Ухвала Вищого адміністративного суду України від 11.03.2015 у справі № 2а-5603/12/2670
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2015 року м. Київ К/800/49625/13

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Лосєва А.М.,

Бившевої Л.І., Шипуліної Т.М.,

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві

на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 03.08.2012

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 17.09.2013

у справі № 2а-5603/12/2670

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогаз Альянс"

до Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби

про визнання протиправним та скасування наказу, -

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафтогаз Альянс" (надалі - позивач, ТОВ "Нафтогаз Альянс") звернулось до Окружного адміністративного суду м. Києва з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби (надалі - відповідач, ДПІ у Печерському районі ДПС), у якому просило суд визнати протиправним та скасувати наказ № 137 від 30.03.2012.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 03.08.2012, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 17.09.2013 адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогаз Альянс" задоволено: визнано протиправним та скасовано наказ про проведення позапланової документальної невиїзної перевірки № 137 від 30.03.2012 Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби.

Вважаючи, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій прийнято з порушенням норм матеріального права та процесуального права, Державна податкова інспекція у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві звернулась до Вищого адміністративного суду України із касаційною скаргою, у якій просить скасувати постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 03.08.2012 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 17.09.2013, прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

Позивач надав письмові заперечення на касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві, за змістом яких проти вимог останньої заперечує з мотивів її необґрунтованості та просить вказану касаційну скаргу залишити без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін.

Відповідно до частини першої статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, 03.04.2012 ТОВ "Нафтогаз Альянс" отримано наказ начальника ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС від 30.03.2012 № 137 (надалі - наказ) про проведення позапланової документальної невиїзної перевірки, підставою для проведення якої зазначені пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75, пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78, 79 Податкового кодексу України.

Разом з наказом, позивачем отримано повідомлення № 49/22-3 від 30.03.2012, в якому зазначено, що позапланова документальна невиїзна перевірка проводиться з питань дотримання вимог податкового законодавства позивача при взаємовідносинах з ТОВ "Ріоніт" за період з 01.08.2011 по 31.08.2011.

Не погодившись з вказаним наказом, позивач оскаржив його до суду.

Задовольняючи адміністративний позов, суд першої інстанції виходив з того, що наказ відповідача № 137 від 30.03.2012 не відповідає вимогам законодавства, оскільки в ньому не зазначено дати початку перевірки.

Суд апеляційної інстанції погодився із таким висновком суду першої інстанції, посилаючись на те, що останній правильно встановив обставини справи, та ухвалив рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України (в редакції, чинній станом на 30.03.2012) органи державної податкової служби мають право проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної податкової служби в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби.

Відповідно до пп. 75.1.2. п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, як використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а такої отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Згідно з п. 77.4 ст. 77 Податкового кодексу України про проведення документальної планової перевірки керівником органу державної податкової служби приймається рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Відповідно до п. 79.2 ст. 79 Податкового кодексу України документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Пунктом 1.1 Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України від 14.04.2011 № 213 визначено, що відповідно до пункту 77.4 статті 77, пункту 78.4 статті 78, пункту 79.2 статті 79 та пункту 80.2 статті 80 розділу II Податкового кодексу України про проведення документальної планової, позапланової та фактичної перевірки відповідним керівником органу державної податкової служби приймається рішення (із зазначенням підстав для проведення перевірки, дати її початку та тривалості), яке з урахуванням вимог Кодексу оформлюється наказом.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що наказ начальника ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС від 30.03.2012 № 137 про проведення позапланової документальної невиїзної перевірки не містив дати початку проведення перевірки. А оскільки, згідно вищевикладених приписів податкового законодавства, така інформація є обов'язковою для повного інформування платника податків про вид перевірки, порядок та період її проведення, то суди дійшли правильного висновку про незаконність оскаржуваного наказу, у зв'язку з тим, що дане порушення позбавляє позивача визначитися з початком перебігу строку перевірки та можливості належним чином підготуватися до неї.

Щодо доводів касаційної скарги про те, спірний наказ не є рішенням суб'єкта владних повноважень у розумінні п. 1 ч. 1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України слід зазначити, що згідно Інформаційного листа Вищого адміністративного суду України від 27.07.2010 № 1145/11/13-10 видання керівником податкового органу наказу про проведення позапланової перевірки безпосередньо призводить до виникнення певних обов'язків у платника податків, щодо якого прийнято рішення про проведення перевірки. Тому зазначений наказ є таким, що відповідає критеріям рішення суб'єкта владних повноважень згідно пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України.

Таким чином, колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла висновку, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій про задоволення позову є законними та обґрунтованими, а тому не вбачає підстав для їх скасування. Доводи касаційної скарги викладеного не спростовують.

Відповідно до статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанції не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 210, 214, 215, 220, 220-1, 223, 224, 230, 231, ч. 5 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

У Х В А Л И В:

1. Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві залишити без задоволення.

2. Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 03.08.2012 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 17.09.2013 у справі № 2а-5603/12/2670 залишити без змін.

3. Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у порядку та в строки, встановлені статтями 236 - 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя (підпис) А.М. Лосєв

Судді: (підпис) Л.І. Бившева (підпис) Т.М. Шипуліна

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
11.03.2015
ПІБ судді:
Лосєв А.М.
Реєстраційний № рішення
2а-5603/12/2670
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу залишено без задоволення, а рішення першої та апеляційної інстанції – без змін.
Подальше оскарження
Рішення касаційної інстанції у даній справі у Верховному Суді України не переглядалось.
Замовити персональну презентацію