Ухвала Вищого адміністративного суду України від 11.03.2015 у справі № 2а-8444/12/2070
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2015 року м. Київ К/800/6597/13

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі

Приходько І.В.

Бухтіярової І.О. Костенка М.І.

розглянувши в попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби

на постанову Харківського апеляційного адміністративного суду

від 17.01.2013 р.

у справі № 2а-8444/12/2070

за позовом Державного підприємства Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект»

до Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби

про скасування податкового повідомлення-рішення, -

В С Т А Н О В И Л А:

У липні 2012 року Державне підприємство Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект» (далі - позивач, ДП УДПІ «Укрміськбудпроект») звернулось до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби (далі - відповідач, ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова), в якому просило суд скасувати податкове повідомлення-рішення від 27.06.2012 р. № 0005702305.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 26.10.2012 р. у задоволенні адміністративного позову відмовлено.

Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2013 р. постанову Харківського окружного адміністративного суду від 26.10.2012 р. скасовано та прийнято нову постанову, якою позов задоволено: скасовано податкове повідомлення-рішення ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова від 27.06.2012 р. № 0005702305.

Не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції, відповідач звернувся до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення апеляційним судом норм матеріального та процесуального права, просив скасувати постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2013 р. і залишити в силі постанову Харківського окружного адміністративного суду від 26.10.2012 р.

Позивач у письмових запереченнях проти доводів касаційної скарги заперечував, вважає оскаржуване судове рішення законним, обґрунтованим та прийнятим у відповідності до норм діючого законодавства, а тому просив касаційну скаргу податкового органу залишити без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції - без змін.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи та доводи касаційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що листом від 14.06.2012 р. ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова у позивача витребувано документи для здійснення перевірки за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2011 р.

В ході проведення перевірки на підприємство було надано лист щодо надання первинної документації для проведення перевірки від 14.06.2012 р. № 8364/10/22-2235 із вказаним часом надання документів, але підприємством позивача не надано у повному обсязі документів, а саме, відомостей валових доходів та валових витрат, на підставі яких сформовано декларації з податку на прибуток в період з 01.01.2009 р. та 31.12.2011 р., у зв'язку з чим, ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова було складено акт № 596/2202/02497980 від 14.06.2012 р. про надання ДП УДПІ «Укрміськбудпроект» документів до перевірки не у повному обсязі.

На підставі вказаного акту відповідачем було прийнято податкове повідомлення-рішення від 27.06.2012 р. № 0005702305, яким до позивача з посиланням на підпункт 20.1.24 пункту 20.1 статті 20, пункти 44.1, 44.3 статті 44, пункт 85.2 статті 85 Податкового кодексу України, застосовано штраф у розмірі 510 грн.

При цьому, в період з 11.06.2012 р. по 15.06.2012 р., на підставі направлення від 08.06.2012 р. № 866, наказу від 08.06.2012 р. № 779, згідно з підпунктом 78.1.5 пункту 78.1 статті 78, пунктом 82.2 статті 82 Податкового кодексу України та на виконання постанови про проведення позапланової виїзної документальної перевірки ДП УДПІ «Укрміськбудпроект» слідчого з особливо важливих справ прокуратури Харківської області від 01.03.2012 р., посадовою особою ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова була проведена документальна позапланова виїзна перевірка ДП УДПІ «Укрміськбудпроект» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2011 р., валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2011 р., за результатами якої складено акт від 15.06.2012 р. № 2046/2202/02497980.

Додатком 4 до акта про результати позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ДП УДПІ «Укрміськбудпроект» визначено, які саме документи було надано позивачем і використано при проведенні перевірки останнього.

Судом першої інстанції у задоволенні позову було відмовлено з правомірності донарахування відповідачем штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 510 грн., застосованих до позивача за надання документів до перевірки не у повному обсязі.

Суд апеляційної інстанції постанову окружного адміністративного суду скасував та прийняв нову постанову про задоволення позову, з чим погоджується суд касаційної інстанції, виходячи з наступного.

Згідно пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту. У випадках, передбачених статтею 216 Цивільного кодексу України, платники податків мають право вносити відповідні зміни до податкової звітності у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу.

Пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України передбачено, що платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 цієї статті, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності. У разі ліквідації платника податків документи, визначені у пункті 44.1 цієї статті, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.

Відповідно до пункту 85.2 статті 85 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам органів державної податкової служби у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки. При цьому великий платник податків зобов'язаний також надати в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються ним в електронній формі) , не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки. Для платників податків, які відповідно до цього пункту зобов'язані надавати інформацію в електронній формі, загальний формат та порядок подачі такої інформації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. У разі не встановлення електронного формату та порядку надання такої інформації платник податків звільняється від обов'язку подання її в електронній формі.

Як слідує з матеріалів справи, приймаючи спірне податкове повідомлення-рішення, відповідач посилався на акт № 596/2202/02497980 від 14.06.2012 р. про надання ДП УДПІ «Укрміськбудпроект» документів до перевірки не у повному обсязі, а саме ненадання відомостей валових доходів та валових витрат, на підставі яких сформовано декларації з податку на прибуток в період з 01.01.2009 р. та 31.12.2011 р. Разом з цим, доказів на підтвердження вказаних обставин щодо не надання позивачем у повному обсязі на запит податкового органу від 14.06.2012 р. № 8364/10/23-525 про надання оригіналів необхідних для перевірки документів, відповідачем не надано.

При цьому, як вірно встановлено судом апеляційної інстанції, зі змісту акту від 15.06.2012 року № 2046/2202/02497980 вбачається, що перевіряючим в пункті 3.1.1 «Валовий дохід» та в пункті 3.1.2 «Валові витрати» зафіксовані зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході перевірки сум скоригованого валового доходу та сум валових витрат за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2011 р. Відображено структуру валових доходів та валових витрат з розбивкою по звітним періодам, що перевірялися, з посиланням на первинні та зведені облікові документи бухгалтерського обліку (головні книги, журнали ордера та оборотні відомості по бухгалтерських рахунка, первинні банківські документи, бухгалтерські довідки), що свідчить про наявність у відповідача при складанні акту перевірки відомостей валових доходів та валових витрат, на підставі яких сформовано декларації з податку на прибуток в період з 01.01.2009 р. по 31.12.2011 р., оскільки такі відомості формуються саме на підставі первинних та зведених облікових документів бухгалтерського обліку ДП УДПІ «Укрміськбудпроект».

Отже, із встановлених фактичних обставин вбачається, що всі вимоги статті 44 Податкового кодексу України позивачем у спірних правовідносинах виконані належним чином та в повному обсязі. Жодні підстави для тверджень про відсутність або неналежне зберігання документів, що підтверджують дані, зазначені у податковій звітності відсутні.

Таким чином, правомірність висновків про порушення позивачем вимог підпункту 20.1.24 пункту 20.1 статті 20, пунктів 44.1, 44.3 статті 44, пункту 85.2 статті 85 Податкового кодексу України відповідачем, як суб'єктом владних повноважень, в установленому законом порядку не доведено, а відтак, вони не можуть бути покладені в основу спірного податкового повідомлення-рішення.

При вирішенні спору судом першої інстанції зазначене не було враховане.

У зв'язку з чим колегія суддів касаційної інстанції погоджується з висновком суду апеляційної інстанції, що в діях суду першої інстанції вбачається порушення норм права, що призвели до неправильного вирішення спору, і висновки суду першої інстанції щодо відсутності підстав для задоволення заявлених позовних вимог не відповідають обставинам справи.

Відповідно до частини третьої статті 2201 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.

Доводи касаційної скарги не знайшли свого підтвердження та спростовуються матеріалами справи.

Враховуючи викладене, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку, що судом апеляційної інстанції виконано всі вимоги процесуального законодавства, всебічно перевірено обставини справи, вирішено справу у відповідності до норм матеріального права, постановлено обґрунтоване рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для справи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 220, 2201, 223, 224, 230, 231, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби - відхилити.

Постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2013 р. у справі № 2а-8444/12/2070 - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення. Заява про перегляд судового рішення в адміністративній справі Верховним Судом України може бути подана з підстав, в порядку та у строки, що встановлені статтями 236-238 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя (підпис) І.В. Приходько

Судді: (підпис) І.О. Бухтіярова, (підпис) М.І. Костенко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
11.03.2015
ПІБ судді:
Приходько І.В.
Реєстраційний № рішення
2а-8444/12/2070
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Вищий адміністративний суд залишив без задоволення касаційну скаргу податкової інспекції, а рішення апеляційного суду – без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду в Верховному Суді України не переглядалось.
Замовити персональну презентацію