Ухвала Вищого адміністративного суду України від 12.09.2013 у справі № 822/1112/13-а

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" вересня 2013 р. м. Київ К/800/33425/13

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі суддів:

Островича С.Е.,

Степашка О. І., Федорова М. О.

розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Державного підприємства "Довжоцький спиртовий завод"

на постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду

від 30 травня 2013 року

у справі за позовом Державного підприємства "Довжоцький спиртовий завод"

до Кам'янець-Подільської об'єднаної державної податкової інспекції Хмельницької області

про визнання дій протиправними,-

ВСТАНОВИЛА:

Державне підприємство "Довжоцький спиртовий завод" (далі - ДП "Довжоцький спиртовий завод") звернулось до суду з позовом до Кам'янець-Подільської об'єднаної державної податкової інспекції Хмельницької області (далі - Кам'янець-Подільська ОДПІ) в якому просить визнати дії протиправними.

Постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 27 березня 2013 року позов ДП "Довжоцький спиртовий завод" задоволено.

Постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 30 травня 2013 року апеляційну скаргу Кам'янець-Подільської ОДПІ задоволено. Постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 27 березня 2013 року - скасовано. Прийнято нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог ДП "Довжоцький спиртовий завод" відмовлено.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями апеляційної інстанції ДП "Довжоцький спиртовий завод" подало касаційну скаргу в якій просить скасувати постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду від 30 травня 2013 року та залишити в силі постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 27 березня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КАС України, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Заслухавши доповідь судді Вищого адміністративного суду України стосовно обставин, необхідних для прийняття рішення судом касаційної інстанції, перевіривши і обговоривши доводи касаційної скарги, проаналізувавши правильність застосування судами першої і апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлені такі фактичні обставини справи.

Кам'янець-Подільською ОДПІ направлено позивачу запит про проведення зустрічної звірки №16687/10/22-117 від 26.12.2012 року про надання пояснень та їх документального підтвердження щодо проведення господарських операцій із вищезазначеним суб'єктом господарювання (ТОВ ТПК "Укрхімекспорт").

ДП "Довжоцький спиртовий завод" 10.01.2013 року надано відповідь листом №60 від 10.01.2013 року, в якій позивач зазначив, що за період з 01.09.2012 року по 31.10.2012 року згідно наказу Кам'янець-Подільської ОДПІ №3163 від 07.12.2012 року на підприємстві була проведена документальна позапланова виїзна перевірка, яку оформлено актом №3051/154/23841854 від 25.12.2012 року, а також надано витребувані пояснення та усі необхідні документи за листопад 2012 року.

На думку податкової інспекції, інформація на запит про проведення зустрічної звірки від 26.12.2012 року позивачем була надана не повністю, внаслідок чого відповідач видав наказ від 15.01.2013 року №73 "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ДП "Довжоцький спиртовий завод".

Кам'янець-Подільською ОДПІ проведено документальну позапланову виїзну перевірку ДП "Довжоцький спиртовий завод" з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ ТПК "Укрхімекспорт" за період з 01 вересня 2012 року по 30 листопада 2012 року. За результатами перевірки складено акт №222/221/23841854 від 31.01.2013 року та довідку від 31 січня 2013 року №8.

Судом першої інстанції встановлено, що зазначений вище запит містить інформацію про проведення зустрічної звірки даних позивача стосовно господарських відносин з ТОВ ТПК "Укрхімекспорт". Зазначена обставина вказана і в акті перевірки від 25.12.2012 року із посиланням на запит ДПІ у Бабушкинському районі м. Дніпропетровська від 25.12.2012 року№1314/7/152. Зазначений запит направлений з метою проведення зустрічної звірки обґрунтованості відшкодування ПДВ позивача у взаємовідносинах із ТОВ ТПК "Укрхімекспорт" із посиланням на норми постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року "Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок" . Також запитом зазначено, що результат звірки оформити довідкою, затвердженою додатком №5 до наказу ДПА України від 22.04.2011 року №236 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок" .

Відповідно до п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України з метою отримання податкової інформації органи державної податкової служби мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків.

Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється органами державної податкової служби з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року №1232 затверджено Порядок проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, який визначає механізм проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок.

