Ухвала Вищого адміністративного суду України від 10.09.2014 у справі № 2а-4748/10/2370
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" вересня 2014 р. м. Київ К/9991/19524/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

розглянула у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Городищенському районі Черкаської області

на постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 10.11.2010

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 15.03.2011

по справі № 2а-4748/10/2370

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Валява»

до Державної податкової інспекції у Городищенському районі Черкаської області

про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 10.11.2010, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 15.03.2011, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Валява» до Державної податкової інспекції у Городищенському районі Черкаської області про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення задоволено. Визнано недійсним податкове повідомлення-рішення від 21.05.2010 №0000322310/0.

Не погоджуючись із рішеннями судів попередніх інстанцій, Державна податкова інспекція у Городищенському районі Черкаської області 04.04.2011 звернулась з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 11.04.2011 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 10.11.2010 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 15.03.2011, прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

В обґрунтування своїх вимог відповідач посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права, зокрема, пунктів 4, 7 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.07.1998 №728/98, статті 63 Господарського кодексу України, підпункту «б» підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статі 4, підпункту 17.1.3 пункту 17.1 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», статей 3, 4, 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

З урахуванням неприбуття у судове засідання жодної з осіб, які беруть участь у справі, та які були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, колегія суддів дійшла висновку про можливість розгляду справи за наявними у справі матеріалами за відсутності сторін.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Валява» відповідно до свідоцтва від 04.08.2008 №2309008316 є платником єдиного податку за ставкою 6% та застосовує спрощеної систему оподаткування обліку та звітності.

Відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Валява» його засновником та єдиним учасником є Приватне сільськогосподарське підприємство «Фастівецьке», вклад якого становить 100% статутного капіталу позивача.

Державною податковою інспекцією у Городищенському районі Черкаської області проведено планову виїзну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Валява» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 18.07.2008 по 31.12.2009.

Перевіркою встановлено порушення позивачем вимог Указу Президента України від 03.071998 №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» відповідно до якого дія цього Указу не поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків, що призвело до заниження податку на прибуток в розмірі 15959,00грн.

За результатами перевірки Державною податковою інспекцією у Городищенському районі Черкаської області складено акт від 21.05.2010 №387/23-009/35870914 та прийнято податкове повідомлення-рішення від 21.05.2010 №0000322310/0, яким Товариству з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Валява» було визначено суму податкового зобов'язання з податку на прибуток в сумі 15959,00грн. та штрафні (фінансові) санкції в розмірі 7980,00грн.

Вказане податкове повідомлення-рішення було оскаржене позивачем в адміністративному порядку до державної податкової інспекції у Городищенському районі Черкаської області та за наслідками розгляду залишене без змін, а скарга без задоволення.

Відповідно до пункту 7 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» дія цього Указу не поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків.

Згідно з частиною сьомою статті 63 Господарського кодексу України підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств. Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень. Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень. Усі інші підприємства визнаються середніми.

Судами встановлено, що засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Валява» є Приватне сільськогосподарське підприємство «Фастівецьке», що має внесок у статутний фонд 10145000,00грн., тобто 100%.

В обґрунтування порушення позивачем вимог податкового законодавства Державна податкова інспекція у Городищенському районі Черкаської області посилалася на те, що Приватне сільськогосподарське підприємство «Фастівецьке» не є суб'єктом малого підприємництва так як середньооблікова чисельність працюючих за звітній (фінансовий) рік становить 194 особи, у зв'язку з чим Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Валява» повинно було перебувати на загальній системі оподаткування та сплачувати податок на прибуток.

Натомість, в порушення вимог процесуального законодавства щодо з'ясування усіх обставин у справі, судами попередніх інстанцій вищезазначене залишено поза увагою та не з'ясовано питання чи відноситься засновник позивача до малих, середніх чи великих підприємств та відповідно чи перевищує у статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Валява» частка, що належить юридичним особам - учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, 25 відсотків.

Відповідно до частини другої статті 227 Кодексу адміністративного судочинства України підставою для скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій і направлення справи на новий розгляд є порушення норм процесуального права, які унеможливлюють встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

Оскільки встановлення нових обставин вимагає дослідження доказів, що знаходиться поза межами касаційного розгляду справи, встановлених статтею 220 Кодексу адміністративного судочинства України, справа підлягає направленню на новий розгляд до суду першої інстанції із скасуванням ухвалених судових рішень судів попередніх інстанцій як таких, що не відповідають статті 159 цього Кодексу.

При новому розгляді справи суду необхідно врахувати викладене, повно і всебічно перевірити доводи, на яких ґрунтуються вимоги та заперечення сторін, вирішити чи мали місце обставини, якими обґрунтовуються вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються.

Керуючись статтями 210, 220, 221, 223, 227, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Городищенському районі Черкаської області задовольнити частково.

Постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 10.11.2010 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 15.03.2011 по справі №2а-4748/10/2370 скасувати, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
10.09.2014
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
2а-4748/10/2370
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції задовольнив частково позовні вимоги контролюючого органу, рішення судів попередніх інстанцій скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалось Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію