Ухвала Вищого адміністративного суду України від 12.06.2014 у справі № 2а-27266/10/0570
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" червня 2014 р. м. Київ К/9991/20390/11

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

головуючого судді-доповідача: Усенко Є.А.,

суддів: Блажівської Н.Є., Сіроша М.В.

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Донецька

на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 04.02.2011

та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 17.03.2011

у справі № 2а-27266/10/0570 Донецького окружного адміністративного суду

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Укрщебпостач»

до Державної податкової інспекції (ДПІ) у Ленінському районі м. Донецька

про зобов'язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 04.02.2011, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 17.03.2011, позов задоволено: зобов'язано ДПІ у Ленінському районі м. Донецька виключити з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб запис про відсутність ТОВ «Укрщебпостач» за юридичною адресою; зобов'язано ДПІ у Ленінському районі м. Донецька взяти на облік поточний рахунок № 2600133810528, відкритий 19.10.2010 ТОВ «Укрщебпостач» в Акціонерному банку «Діамант».

У касаційній скарзі ДПІ у Ленінському районі м. Донецька просить скасувати ухвалені у справі рішення судів першої та апеляційної інстанцій та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права.

Заперечуючи проти касаційної скарги, позивач просить залишити її без задоволення як безпідставну.

Перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що ТОВ «Укрщебпостач» зареєстроване як юридична особа 03.11.2005 виконавчим комітетом Донецької міської ради, включене до ЄДРПОУ за № 33904574, діє на підставі статуту, затвердженого загальними зборами засновників та взято на облік як платник податків ДПІ у Ленінському районі м. Донецька 08.11.2005 за № 4742.

Відповідно до довідки від 26.08.2010р. № 473/10/29-014-3, виданої ДПІ у Ленінському районі м. Донецька, місцезнаходженням позивача є Донецька область, вул. Щербакова, буд. 16.

19.10.2010 між ТОВ «Укрщебпостач» та АБ «Діамант» укладено договір банківського рахунку № 10-10-19-000212, відповідно до умов якого банк зобов'язується відкрити товариству поточний рахунок № 2600133810528, приймати і зараховувати на поточний рахунок грошові кошти, що надходять товариству, виконувати його розпорядження про перерахування і видачу відповідних сум з поточного рахунку та проводити інші операції за поточним рахунком, передбачені чинним законодавством.

Згідно з частиною 7 ст. 5 Закону України «Про систему оподаткування» (втратив чинність з 1 січня 2011 року) фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття рахунку платника податків і зборів (обов'язкових платежів) - юридичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, у триденний строк з дня відкриття рахунків (включаючи день відкриття).

Відповідно до пункту 1.3 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.03 № 492, суб'єкти господарювання мають право відкривати рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності у будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.

У разі відкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку підприємцю до отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби за цим рахунком здійснюються лише операції із зарахування коштів. Датою початку видаткових операцій за рахунком підприємця в банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення (пункт 1.13 цієї Інструкції).

19.11.2010 ТОВ «Укрщебпостач» звернулося до Дирекції АБ «Діамант» у м. Донецьку з проханням повідомити причину нездійснення видаткових операцій за поточним рахунком № 2600133810528.

На зазначений запит Дирекція АБ «Діамант» в м. Донецьку довідкою від 22.11.2010 № 181 повідомила позивачу про неможливість здійснення видаткових операцій за рахунком № 2600133810528, відкритим 19.10.2010, у зв'язку з відмовою ДПІ у Ленінському районі м. Донецька взяти цей рахунок на облік.

Наказом ДПА України від 01.08.201 № 306 затверджено «Порядок подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за 3 735/7023) (у редакції чинній на час виникнення спору), яким запроваджено порядок електронного обміну інформацією про рахунки платників податків, а саме: передача фінансовими установами до органів державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків, а також передача органами державної податкової служби до фінансових установ відповідних повідомлень про взяття рахунків платників податків на облік (відмову у взятті на облік) в органах державної податкової служби.

Відповідно до пунктами 1, 9 цього Порядку банки протягом трьох днів з дня проведення операції відкриття рахунків платників податків подають відомості про це в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України на адресу державних податкових адміністрацій в областях з використанням засобів захисту інформації НБУ, орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня отримання електронного повідомлення надсилає в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ з використанням засобів захисту інформації НБУ до фінансової установи файл-відповідь щодо взяття рахунку на облік.

Якщо повідомлення надається в електронному вигляді, то у разі відмови в узятті рахунку на облік файл-відповідь повинен містити причину відмови.

Як зазначено банківською установою у довідці від 22.11.2010№ 181, причиною відмови в узятті рахунку підприємства на облік відповідачем визначено «Код взяття на облік не з класифікатора».

Пунктом 11 Порядку визначені підстави для відмови в узятті органом державної податкової служби рахунку на облік, якими є: відсутність Платника податків на обліку в органі державної податкової служби; наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; наявність у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу; наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції; наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про такий рахунок, яка збігається з реквізитами, що надійшли від фінансової установи в Повідомленні про відкриття рахунку; наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про видачу Платнику податків, щодо якого надійшла інформація про відкриття рахунку, довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП, яка видається Платнику податків за умови закриття всіх рахунків для закінчення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік в органах державної податкової служби; наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України); невідповідність інформації щодо ідентифікаційного коду (номера), найменування (прізвища, імені, по батькові), місцезнаходження (місця проживання) платника податків, поданої у Повідомленні, цим відомостям Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб.

Отже, правильним є висновок суду, що відмова у взятті рахунку на облік з посиланням на те, що код взяття на облік не з класифікатора, є неправомірною, з огляду на те, що така підстава для відмови як «Код взяття на облік не з класифікатора» не передбачена чинним законодавством України.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Доводи ДПІ стосовно того, що підставою для відмови у взятті поточного рахунку на облік є незнаходження ТОВ «Укрщебпостач» за юридичною адресою, про що податковим органом внесено відповідний запис до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, є необґрунтованими, з огляду на недоведеність податковим органом цього факту під час судового засідання. Згідно з довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 25.11.2010 р. серії АЕ № 408536, відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Укрщебпостач» відповідають відомостям про зареєстровану адресу позивача, у Реєстрі відсутні записи про невідповідність чи не підтвердження даних про місцезнаходження позивача за юридичною адресою.

Враховуючи викладене, правильними є висновки суду про недоведеність податковим органом правомірності дій щодо внесення до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб запису про відсутність Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщебпостач» за юридичною адресою та щодо відмови позивачу у взятті на облік поточного рахунку №2600133810528, відкритого ТОВ «Укрщебпостач» в АБ «Діамант».

Доводи касаційної скарги не спростовують правильних доводів суду.

Відповідно до статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанції не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

За наведених обставин підстави для скасування оскаржуваних судових рішень відсутні.

Керуючись ст. ст. 220, 220-1, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищий адміністративний суд України

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Донецька залишити без задоволення.

Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 04.02.2011 та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 17.03.2011 - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути переглянута Верховним Судом України з підстав та в порядку, передбачених статтями 236-2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя: Є.А. Усенко

Судді: Н.Є. Блажівська М.В. Сірош

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
12.06.2014
ПІБ судді:
Усенко Є.А.
Реєстраційний № рішення
2а-27266/10/0570
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційна скарга контролюючого органу була залишена без задоволення.
Подальше оскарження
Рішення суду в подальшому не оскаржувалося
Замовити персональну презентацію