Пункти 4-9 Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок передбачено, що орган державної податкової служби (виконавець), який проводить зустрічну звірку, складає довідку за наявності інформації, для отримання якої надіслано запит органом державної податкової служби (ініціатором), та її документального підтвердження. У разі відсутності запитуваної органом державної податкової служби (ініціатором) інформації орган державної податкової служби виконавець) надсилає завірений печаткою запит про подання інформації та її документального підтвердження суб'єкту господарювання за його адресою місце знаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи особисто вручає суб'єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку. Облік запитів на проведення зустрічних звірок у суб'єктів господарювання здійснюється органами державної податкової служби (як ініціаторами, так і виконавцями).У разі отримання від суб'єкта господарювання інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження (протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження суб'єкту господарювання запиту) орган державної податкової служби проводить зустрічну звірку. За результатами проведеної зустрічної звірки складається довідка, яка підписується суб'єктом господарювання (законним чи уповноваженим представником) і посадовими особами органу державної податкової служби та особисто вручається суб'єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку або надсилається суб'єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Довідка про проведення зустрічної звірки підлягає реєстрації в органах державної податкової служби (як ініціатора, так і виконавця). Матеріали зустрічної звірки надсилаються до органу державної податкової служби (ініціатора).

Суд першої інстанції дійшов до висновку щодо порушення відповідачем Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок при оформленні запиту від 26.12.2012 року про проведення зустрічної звірки.

Крім того, Порядок проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок визначає, що у разі відсутності запитуваної органом державної податкової служби (ініціатором) інформації орган державної податкової служби виконавець надсилає завірений печаткою запит про подання інформації та її документального підтвердження суб'єкту господарювання за його адресою місцезнаходженням (податковою адресою), рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи особисто вручає суб'єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку.

Судом першої інстанції зазначено, що запит податкового органу на проведення зустрічної звірки не завірений печаткою та стосовно інформації наявної у відповідача. В даному випадку податкова інспекція зобов'язана була дослідити всі первинні документи щодо проведення господарських операцій із ТОВ ТПК "Укрхімекспорт" за період з 01.09.2012 року по 31.10.2012 року, а не направляти після проведення перевірки письмові запити на звірку та проводити документальну позапланову виїзну перевірку позивача.

Крім того, судом першої інстанції встановлено, що відповідачем був порушений порядок проведення органами податкової служби зустрічних звірок, зокрема п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України, в якому зазначено, що за результатами зустрічних звірок складається довідка, яка надається суб'єкту господарювання у десятиденний термін.

Стаття 78 ПК України містить перелік обставин наявність хоча б однієї з яких є підставою для проведення зазначеної перевірки.

Судом першої інстанції встановлено, що відповідний перелік не містить обставин, що вказують на ненадання повного переліку до податкового органу платником податків документів на вимогу запиту при проведенні зустрічної звірки..

У відповідності до п.81.1. ст.81 Податкового Кодексу України, посадові особи органу державної податкової служби мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів: направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (об'єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби; копії наказу про проведення перевірки; службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Також судом першої інстанції встановлено порушення посадовими особами податкового органу вимог п.81.1. ст.81 Податкового Кодексу України.

Крім того, судом першої інстанції зазначено, що відповідачем не надано жодних пояснень та правових підстав винесення направлення на документальну позапланову виїзну перевірку №108 від 18 січня 2013 року.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками суду першої інстанції, що позовні вимоги ДП "Довжоцький спиртовий завод" підлягають задоволенню.

Виходячи із викладеного, колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла висновку про необхідність скасування постанови Вінницького апеляційного адміністративного суду від 30 травня 2013 року та залишення в силі постанови Хмельницького окружного адміністративного суду від 27 березня 2013 року у даній справі.

Керуючись ст.ст. 220, 222, 223, 227, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Державного підприємства "Довжоцький спиртовий завод" задовольнити.

Постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду від 30 травня 2013 року - скасувати.

Залишити в силі постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 27 березня 2013 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строк та у порядку, визначеному статтями 237, 238, 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судді  С.Е. Острович

О. І.  Степашко  М. О. Федоров 

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
11.09.2013
ПІБ судді:
Острович С.Е.
Реєстраційний № рішення
822/1112/13-а
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Судом касаційної інстанції було задовольнено скаргу платника податку. Рішення апеляційної інстанції скасовано, залишене в силі рішення першої інстанції, винесеного на користь платника.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію