Ухвала Вищого адміністративного суду України від 10.09.2014 у справі № 2а-2239/11/1270
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" вересня 2014 р. м. Київ К/9991/39028/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

розглянула у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у місті Луганську

на постанову Луганського окружного адміністративного суду від 11.04.2011

та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 06.06.2011

по справі №2а-2239/11/1270

за позовом Приватного акціонерного товариства «Інвестхолдінг»

до Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у місті Луганську

про визнання дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 11.04.2011, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 06.06.2011, адміністративний позов Приватного акціонерного товариства «Інвестхолдінг» до Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у місті Луганську про визнання дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії задоволено. Визнано протиправними дії Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у місті Луганську щодо неприйняття в якості податкової звітності податкових декларацій з податку на додану вартість за січень та лютий 2011 року та декларацію з податку на прибуток за 2010 рік Приватного акціонерного товариства «Інвестхолдінг». Зобов'язано Ленінську міжрайонну державну податкову інспекцію у місті Луганську прийняти податкові декларації з податку на додану вартість за січень та лютий 2011 року та декларацію з податку на прибуток за 2010 рік Приватного акціонерного товариства «Інвестхолдінг» як податкову звітність. Зобов'язано Ленінську міжрайонну державну податкову інспекцію у місті Луганську внести до електронної бази податкової звітності, що ведеться органами державної податкової служби показники податкових декларацій з податку на додану вартість за січень та лютий 2011 року та декларації з податку на прибуток за 2010 рік Приватного акціонерного товариства «Інвестхолдінг».

Не погоджуючись із судовим рішенням апеляційної інстанції, Ленінська міжрайонна державна податкова інспекція у місті Луганську 25.06.2011 звернулася з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 06.07.2011 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову Луганського окружного адміністративного суду від 11.04.2011 та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 06.06.2011, прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову.

В обґрунтування своїх вимог Ленінська міжрайонна державна податкова інспекція у місті Луганську посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права, зокрема, пунктів 48.1, 48.3, 48.5 та 48.7 статті 48 Податкового кодексу України, статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, Приватним акціонерним товариством «Інвестхолдінг» направлено на адресу Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у місті Луганську податкову декларацію з податку на додану вартість за січень 2011 року від 15.01.2011 з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, розрахунком коригування сум ПДВ, а також реєстр виданих та отриманих податкових накладних та компакт-диск з показниками звітності.

Листом від 21.02.2011 №7209/28-517 Ленінська міжрайонна державна податкова інспекція у місті Луганську повідомила позивача про невизнання декларації з податку на додану вартість за січень 2011 року податковою звітністю у зв'язку із тим, що у декларації не зазначено обов'язкового реквізиту - номеру свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, та запропонував позивачу надати нову податкову декларацію оформлену належним чином.

Приватним акціонерним товариством «Інвестхолдінг» 01.03.2011 направлено на адресу відповідача другий примірник зазначеної податкової декларації з додатками. Відповідач листом від 09.03.2011 №9695/28-517 повідомив позивача про невизнання податкової декларації податковою звітністю у зв'язку із відсутністю обов'язкового реквізиту - відповідних підписів посадових осіб позивача.

Приватним акціонерним товариством «Інвестхолдінг» 16.03.2011 направлено на адресу Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у місті Луганську податкову декларацію з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 15.03.2011.

Листом від 27.03.2011 №11586 Ленінська міжрайонна державна податкова інспекція у місті Луганську повідомила позивача про невизнання декларації з податку на додану вартість за лютий 2011 року у зв'язку з відсутністю підписів посадових осіб підприємства.

Приватним акціонерним товариством «Інвестхолдінг» 08.02.2011 направлено на адресу Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у місті Луганську декларацію з податку на прибуток за 2010 рік.

Відповідач не визнав декларацію податковою звітністю у зв'язку з відсутністю аркушу додатку К1/1 (таблиці 4 Прибуток від продажу землі та таблиці 5 витрати зі страхування) , який також має бути підписано посадовими особами позивача, про що повідомив позивачу листом від 18.02.2011 №6839/28-517 та запропонував надати належним чином оформлену податкову декларацію.

Повторно декларацію про податок на прибуток за 2010 рік позивачем направлено відповідачу 01.03.2011. Повторно подану декларацію також не визнано податковою звітністю у зв'язку з відсутністю підписів посадових осіб підприємства, про що відповідач повідомив позивача листом від 09.03.2011 №9696/28-517.

Відповідно до статті 46 Податкового кодексу України податкова декларація (розрахунок) документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначеним Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Митні декларації прирівнюються до податкових декларацій для цілей нарахування та /або сплати податкових зобов'язань. Додатки до декларації є її невід'ємною частиною.

Згідно з вимогами статті 48 Податкового кодексу України податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього Кодексу та чинному на час її подання. Форма декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.

Обов'язкові реквізити це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.

Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку) ; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті); місцезнаходження (місце проживання) платника податків; найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення залежно від форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків; підписи платника податку фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Отже, вказаною нормою передбачено вичерпні умови, невиконання яких надає право податковому органу не визнати податкову декларацію як таку, а саме: не зазначення обов'язкових реквізитів, не підписання відповідними посадовими особами, не засвідчення печаткою платника податків.

З наведених законодавчих положень випливає, що податковий орган може не визнати подану платником податків декларацію як податкову звітність виключно з підстав складення та заповнення її всупереч нормам статті 48 Податкового кодексу України.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що податкові декларації з податку на додану вартість за січень та лютий 2011 року та декларація з податку на прибуток за 2010 рік Приватного акціонерного товариства «Інвестхолдінг» складені та заповнені позивачем правильно та відповідно до вимог законодавства, підписані відповідними посадовими особами та скріплені печаткою позивача, а дії відповідача щодо неприйняття та не визнання їх податковою звітністю є неправомірними.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судами першої та апеляційної інстанцій при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 210, 2201, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у місті Луганську залишити без задоволення.

Постанову Луганського окружного адміністративного суду від 11.04.2011 та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 06.06.2011 по справі №2а-2239/11/1270 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

Судді: __________________ Л.І. Бившева __________________ А.М. Лосєв

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
10.09.2014
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
2а-2239/11/1270
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції відмовив у задоволенні касаційної скарги контролюючого органу. Рішення судів попередніх інстанції залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалось Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію