Ухвала Вищого адміністративного суду України від 10.12.2014 у справі № 2а/1770/4054/2011

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

10 грудня 2014 року м. Київ К/9991/1733/12

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого  - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

розглянула у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у місті Рівне

на постанову Рівненського окружного адміністративного суду від 03.10.2011

та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 30.11.2011

по справі №2а/1770/4054/2011

за позовом Товариства з додатковою відповідальністю «Рівненський завод будівельних матеріалів»

до Державної податкової інспекції у місті Рівне про визнання протиправним та скасування наказу про проведення перевірки.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Рівненського окружного адміністративного суду від 03.10.2011, залишеною без змін ухвалою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 30.11.2011, позовні вимоги Товариства з додатковою відповідальністю «Рівненський завод будівельних матеріалів» до Державної податкової інспекції у місті Рівне задоволено. Визнано протиправним та скасовано наказ Державної податкової інспекції у місті Рівне про проведення перевірки №1267 від 09.09.2011.

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, Державна податкова інспекція у місті Рівне 26.12.2011 звернулась з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 24.01.2012 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову Рівненського окружного адміністративного суду від 03.10.2011 та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 30.11.2011, прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

В обґрунтування своїх вимог відповідач посилається на порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права, зокрема, підпункту 71.1.1 пункту 71.1. статті 71 Податкового кодексу України.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 26.07.2011 за вихідним номером №14527/35-40/7 Державною податковою адміністрацією в Рівненській області на адресу Товариства з додатковою відповідальністю «Рівненський завод будівельних матеріалів» направлено запит про надання інформації щодо проведення виплати дивідендів та сплати авансових внесків з податку на прибуток з суми дивідендів за 2009 рік. При цьому, контролюючий орган у вказаному запиті просив позивача надати інформацію та належним чином завірені документи, що стосуються виплати дивідендів та сплати авансових внесків з податку на прибуток за 2009рік.

На виконання письмової вимоги Товариство з додатковою відповідальністю «Рівненський завод будівельних матеріалів» 04.08.2011 направило на адресу податкового органу лист з письмовими поясненнями того, що за результатами 2009 року Товариство з додатковою відповідальністю «Рівненський завод будівельних матеріалів» прибутку не отримувало, а мало лише збитки, та їх документальним підтвердженням (копії звітів про фінансові результати товариства за 2009 рік, про власний капітал товариства за 2009 рік та копію протоколу загальних зборів від 12.04.2010). Також, позивачем було додано рішення загальних зборів акціонерів Товариства з додатковою відповідальністю «Рівненський завод будівельних матеріалів» за результатами діяльності 2009 року, з якого вбачається, що рішення про виплату дивідендів за результатами 2009 року у 2010 році не приймалось.

Отримавши від позивача вказаний лист з письмовими пояснення та їх документальним підтвердженням, Державною податковою інспекцією у місті Рівне було винесено наказ №1267 від 09.09.2011 про проведення позапланової виїзної документальної перевірки Товариства з додатковою відповідальністю «Рівненський завод будівельних матеріалів» з питань нарахування та сплати до бюджету авансового внеску з податку на прибуток, нарахованого на суму дивідендів, призначених для виплати у 2009 році.

Підставою для видачі наказу №1267 від 09.09.2011 та призначення позапланової виїзної документальної перевірки позивача, став висновок податкового органу про ненадання Товариством з додатковою відповідальністю «Рівненський завод будівельних матеріалів» протягом десяти днів на обов'язковий письмовий запит від 26.07.2011 №14527/35-40/7 в повному обсязі підтверджуючих документів щодо нарахування та сплати до бюджету авансового внеску з податку на прибуток, нарахованого на суму дивідендів, призначених для виплати у 2009 році.

Відповідно до пункту 73.3. статі 73 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження. Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Пунктом 42.1. статті 42 Податкового кодексу України передбачено, що податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та завірені печаткою відповідних органів.

Судами встановлено, що у запиті про надання інформації від 26.07.2011 №14527/35-40/7 відсутній перелік документів які слід було надати позивачу органам державної податкової служби, а сам запит не було завірено печаткою контролюючого органу, що в свою чергу свідчить про порушення податковим органом процедури складання та оформлення письмових запитів про надання інформації.

Відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

З аналізу вказаної норми вбачається, що Податковим кодексом України передбачена така підстава проведення документальної позапланової виїзної перевірки, як ненадання в строк на вимогу податкового органу пояснень та їх документального підтвердження.

Судами встановлено, що письмові пояснення на запит від 26.07.2011 №14527/35-40/7 Товариством з додатковою відповідальністю «Рівненський завод будівельних матеріалів» з відповідним пакетом документів було надіслано на адресу відповідача у встановлені законодавством строки.

Також, слід зазначити, що у вказаному запиті контролюючий орган вимагав надання інформації, яка стосується проведення виплати дивідендів та сплати авансових внесків з податку на прибуток з суми дивідендів за 2009 рік, в той час, як у наказі причиною та предметом перевірки стало ненадання Товариством з додатковою відповідальністю «Рівненський завод будівельних матеріалів» в повному обсязі інформації та документів щодо нарахування та сплати до бюджету авансового внеску з податку на прибуток, нарахованого на суму дивідендів, призначених для виплати у 2009 році, а не в 2010 році, як це було зазначено у вказаному запиті, що є порушенням норм податкового законодавства.

Крім того, Закон України «Про державний бюджет України на 2010 рік», яким внесено зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» та встановлено мінімальний обов'язковий розмір дивідендів на рівні 30% від прибутку, діяв лише у 2010 році, а тому не міг регулювати виплату дивідендів у 2009 році, про що йдеться в наказі про призначення перевірки.

Відтак, у податкового органу були відсутні підстави, що обумовлені підпунктом 78.1.1 статті 78 Податкового кодексу України для винесення спірного наказу про проведення позапланової перевірки з питань нарахування та сплати до бюджету авансового внеску з податку на прибуток, нарахованого на суму дивідендів, призначених для виплати у 2009 році, а тому висновок судів попередніх інстанцій про неправомірність дій податкового органу є правильним.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав вважати, що судами попередніх інстанцій при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 210, 2201, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у місті Рівне залишити без задоволення.

Постанову Рівненського окружного адміністративного суду від 03.10.2011 та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 30.11.2011 по справі №2а/1770/4054/2011 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

  Головуючий: Т.М. Шипуліна

Судді: Л.І. Бившева  А.М. Лосєв

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
09.12.2014
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
2а/1770/4054/2011
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу було відхилено. Рішення судів попередніх інстанцій, винесених на користь платника податків, залишено в силі і без змін.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію