Ухвала Вищого адміністративного суду України від 12.02.2015 у справі №823/609/14

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

12 лютого 2015 року м. Київ К/800/42809/14

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі суддів:

Островича С.Е.,

Степашка О. І., Федорова М.О.

розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області

на постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 13 травня 2014 року

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 03 липня 2014 року

у справі за позовом Приватного підприємства "Сфера-Пласт"

до Державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИЛА:

Приватне підприємство "Сфера-Пласт" (далі - ПП "Сфера-Пласт") звернулось до суду з позовом до Державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області (далі -ДПІ у м. Черкасах) в якому просить визнання протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення.

Постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 13 травня 2014 року позов ПП "Сфера-Пласт" задоволено.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 03 липня 2014 року апеляційну скаргу ДПІ у м. Черкасах залишено без задоволення, а постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 13 травня 2014 року - залишено без змін.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій ДПІ у м. Черкасах подала касаційну скаргу в якій просить скасувати постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 13 травня 2014 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 03 липня 2014 року та прийняти нове рішення, яким відмовити ПП "Сфера-Пласт" у задоволенні позову.

Сторони в судове засідання не з'явились, а тому відповідно до вимог ст. 222 КАС України розгляд справи проведено в письмовому провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КАС України, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи, наведені у касаційній скарзі, перевіривши матеріали справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлені такі фактичні обставини справи.

ДПІ у м. Черкасах проведена виїзна планова документальна перевірка ПП "Сфера-Пласт" з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01 липня 2010 року по 31 грудня 2012 року. За результатами перевірки складено акт №12/23-01-22/-0112/35492967 від 17 січня 2014 року.

Перевіркою встановлено порушення ПП "Сфера-Пласт" вимог пп. 1.22.1 п. 1.22 ст. 1, пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4, абз. 4 пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" , в результаті чого встановлено заниження податку на прибуток у сумі 17588, 00 грн.; ст.ст. 2, 3, 8, 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", пп. 14.1.257 п. 14.1 ст.14, пп. 16.1.2, пп. 16.1.12 п. 16.1 ст. 16, п. 44.1, п. 44.2, п. 44.3, п. 44.6 ст. 44, пп. 135.1.1 п. 135.1, пп. 135.5.4 пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135, п. 137.1 ст. 137, п. 138.8 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України, в результаті чого заниження податок на прибуток всього у сумі 8808423, 00 грн.; пп. 4.5.1 п. 4.5 ст. 4, пп. 7.2.3 п. 7.2, пп. 7.4.1 п. 7.4, пп. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість", п. 187.1 п. 187.7 ст. 187, пп. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 201.6, п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено суму податку на додану вартість на 2042438, 00 грн.; пп. 164.2.17 "г" та пп. 164.1.17 "д" п. 164.2 ст. 164; пп. 168.1.1, пп. 168.1.2, пп. 168.1.4 та пп. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168; п. 176.2 "б" ст. 172 Податкового кодексу України, в результаті визначено суму грошового зобов'язання по податку на доходи фізичних осіб у сумі 381701, 80 грн.

На підставі акта перевірки ДПІ у м. Черкасах прийнято податкові повідомлення-рішення від 28 лютого 2014 року: №0000462301, яким ПП "Сфера-Пласт" збільшено суму грошового зобов'язання по податку прибуток за основним платежем на 8826011, 00 грн. та 2808731, 00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями; №0000452301, яким ПП "Сфера-Пласт" збільшено суму грошового зобов'язання по податку на додану вартість на 2042438, 00 грн. за основним платежем та на 980143, 00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями; №0000442301, яким ПП "Сфера-Пласт" зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість на 100949 грн.; №09/23-01-17-0508/35492967, яким ПП "Сфера-Пласт" збільшено суму грошового зобов'язання по податку з доходів фізичних осіб на 381701, 80 грн. за основним платежем та на 351975, 73 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що первинні бухгалтерські та облікові документи фінансово-господарської діяльності ПП "Сфера-Пласт" за період з грудня 2011 року по лютий 2013 року вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 06 листопада 2013 року, що підтверджується копією опису речей і документів. ДПІ у м. Черкасах зверталась до правоохоронних органів щодо надання вилучених первинних бухгалтерських документів для проведення планової документальної перевірки, однак згідно рішення суду в адміністративній справи щодо визнання протиправними дій ДПІ у м. Черкасах по проведенню перевірки, матеріали вилученої бухгалтерської та облікової документації ПП "Сфера-Пласт" для проведення документальної перевірки не передавались, доступ до первинних документів не надавався, працівники податкового органу лише ознайомились з описом речей і документів від 06 листопада 2013 року. Також акт перевірки не містить посилання щодо отримання ДПІ у м. Черкасах копій вилучених у ПП "Сфера-Пласт" документів або доступу до перевірки таких документів.

Відповідно до ст. 83 Податкового кодексу України для посадових осіб контролюючих органів під час проведення перевірок підставами для висновків є: документи, визначені цим Кодексом; податкова інформація; експертні висновки; судові рішення; інші матеріали, отримані в порядку та у спосіб, передбачені цим Кодексом або іншими законами, контроль за дотриманням яких покладений на контролюючі органи.

Згідно п. 85.9 ст. 85 Податкового кодексу України у разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, були вилучені правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов'язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів або забезпечити доступ до перевірки таких документів.

Такі копії, засвідчені печаткою та підписами посадових (службових) осіб правоохоронних та інших органів, якими було здійснено вилучення оригіналів документів, або яким було забезпечено доступ до перевірки вилучених документів, повинні бути надані протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового запиту контролюючого органу.

Відповідно до п. 2 "Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства" затвердженого наказом ДПА України №984 від 22 грудня 2010 року для посадових осіб органів державної податкової служби під час проведення перевірок підставами для висновків є: документи, визначені цим Кодексом: податковаінформація; експертні висновки; судові рішення; інші матеріали, отримані в порядку та у спосіб, передбачені цим Кодексом або іншими законами, контроль за дотриманням яких покладений на органи державної податкової служби. Документальна перевірка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Згідно п. 5, п. 6 Порядку за результатами документальної перевірки в акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, які мають відношення до фактів виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі, із посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.

Судами попередніх інстанцій зазначено, що акт перевірки, на підставі висновків якого ДПІ у м. Черкасах прийняті податкові повідомлення-рішення, не відповідає в повній мірі вимогам Податкового кодексу України та Порядку, оскільки висновки про порушення ПП "Сфера-Пласт" норм податкового законодавства зроблено без проведення перевірки всіх первинних документів платника податків.

Згідно з експертним висновком №688/14-23 від 12 травня 2014 року спростовано висновки податкового органу щодо безпідставного завищення ПП "Сфера-Пласт" податку на додану вартість та податку на прибуток та щодо відсутності документально підтвердженого права на формування податкової звітності.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факт здійснення господарської операції. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Також судами попередніх інстанцій зазначено, що письмовими доказами підтверджено, що придбані ПП "Сфера-Пласт" товарно-матеріальні цінності використані у власній господарській діяльності при виконанні будівельних робіт, що спростовує висновки ДПІ у м. Черкасах про завищення витрат та податкового кредиту з ПДВ за відповідні періоди. Досліджені первинні документи, що стосуються господарської діяльності ПП "Сфера-Пласт" з контрагентами складені відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Крім того, ДПІ у м. Черкасах при проведенні перевірки не проводила зустрічних звірок контрагентів - покупців матеріалів та замовників будівельних робіт та не спростувала факту використання ПП "Сфера-Пласт" придбаних товарно-матеріальних цінностей у власній господарській діяльності.

Невиконання контрагентами платника своїх зобов'язань щодо сплати податку на додану вартість до бюджету має негативні наслідки лише щодо цієї особи і платник податку не може бути позбавлений права на податковий кредит та відшкодування сум податку на додану вартість у разі, якщо він виконав усі вимоги чинного законодавства та має документальні підтвердження розміру податкового кредиту.

За таких обставин суди першої та апеляційної інстанцій дійшли до висновку, що ДПІ у м. Черкасах не доведено належними доказами порушення ПП "Сфера-Пласт" вимог податкового законодавства, а тому податкові повідомлення-рішення ДПІ у м. Черкасах є протиправними.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про задоволення позовних вимог ПП "Сфера-Пласт".

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що касаційну скаргу слід відхилити, оскільки рішення судів першої та апеляційної інстанцій постановлені з додержанням норм процесуального та матеріального права, правова оцінка обставинам у справі дана вірно, а доводи касаційної скарги висновок суду не спростовують.

Керуючись ст. ст. 220, 222, 223, 224, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області залишити без задоволення, постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 13 травня 2014 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 03 липня 2014 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строк та у порядку, визначеному статтями 237, 238, 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судді С.Е. Острович О.І.

Степашко  М.О. Федоров

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
11.02.2015
ПІБ судді:
Острович С.Е.
Реєстраційний № рішення
№823/609/14
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Вищий адміністративний суд залишив касаційну скаргу податкової інспекції без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду в Верховному Суді України не переглядалось.
Замовити персональну презентацію