Ухвала Вищого адміністративного суду України від 12.06.2014 у справі № 2270/10550/11

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" червня 2014 р. м. Київ К/9991/9700/12

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого Степашка О.І.

Суддів Островича С.Е. Федорова М.О.

розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому

на постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду

від 12.01.2012

у справі №2270/10550/11

за позовом Відкритого акціонерного товариства «Хмельницькелеватормлинпостач»

до Державної податкової інспекції у Хмельницькому

про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Відкрите акціонерне товариство «Хмельницькелеватормлинпостач» (далі по тексту - позивач, ВАТ«Хмельницькелеватормлинпостач») звернулося до суду з позовом до Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому (далі по тексту - відповідач, ДПІ у м. Хмельницькому) про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити дії.

Постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 19.09.2011 даний позов задоволено частково. Визнано протиправною бездіяльність ДПІ у м. Хмельницькому щодо неповідомлення ВАТ «Хмельницькелеватормлинпостач» про місце і час проведення розгляду заперечень на акт «Про результати документальної позапланової перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2008 по 31.12.2010, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2008 по 31.12.2010» від 11.08.2011 № 5504/23-5/22767825 та зобов'язано ДПІ у м. Хмельницькому повторно розглянути заперечення ВАТ «Хмельницькелеватормлинпостач» на акт «Про результати документальної позапланової перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2008 по 31.12.2010, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2008 по 31.12.2010» від 11.08.2011 №5504/23-5/22767825, повідомивши платника податків про місце і час такого розгляду. У частині позовних вимог про визнання бездіяльності відповідача щодо призначення економічної експертизи по висновкам акту перевірки від 11.08.2011 та зобов'язання ДПІ у м. Хмельницькому виконати у відношенні до ВАТ «Хмельницькелеватормлинпостач» дії, передбачені п. 84.2 ст. 84 Податкового кодексу України судом відмовлено.

Постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 12.01.2012 рішення суду першої інстанції скасовано в частині відмови у позові та прийнято нове рішення, яким позов задоволено повністю.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати рішення суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення суду першої інстанції, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ДПІ у м. Хмельницькому у період з 29.07.2011 по 04.08.2011 проведена документальна позапланова виїзна перевірка ВАТ «Хмельницькелеватормлинпостач», за результатами якої складено акт від 11.08.2011 №5504/23-5/22767825.

17.08.2011 позивачем було подано заперечення на вищезазначений акт в якому, серед іншого, заявив про бажання взяти участь у розгляді цього заперечення. Цього ж дня позивач надав податковому органу заяву №24 з вимогою призначити економічну експертизу, необхідність якої обумовлена потребою у застосуванні спеціальних економічних знань при перевірці правильності формування валових витрат та податкового кредиту, та об'єктивним розглядом заперечень на акт перевірки. Листом від 12.09.2011 за №28303/10/23-3 ДПІ у м. Хмельницькому відмовила позивачу у призначені експертизи мотивуючи це тим, що податковий контроль по відношенні до ВАТ «Хмельницькелеватормлинпостач» завершився складанням акту перевірки, а необхідності у спеціальних знаннях в ході перевірки не виникало.

Задовольняючи частково позов, суд першої інстанції виходив з наступного, з чим погоджується суд касаційної інстанції.

Відповідно до пункту 86.7 статті 86 Податкового кодексу України у разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п'яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях .

У разі якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта перевірки, орган державної податкової служби зобов'язаний повідомиш такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду.

Отже, на підставі наведеного, колегія суддів погоджується із висновком суду про порушення відповідачем порядку розгляду заперечень на акт перевірки у зв'язку з неповідомленням позивача про місце та час проведення розгляду заперечень на акт перевірки від 11.08.2011 №5504/23-5/22767825, тому позов в цій частині позовних вимог задоволено правомірно.

Щодо позовних вимог, які стосуються призначення експертизи, то судом зазначено наступне.

Підстави та порядок призначення експертизи встановлено статтею 84 Податкового кодексу України, а саме: експертиза проводиться у разі, коли для вирішення питань, що мають значення для здійснення податкового контролю, необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки та в інших галузях. Експертиза призначається за заявою платника податків або за рішенням керівника (або його заступника) органу державної податкової служби. Орган державної податкової служби, керівник (або заступник) якого призначив проведення експертизи, зобов'язаний ознайомити платника податків (його представника) з рішенням про приведення експертизи, а після закінчення експертизи - з висновком експерта.

Отже, підставою для проведення експертизи як засобу здобуття необхідних спеціальних знань у різних галузях є потреба у вирішенні питань, що мають значення для здійснення податкового контролю.

Відповідно до статті 62 Податкового кодексу України податковий контроль здійснюється шляхом: ведення обліку платників податків; інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби; перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Судом першої інстанції зазначено, що в заяві позивача від 17.08.2011 про призначення економічної експертизи зазначені питання про підтвердження документально висновків податкового органу, викладених у акті перевірки, тобто ставиться під сумнів їх обґрунтованість, але не зазначено, для визначення яких саме обставин необхідні спеціальні знання експерта, тому в задоволенні позову в цій частині відмовлено правомірно.

Враховуючи викладене, Вищий адміністративний суд України вважає, що суд першої інстанції дійшов правильного висновку про часткове задоволенні позовних вимог.

Отже, постанова Хмельницького окружного адміністративного суду від 19.09.2011 прийнята відповідно до вимог чинного законодавства і скасована постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 12.01.2012 помилково.

Відповідно до ст. 226 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції та залишає в силі рішення суду першої інстанції, яке ухвалене відповідно до закону і скасоване або змінене помилково.

За вказаних обставин, колегія суддів дійшла висновку про скасування постанови Вінницького апеляційного адміністративного суду від 12.01.2012 та залишення в силі постанови Хмельницького окружного адміністративного суду від 19.09.2011.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 222, 223, 226, 230, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому задовольнити.

Скасувати постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду від 12.01.2012 та залишити в силі постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 19.09.2011.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України у випадках, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України.

Головуючий (підпис) О.І. Степашко

Судді (підпис) С.Е. Острович (підпис) М.О. Федоров

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
11.06.2014
ПІБ судді:
Степашко О.І.
Реєстраційний № рішення
2270/10550/11
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційна скарга контролюючого органу задоволена. Скасоване рішення суду апеляційної інстанції та залишено в силі рішення суду першої інстанції.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду України у Верховному  Суді України не переглядалося.
Замовити персональну презентацію