Ухвала Вищого адміністративного суду України від 10.09.2014 у справі № 2а-3683/11/1270
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" вересня 2014 р. м. Київ К/9991/51681/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

розглянула у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції в Жовтневому районі у місті Луганську

на постанову Луганського окружного адміністративного суду від 30.05.2011

та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 26.07.2011

по справі №2а-3683/11/1270

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сорекс-2006»

до Державної податкової інспекції в Жовтневому районі у місті Луганську про визнання протиправними дій щодо проведення перевірки та складання акта.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 30.05.2011, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 26.07.2011, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Сорекс-2006» до Державної податкової інспекції в Жовтневому районі у місті Луганську про визнання протиправними дій щодо проведення перевірки та складання акта задоволено частково. Визнано протиправним наказ Державної податкової інспекції в Жовтневому районі у місті Луганську від 04.03.2011 №441 про проведення документальної невиїзної позапланової перевірки позивача та визнано протиправними дії Державної податкової інспекції в Жовтневому районі у місті Луганську щодо проведення документальної невиїзної позапланової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Сорекс-2006» з питань правомірності формування сум податкових зобов'язань та податкового кредиту за період з 01.12.2010 по 31.12.2010. В іншій частині позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись із судовим рішенням апеляційної інстанції, Державна податкова інспекція в Жовтневому районі у місті Луганську 12.08.2011 звернулася з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 23.08.2011 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову Луганського окружного адміністративного суду від 30.05.2011 та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 26.07.2011, ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.

В обґрунтування своїх вимог Державна податкова інспекція в Жовтневому районі у місті Луганську посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права, зокрема, вимог підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3, пункту 4.1 статті 4, підпункту 7.3.1 пункту 7.3, підпунктів 7.4.1 та 7.4.5 пункту 7.4, підпункту 7.5.1 пункту 7.5 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість», статей 11, 69 та 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що Державною податковою інспекцією в Жовтневому районі у місті Луганську відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України прийнято наказ від 04.03.2011 №441 про проведення позапланової документальної невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Сорекс-2006» з питань правомірності формування сум податкових зобов'язань та податкового кредиту за грудень 2010.

Державною податковою інспекцією в Жовтневому районі у місті Луганську проведено перевірку, за результатами якої встановлено порушення позивачем підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3, пункту 4.1 статті 4, підпункту 7.3.1 пункту 7.3, підпунктів 7.4.1 та 7.4.5 пункту 7.4, підпункту 7.5.1 пункту 7.5 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість», про що складено акт від 04.03.2011 №449/23/34202418.

Податковий орган як на підставу для проведення перевірки посилається на ненадання Товариством з обмеженою відповідальністю «Сорекс-2006» в установлений в запиті від 17.02.2011 №3056/23 строк пояснень та документальних підтверджень господарських операцій, постачання товарів, послуг, повноти зобов'язань та формування податкового кредиту.

Відповідно до пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Пункт 78.1 статті 78 Податкового кодексу України визначає вичерпний перелік обставин для здійснення документальної позапланової перевірки.

Так, відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється у випадку коли за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Згідно з положеннями пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.

Проте, як встановлено судами попередніх інстанцій, Державною податковою інспекцією в Жовтневому районі у місті Луганську не надано жодних доказів на підтвердження того, що позивачем було отримано запит від 17.02.2011 №3056/23 щодо надання пояснень та документальних підтверджень.

Таким чином, відповідачем не доведено звернення до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сорекс-2006» із запитом щодо надання відповідної інформації у встановленому законодавством порядку, що свідчить про безпідставність прийняття Державною податковою інспекцією в Жовтневому районі у місті Луганську наказу від 04.03.2011 №441 про проведення позапланової документальної невиїзної перевірки.

Відповідно до пункту 78.4 статті 78 Податкового кодексу України про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом. право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Згідно з пунктом 79.2 статті 79 Податкового кодексу України документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Разом з тим, відповідачем не доведено факт надіслання Товариству з обмеженою відповідальністю «Сорекс-2006» рекомендованим листом наказу від 04.03.2011 №441 про проведення позапланової документальної невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки або їх вручення платнику податків чи його уповноваженому представнику під розписку.

Таким чином, Державною податковою інспекцією в Жовтневому районі у місті Луганську в порушення вимог пункту 78.4 статті 78 та пункту 79.2 статті 79 Податкового кодексу України було проведено документальну позапланову перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «Сорекс-2006».

Враховуючи викладене, зважаючи на встановлені обставини, суди дійшли обґрунтованого висновку щодо наявності підстав для часткового задоволення позову.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судами першої та апеляційної інстанцій при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 210, 2201, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції в Жовтневому районі у місті Луганську залишити без задоволення.

Постанову Луганського окружного адміністративного суду від 30.05.2011 та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 26.07.2011 по справі №2а-3683/11/1270 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

Судді: __________________ Л.І. Бившева __________________ А.М. Лосєв

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
10.09.2014
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
2а-3683/11/1270
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції відмовив у задоволенні касаційної скарги контролюючого органу. Рішення судів попередніх інстанцій залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалось Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію