Ухвала Вищого адміністративного суду України від 13.03.2013 у справі № 2а-12304/11/2070

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" березня 2013 р. м. Київ К/9991/8766/12

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Лосєва А.М.

Бившевої Л.І. Островича С.Е.

розглянувши у порядку письмового провадження

касаційну скаргу Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Харківської області

на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 03.11.2011

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 12.01.2012

у справі № 2а-12304/11/2070

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Южспецатоменергомонтаж»

до Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Харківської області

про скасування наказу, визнання дій неправомірними,

В С Т А Н О В И Л А:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Южспецатоменергомонтаж» (надалі - позивач, ТОВ «Южспецатоменергомонтаж») звернулось до Харківського окружного адміністративного суду із адміністративним позовом до Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Харківської області (надалі - відповідач, Харківська ОДПІ Харківської області), у якому просило суд скасувати наказ Харківської ОДПІ про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Южспецатоменергомонтаж» від 05.08.2011 № 779, визнати неправомірними дії Харківської ОДПІ щодо проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Южспецатоменергомонтаж» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.01.2009 по 30.06.2011.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 03.11.2011, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 12.01.2012, адміністративний позов ТОВ «Южспецатоменергомонтаж» до Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Харківської області задоволено у повному обсязі: скасовано наказ від 05.08.2011 № 779 «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Южспецатоменергомонтаж», винесений Харківською ОДПІ; визнано неправомірними дії Харківської ОДПІ щодо проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Южспецатоменергомонтаж» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.01.2009 по 30.06.2011 на підставі наказу № 779 «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Южспецатоменергомонтаж» від 05.08.2011.

У касаційній скарзі відповідач, посилаючись на порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати судові рішення та ухвалити нове, яким у задоволенні позову відмовити повністю.

Письмових заперечень на касаційну скаргу відповідача до Вищого адміністративного суду України не надходило.

Частиною першою статті 222 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд касаційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами у разі, зокрема, неприбуття жодної з осіб, які беруть участь у справі, у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання жодної з осіб, які беруть участь у справі, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, колегія суддів Вищого адміністративного суду України вирішила розглядати справу у порядку письмового провадження.

Відповідно до частини першої статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, 05.08.2011 Харківською об'єднаною державною податковою інспекцією Харківської області було прийнято рішення про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Южспецатоменергомонтаж», яке оформлено наказом № 779. Фактичною підставою для призначення спірної перевірки було ненадання платником податків в установлений законом строк податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків із сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за І квартал 2011 року. При цьому, під час призначення перевірки відповідач керувався приписами підпункту 78.1.2 пункту 78.1 статті 78, статті 79 Податкового кодексу України.

Вважаючи рішення податкового органу та дії, вчинені на його підставі неправомірними, позивач оскаржив їх до суду.

Задовольняючи адміністративний позов, суд першої інстанції виходив з того, що відповідач при винесенні оскаржуваного наказу та вчиненні дій під час проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Южспецатоменергомонтаж» діяв неправомірно, оскільки у позивача у спірних правовідносинах не виник обов'язок надати до податкового органу податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків із сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за І квартал 2011 року, - з огляду на що дійшов висновку, що у відповідача були відсутності підстави керуватися приписами підпункту 78.1.2 пункту 78.1 статті 78, статті 79 Податкового кодексу України при винесенні оскаржуваного наказу та проведенні перевірки позивача.

Суд апеляційної інстанції погодився із такими висновками суду першої інстанції, посилаючись на те, що під час вирішення справи останнім не було допущено порушень норм матеріального та процесуального права, які б призвели до неправильного вирішення справи.

Перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з приписами пункту 46.1 статті 46 Податкового кодексу України, податкова декларація, розрахунок документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

У відповідності до підпункту 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України, податкові декларації, крім випадків, передбачених Податковим кодексом України подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема, календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі у разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Отже, податковий розрахунок за формою 1ДФ за І квартал 2011 року подається платником податку до податкового органу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, тобто до 10 травня 2011 року.

Водночас, 20.04.2011 набрав чинності Закон України від 07.04.2011 №3221-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України», яким, зокрема, внесено зміни до абзацу першого підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 Кодексу, та викладено його в такій редакції: «подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.».

Відтак, починаючи з 20.04.2011 (тобто у період, коли у платників податків виникло зобов'язання щодо надання до податкового органу податкового розрахунку за формою № 1ДФ за І квартал 2011 року) обов'язок надавати до податкового органу податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (форма № 1ДФ) виникає лише у випадку, якщо податковий агент нарахував суми доходів на користь фізичних осіб.

Як правильно встановлено судами попередніх інстанцій, позивач за І квартал 2011 року не подав до Харківської ОДПІ Харківської області податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) у зв'язку з ненарахування за цей період сум доходів на користь фізичних осіб.

Отже, неподання позивачем вказаного податкового розрахунку було пов'язане із ненарахуванням відповідних доходів, що не суперечить вимогам абзацу першого підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України, а тому колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що на момент прийняття наказу та проведення перевірки позивача, у податкового органу були відсутні підстави для його прийняття та вчинення відповідних дій.

Таким чином, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли правильного висновку про незаконність оскаржуваного позивачем наказу та протиправність дій щодо проведення перевірки.

Оскільки суди попередніх інстанцій під час розгляду справи повно і правильно встановили обставини справи, та при ухваленні судового рішення не допустили порушень норм матеріального та процесуального права, то зазначена обставина відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України є підставою для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін.

Керуючись 220, 222, 223, 224, 230, 231, ч. 5 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

У Х В А Л И В:

1. Касаційну скаргу Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Харківської області залишити без задоволення.

2. Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 03.11.2011 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 12.01.2012 у справі № 2а-12304/11/2070 залишити без змін.

3. Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у порядку та в строки, встановлені статтями 236 - 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя:(підпис)Лосєв А.М.

Судді(підпис)Бившева Л.І.(підпис)Острович С.Е.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
12.03.2013
ПІБ судді:
Лосєв А.М.
Реєстраційний № рішення
№ 2а-12304/11/2070
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу залишено без задоволення. Рішення попередніх інстанцій залишено без змін.
Подальше оскарження
Замовити персональну презентацію