Ухвала Вищого адміністративного суду України від 11.03.2015 у справі № 804/11782/13-а

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

11 лютого 2015 року м. Київ К/800/54301/14

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

головуючого - судді Зайцева М.П.,

суддів: Веденяпіна О.А., Костенка М.І.,

секретаря - Загороднього А.А.,

за участю представника позивача - Шевченка М.І.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області

на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07 листопада 2013 року

та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 15 липня 2014 року

у справі № 804/11782/13-а

за позовом Відкритого акціонерного товариства "Науково-виробничого підприємства "Орбіта"

до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

в с т а н о в и л а:

Відкрите акціонерне товариство "Науково-виробничого підприємства "Орбіта" (далі -ВАТ "НВП "Орбіта") звернулось в суд з позовом до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області (далі - ДПІ) в якому просило скасувати податкові повідомлення-рішення відповідача форми "Р" від 25 квітня 2013 року № 0001081502 та № 0001061501.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07 листопада 2013 року, залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 15 липня 2014 року, адміністратвний позов задоволено у повному обсязі.

В касаційній скарзі скаржник, посилаючись на порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить їх скасувати та ухвалити нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

Заслухавши суддю-доповідача, присутніх у судовому засіданні, перевіривши правильність застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судами встановлено, що ВАТ "НВП "Орбіта" зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 15 серпня 1997 року, перебуває на обліку в ДПІ, як платник податків, в тому числі податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

На підставі підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України (далі - ПК України), постанови старшого слідчого ОВС ГСУ ДПС України Борисенка В.М. "Про призначення позапланової документальної перевірки" від 31 січня 2013 року та наказу відповідача № 614 від 29 березня 2013 року працівниками податкового органу проведено документальну позапланову виїзну перевірку позивача з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні взаємовідносин з його контрагентами та подальшої реалізації цих товарів (робіт, послуг) за період з 01 січня 2010 року по 31 січня 2013 року.

За результатами перевірки складено акт № 2303/225/04833760 від 16 квітня 2013 року, яким зафіксовано допущення позивачем порушення підпункту 139.1.9 пункту 139.1 статті 139 ПК України, що призвело до заниження податку на прибуток підприємств всього у сумі 184 518,00 грн., в тому числі за І квартал 2012 року у сумі 29 509,00 грн., за ІІ квартал 2012 року у сумі 75 325,00 грн., за ІІІ квартал 2012 року у сумі 75 327,00 та за IV квартал 2012 року у сумі 4 356,00 грн., а також порушення приписів пункту 198.2, пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України, внаслідок чого позивачем занижено податок на додану вартість за період з лютого по липень 2012 року та вересень 2012 року на загальну суму 348 129,00 грн.

На підставі зазначеного акту перевірки відповідачем прийнято податкові повідомлення-рішення форми "Р" від 25 квітня 2013 року № 0001061501, яким ВАТ "НВП "Орбіта" збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств на загальну суму 230 647,50грн., у тому числі за основним платежем у сумі 184 518,00 грн. та штрафними санкціями у сумі 46 129,50 грн., та № 0001081502, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 435 161,25 грн., у тому числі за основним платежем у сумі 348 129,00 грн. та за штрафними санкціями у сумі 87 032,25 грн.

Відповідно до пункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 ПК України передбачено, що документальна позапланова перевірка здійснюється у разі отримання постанови суду (ухвали суду) про призначення перевірки або постанови органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні.

Згідно з підпунктом 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 ПК України контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Відповідно до пункту 86.9 статті 86 ПК України (у редакції, чинній на момент винесення спірних податкових повідомлень-рішень) у разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.

Складання та надсилання платнику податків податкового повідомлення-рішення за податковими зобов'язаннями платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена рішенням суду, забороняється до набрання законної сили рішенням суду у справі або винесення постанови про закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.

Враховуючи вищевикладене, суд касаційної інстанції зазначає, що за результатами перевірки платника податків, призначеної в рамках порушеної кримінальної справи про злочини, предметом якої є податки, збори, контролюючий орган визначає суми грошових зобов'язань, але податкове повідомлення - рішення не приймає.

Матеріали перевірки та висновки податкового органу, викладені в акті документальної перевірки, яка призначена на виконання постанови слідчого, винесеної відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України у кримінальній справі, до дня набрання законної сили відповідним рішенням у кримінальній справі, можуть бути оцінені як докази виключно у рамках розслідування та розгляду такої кримінальної справи і не можуть бути підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення про визначення платникові податків розрахованого за результатами такої перевірки грошового зобов'язання.

Таким чином, суд касаційної інстанції погоджується з висновками судів попередніх інстанцій щодо передчасності винесення спірних податкових повідомлень-рішень відповідачем.

Згідно з частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України, суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права під час ухвалення судових рішень чи вчинення процесуальних дій.

Колегія суддів дійшла висновку, що рішення судів попередніх інстанцій ухвалене з дотриманням норм матеріального та процесуального права, правова оцінка обставинам у справі дана правильно, підстав для його скасування з мотивів, викладених в касаційній скарзі, немає.

Керуючись статтями 222, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області залишити без задоволення, а постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07 листопада 2013 року та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 15 липня 2014 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути переглянута Верховним Судом України з підстав та в порядку, передбачених статтями 236-238, 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючого - судді Зайцева М.П.,

Суддів: Веденяпіна О.А., Костенка М.І.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
10.03.2015
ПІБ судді:
Зайцев М.П.
Реєстраційний № рішення
№ 804/11782/13-а
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Вищий адміністративний суд залишив касаційну скаргу податкової інспекції без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду у Верховному Суді України не переглядалось.
Замовити персональну презентацію