Ухвала Вищого адміністративного суду України від 09.09.2014 у справі № 818/213/13-а
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" вересня 2014 р. м. Київ К/800/39673/13

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

головуючого судді: Вербицької О.В.

суддів: Муравйова О.В.,Цвіркуна Ю.І.

за участю секретаря: Горголь І.С.

представників:

позивача: Цуканов В.В.

відповідача: не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні

касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Сумах

на постанову Сумського окружного адміністративного суду від 28.03.2013 року

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 15.07.2013 року

у справі № 818/213/13-а

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Селебріта»доДержавної податкової інспекції у м. Сумахпроскасування податкового повідомлення-рішення

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Селебріта» (далі по тексту - позивач, ТОВ «Селебріта») звернулось до суду з позовом до Державної податкової інспекції у м. Сумах (далі по тексту - відповідач, ДПІ) про скасування податкового повідомлення-рішення.

Постановою Сумського окружного адміністративного суду від 28.03.2013 року адміністративний позов задоволено

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 15.07.2013 року апеляційну скаргу ДПІ залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Відповідач, не погоджуючись з вищевказаними рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, оскаржив їх у касаційному порядку, просить скасувати з мотивів порушення норм матеріального та процесуального права та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

У запереченні на касаційну скаргу ТОВ «Селебріта», посилаючись на те, що суди першої та апеляційної інстанції не допустили порушень норм матеріального та процесуального права, просить касаційну скаргу ДПІ залишити без задоволення.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, представника позивача, дослідивши доводи касаційної скарги, матеріали справи, перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, суд касаційної інстанції дійшов висновку щодо наступного.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 220 Кодексу адміністративного судочинства України (далі по тексту - КАС України) суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу. Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги, але при цьому може встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального права, на які не було посилання в касаційній скарзі.

Так, судами попередніх інстанцій встановлено, що ДПІ проведено камеральну перевірку податкової звітності ТОВ «Селебріта» з податку на прибуток підприємства за І півріччя 2012 року, за результатами якої складено акт від 08.09.2012 року №2542/15-1/37283443/354.

В акті перевірки зазначено, що позивачем порушено абз. 4, 5 п. 153.8 ст. 153, п. 150.1 ст. 150, п. 3 підрозділу 4 розділу 4 ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України, а саме: порушено порядок відображення від'ємного фінансового результату попереднього звітного (податкового) періоду від операцій з цінними паперами, що призвело до заниження грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємства за І півріччя 2012 року на 68 150 912 грн.

На підставі висновків, що викладені в акті перевірки, ДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення від 28.09.2012 року №0003881501/46711, яким ТОВ «Селебріта» збільшено суму грошового зобов'язання за платежем «податок на прибуток» на загальну суму 85188640 грн. (за основним платежем - 68 150 912грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями - 17037728 грн.).

Суди першої та апеляційної інстанцій визнали необґрунтованими такі висновки податкового органу, з чим погоджується суд касаційної інстанції, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України (далі - ПК України) (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду наступних звітних періодів у порядку, визначеному статтею 150 цього розділу.

Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з окремих видів цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами або іншими ніж цінні папери корпоративними правами цього ж виду минулих періодів), прибуток включається до складу доходів такого платника податку за результатом такого звітного періоду.

Водночас, Законом України від 24.05.2012 року № 4834 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» внесено зміни до п. 3 підрозділу 4 Розділу ХХ Податкового кодексу України, якими запроваджено особливий порядок застосування статті 150 Кодексу в період 2012-2015 років, що передбачає обмеження розміру від'ємного значення об'єкта оподаткування, отриманого станом на 1 січня 2012 року, який враховується у витратах при визначенні податкових зобов'язань платника податку у наступних звітних податкових періодах.

Пунктом 3 підрозділу 4 розділу ХХ «Прикінцеві та перехідні положення» ПК України передбачено, що пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується: у 2011 році з урахуванням такого:

- якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення;

у 2012 - 2015 роках, таким чином, що якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів платників з доходом за 2011 рік 1 мільйон гривень та більше станом на 1 січня 2012 року є від'ємне значення (з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування станом на 1 січня 2011 року), то сума цього значення підлягає включенню до витрат.

Відповідно до вимог п. 4. підрозділу 4 розділу ХХ ПК України операції з цінними паперами та деривативами, що придбані до набрання чинності розділом III цього Кодексу, відображаються в обліку при визначенні податку на прибуток підприємств за правилами, що діяли на момент придбання таких цінних паперів.

Як вбачається з матеріалів справи, 25.05.2011 року між ТОВ «Селебріта» (довіритель) та ТОВ «ФК Гамбіт» (повірений) укладено договір на брокерське обслуговування №532-Б, відповідно до умов якого повірений зобов'язався за визначену цим Договором винагороду надати довірителю послуги в укладенні від імені та за рахунок довірителя угоди купівлі, продажу, обміну, пайових цінних паперів.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 25.05.2011 року між ТОВ «Агістель» та ТОВ «Селебріта», від імені якого діє ТОВ «ФК Гамбіт», на підставі замовлення №1 від 25.05.2011 року до договору на брокерське обслуговування №532-Б, укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №533-Б, предметом якого були прості іменні акції.

05.12.2011 року між ТОВ «Селебріта» (довіритель) та ТОВ ІК «Бізнес-Інвест» (повірений) укладено договір на брокерське обслуговування №946-Б, яким повірений зобов'язався за визначену цим Договором винагороду надати довірителю (ТОВ „Селебріта") послуги в укладенні від імені та за рахунок довірителя угоди купівлі, продажу, обміну пайових цінних паперів.

13.12.2011 року між ТОВ «Реверс ЛТД» та ТОВ «Селебріта», від імені якого діє ТОВ ІК «Бізнес-Інвест», на підставі замовлення №1 від 05.12.2011 року до договору на брокерське обслуговування №946-Б, укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №1055-Б, предметом якого були прості іменні акції.

20.12.2011 року між ТОВ «ТД Карпатнафтотрейд» та ТОВ «Селебріта», від імені якого діє ТОВ ІК «Бізнес-Інвест», на підставі замовлення №2 від 20.12.2011 року до договору на брокерське обслуговування №946-Б, укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №1131-Б, предметом якого були прості іменні акції.

13.12.2011 року між ТОВ «Селебріта» (довіритель) та ТОВ «Капітал-Стандарт» (повірений) укладено договір на брокерське обслуговування №951-Б, яким повірений зобов'язався за визначену цим Договором винагороду надати довірителю послуги в укладенні від імені та за рахунок довірителя угоди купівлі, продажу, обміну, пайових цінних паперів.

13.12.2011 року між ТОВ «Содаліт» та ТОВ «Селебріта», від імені якого діє ТОВ «Капітал-Стандарт», на підставі замовлення №1 від 13.12.2011 року до договору на брокерське обслуговування №951-Б, укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №952-Б, предметом якого були прості іменні акції.

Перехід права власності на придбані цінні папери за договорами купівлі-продажу до ТОВ «Селебріта» підтверджується наявними в матеріалах справи копіями виписок про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах №006750, №006750, №006750, №006750.

Таким чином, з матеріалів справи вбачається, що угоди купівлі-продажу, які спричинили вказаний від'ємний фінансовий результат, були укладені між позивачем та його контрагентами до внесення змін до ПК України, прийнятих Законом України від 24.05.2012 року № 4834.

Отже, будь-яких обмежень, щодо врахування повної суми від'ємного показника фінансових результатів від операцій з цінними паперами придбаними до набрання чинності розділом ІІІ ПК України, чинним законодавством не встановлено, у зв'язку з чим, позивачем правомірно був перенесений від'ємний фінансовий результат, що виник станом на 01.01.2012 року від операцій з цінними паперами.

Пунктом 3 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України не передбачено застосування обмежень, встановлених статтею 150 ПК України, для від'ємного фінансового результату від операцій з торгівлі цінними паперами, оскільки вказаним підрозділом Податкового кодексу визначено особливості справляння податку на прибуток підприємств та вказана норма стосується виключно від'ємного значення об'єкту оподаткування цим податком.

Колегія суддів приходить до висновку, що саме за вищевказаних обставин справи, суди першої та апеляційної інстанцій вірно застосували норми матеріального права, отже, прийняте податковим органом спірне рішення є неправомірним.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що судом першої та апеляційної інстанцій порушення норм матеріального та процесуального права при вирішенні цієї справи не допущено, правова оцінка обставин у справі дана вірно.

В свою чергу, доводи касаційної скарги не відповідають фактичним обставинам справи та спростовуються вищезазначеними нормами права, отже, відсутні підстави для її задоволення.

За таких обставин, касаційна скарга відповідача підлягає залишенню без задоволення, а постанова Сумського окружного адміністративного суду від 28.03.2013 року та ухвала Харківського апеляційного адміністративного суду від 15.07.2013 року залишенню без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 210, 214-215, 220, 221, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ :

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Сумах залишити без задоволення.

Постанову Сумського окружного адміністративного суду від 28.03.2013 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 15.07.2013 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав і в порядку, установленому статтями 237, 238, 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя О.В. Вербицька

Судді О.В. Муравйов Ю.І. Цвіркун

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
09.09.2014
ПІБ судді:
Вербицька О.В.
Реєстраційний № рішення
818/213/13-а
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції відмовив у задоволенні касаційної скарги платника. Рішення судів попередніх інстанції залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалось Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію