/22-2 від 20 березня 2013 року.

Під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції, колегією суддів запитами від 30 липня 2013 року та від 27 серпня 2013 року були витребувані наступні документи:

- довідка №8/04-037/Щ від 19 березня 2013 року, на підставі якої здійснені заходи щодо проведення зустрічної звірки;

- запит про надання пояснень та їх документальних підтверджень №2000/10/2-223 від 20 березня 2013 року;

- акт №115/22-2 від 20 березня 2013 року «Про неможливість вручення запиту про надання пояснень та первинних документів посадовими особами ТОВ «Буальбер Гарант» у зв'язку з відсутністю посадових осіб за податковою адресою».

Проте, зазначені у запиті документи так і не були надані, так само не було надано під час розгляду справи як в суді першої так і апеляційної інстанції доказів на підтвердження вручення запиту про подання інформації та її документального підтвердження (надіслання або вручення) , та взагалі про наявність такого запиту.

Отже, відповідачем було допущено порушення вимог чинного законодавства, які визначають процедуру проведення зустрічної звірки, оскільки податковий орган не виконав встановленого законодавством обов'язку щодо надіслання запиту про подання інформації та її документального підтвердження до позивача за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом з повідомленням про вручення, особисто не вручив суб'єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку такого запиту, тому у нього були відсутні правові підстави для вчинення дій по проведенню зустрічної звірки позивача.

За таких обставин, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла вірного висновку щодо задоволення позовних вимог про визнання протиправними дій відповідача щодо проведення зустрічної звірки, результати якої оформлені актом №151/22-2/38097740 від 20 березня 2013 року «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Буальбер Гарант» щодо підтвердження господарських відносин із контрагентом постачальником ТОВ «Тайтрейд» та контрагентами покупцями за період з 01 травня 2012 року по 31 грудня 2012 року».

Разом з тим, відповідно до положень ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушення з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Зі змісту наведеної правової норми вбачається, що судовому захисту підлягають лише порушені права, свободи і інтереси фізичних або права і інтереси юридичних осіб, а не можливість їх порушення в майбутньому.

Тому колегією суддів апеляційної інстанції вірно вказано, що позовні вимоги про заборону використовувати зазначений вище акт при проведенні та оформленні результатів податкових перевірок не підлягають задоволенню.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, колегія суддів Вищого адміністративного суду погоджується з висновкам суду апеляційної інстанції щодо часткового задоволення позову.

Доводи касаційної скарги не спростовують зазначених висновків суду.

За таких обставин, судом апеляційної інстанції, виконано всі вимоги процесуального законодавства, всебічно перевірено обставини справи, вирішено справу у відповідності з нормами матеріального права, постановлено обґрунтоване рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для справи. Висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються доказами, дослідженими у судовому засіданні, а тому підстав для їх перегляду з мотивів, викладених в касаційній скарзі не вбачається.

Керуючись статтями 220, 2201, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, -

ухвалив:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі Головного управління Міндоходів у Київській області - залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 03 вересня 2013 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута з підстав, встановлених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: ___________________ Н.Є. Маринчак

Судді: ___________________ О.В.Вербицька ___________________ О.В.Муравйов

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
13.05.2014
ПІБ судді:
Маринчак Н.Є.
Реєстраційний № рішення
810/2267/13-а
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу відхилено, рішення апеляційної інстанції залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення касаційної інстанції у даній справі у Верховному Суді України не переглядалось.
Замовити персональну презентацію