Ухвала Вищого адміністративного суду України від 13.02.2014 у справі № 820/943/13-а

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

13 лютого 2014 року м. Київ К/800/31625/13

Вищий адміністративний суд України в складі колегії суддів:

головуючої:  Блажівської Н.Є.,

суддів:  Сіроша М.В., Усенко Є.А.,

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів

на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2013 року

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 21 травня 2013 року

у справі № 820/943/13-а

за позовом Публічного акціонерного товариства "Харківська ТЕЦ-5"

до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великимиплатниками податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів

про визнання протиправним рішення, яке оформлене наказом-

В С Т А Н О В И В:

Публічне акціонерне товариство «Харківська ТЕЦ-5» (надалі також - ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», позивач) 7 лютого 2013 року звернулось до суду з адміністративним позовом до Міжрегіонального головного управління Міндоходів (надалі - СДПІ, відповідач) про визнання протиправним рішення Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ "Харківська ТЕЦ-5", яке оформлене наказом №54 від 4 лютого 2013 року.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2013 року адміністративний позов Публічного акціонерного товариства "Харківська ТЕЦ-5" задоволено. Визнано протиправним та скасовано рішення Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ "Харківська ТЕЦ-5", яке оформлене наказом №54 від 4 лютого 2013 року.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 21 травня 2013 року апеляційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби залишено без задоволення, а постанову Харківського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2013 року - без змін.

СДПІ в касаційній скарзі, вказуючи на допущені судами першої та апеляційної інстанцій порушення норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення даного спору, просить скасувати постанову Харківського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2013 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 21 травня 2013 року і ухвалити нову постанову, якою відмовити в задоволенні позовних вимог.

Заслухавши суддю-доповідача, обговоривши доводи касаційної скарги та перевіривши за матеріалами справи правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів звертає увагу на наступне.

Відповідно до частини 1 статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, які не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 4 лютого 2013 року СДПІ на підставі підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України (надалі також - ПК України; тут і надалі - в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин), видано наказ № 54 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" з питання дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств за період з 01 липня 2010 року по 31 грудня 2011 року по взаємовідносинах з наступними контрагентами: з ТОВ « Оренда сіті» за період лютий 2011 року - березень 2011 року, АТ «НМУ «Електропівденмонтаж» за серпень 2011 року, з ТОВ "Бізнес-Сервіс Альянс" за період травень 2011 року - серпень 2011 року, з ТОВ «Донована-плюс» за період вересень 2011 року - жовтень 2011 року, ТОВ "Інтер - Альянс" за серпень 2010 року, квітень 2011 року.

Задовольняючи позовні вимоги суди попередніх інстанцій виходили із того, що у відповідача відсутні законні підстав для видання наказу №54 від 4 лютого 2013 року «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Харківська ТЕЦ-5».

Відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється в разі, коли за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Так, згідно з пунктом 73.3 статті 73 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; 2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок; 3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Відтак, з огляду на вищенаведені положення чинного законодавства, при прийнятті рішення про проведення документальної позапланової виїзної перевірки у спірних правовідносинах податковий орган повинен був дотримуватись наступної послідовності дій: 1) належного складення податковим органом і направлення на адресу платника податків обов'язкового письмового запиту; 2) фактичного отримання платником податків такого запиту, тобто вручення запиту під підпис посадовій (службовій) особі платника податків або уповноваженому представнику платника податків чи повернення до податкового органу поштового повідомлення про вручення такого запиту платнику податків; 3) сплину строку в 10 робочих днів від дня отримання платником податків письмового запиту податкового органу; 4) ненадання платником податків до податкового органу письмових пояснень та документальних підтверджень по суті отриманого запиту.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, СДПІ на адресу ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» були направлені запити № 7104/10/43-015 від 10 вересня 2012 року, №8521/10/43-015 від 17 жовтня 2012 року, №11102/10/43-015 від 19 грудня 2012 року, №10372/10/43-015 від 29 листопада 2012 року.

Згідно обставин встановлених судами першої та апеляційної інстанцій, запити відповідача, в порушення вимог пункту 73.3 статті 73 ПК України, не містять вказівки на підстави їх надсилання, що встановлені абзацом 3 пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України.

Відтак, з огляду на те, що при прийняті рішення про проведення перевірки відповідачем не дотримано вимог чинного законодавства щодо оформлення письмових запитів, що є передумовою для призначення перевірки, - юридично правильним є висновок судів попередніх інстанцій про визнання протиправним рішення Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ "Харківська ТЕЦ-5", яке оформлене наказом №54 від 4 лютого 2013 року.

Суд акцентує увагу на тому, що відповідно до частини 2 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Такий підхід узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини. Так, у пункті 110 рішення від 23 липня 2002 року у справі «Компанія «Вестберґа таксі Актіеболаґ» та Вуліч проти Швеції» Суд визначив, що «…адміністративні суди, які розглядають скарги заявників стосовно рішень податкового управління, мають повну юрисдикцію у цих справах та повноваження скасувати оскаржені рішення. Справи мають бути розглянуті на підставі поданих доказів, а довести наявність підстав, передбачених відповідними законами, для призначення податкових штрафів має саме податкове управління.».

В той же час, відповідач під час розгляду адміністративної справи правомірність прийнятого наказу № 54 від 4 лютого 2013 року «Про проведення документальної позапланової перевірки ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» належним чином не довів.

Доводи касаційної скарги висновків судів першої та апеляційної інстанцій не спростовують і не дають підстав для висновку, що судами при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права. Таким чином, ухвалені по справі рішення є законними і обґрунтованими, а зазначена в касаційній скарзі позиція відповідача не знаходить свого підтвердження матеріалами справи та не ґрунтується на положеннях чинного законодавства.

За правилами статті 2201 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.

За таких обставин, суд, перевіривши у межах касаційної скарги правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, приходить до висновку, що касаційну скаргу необхідно відхилити, а оскаржувані рішення слід залишити без змін.

Керуючись статтями 2201, 223, 224, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

Касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів відхилити, а постанову Харківського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2013 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 21 травня 2013 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення копій особам, що беруть участь справі та може бути переглянута з підстав встановлених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуюча: Н. Є. Блажівська

Судді: М.В. Сірош Є.А. Усенко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
12.02.2014
ПІБ судді:
Блажівська Н.Є.
Реєстраційний № рішення
820/943/13-а
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу вуло відхилено. Рішення судів попередніх інстанцій, винесених на користь платника податків, залишено в силі.
Подальше оскарження
Судове рішення не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію