Ухвала Вищого адміністративного суду України від 08.05.2014 у справі № 2а-10576/12/2670
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" травня 2014 р. м. Київ К/800/25279/13

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Черпака Ю.К. (судді-доповідача),

Ємельянової В.І., Малиніна В.В.,

провівши у порядку касаційного провадження попередній розгляд адміністративної справи

за позовом ОСОБА_4 до Державної податкової служби України, Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва Державної податкової служби

про зобов'язання вчинити певні дії,

за касаційною скаргою ОСОБА_4

на постанову Окружного адміністративного суду міста Києвавід 5 вересня 2012 року

та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 4 квітня 2013 року,

Встановив:

У серпні 2012 року ОСОБА_4 пред'явила позов до Державної податкової служби України (далі - ДПС), Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва Державної податкової служби (далі - ДПІ), у якому, посилаючись на статті 22, 32 Конституції України та статтю 63 Податкового кодексу України, просила зобов'язати ДПС України: не вносити інформацію про неї до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, здійснювати в подальшому облік як платника податків та інших обов'язкових платежів за раніше встановленими формами обліку без застосування ідентифікаційного номера (за прізвищем, іменем, по-батькові та за місцем реєстрації). Також просила зобов'язати ДПІ: здійснювати в подальшому облік як платника податків та інших обов'язкових платежів за раніше встановленими формами обліку без застосування ідентифікаційного номера (за прізвищем, іменем, по батькові та за місцем реєстрації), не вносити інформацію про неї до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів, проставити у паспорті відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі без цифрового ідентифікатора та завірити підпис відповідальної особи гербовою печаткою.

Позов обґрунтувала тим, що є віруючою громадянкою, належать до Української Православної Церкви і відповідно до своїх релігійних переконань згідно із Податковим кодексом України має право перебувати на обліку як платник податків без застосування ідентифікаційного номера, однак відповідачами відмовлено в задоволенні її вимоги про реалізацію цього права.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 5 вересня 2012 року позов задоволено частково: зобов'язано ДПІ поставити у паспорті ОСОБА_4 (на стор. 7, 8 або 9) відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі без цифрового ідентифікатора та завірити підпис відповідальної особи гербовою печаткою. В решті позовних вимог відмовлено.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 4 квітня 2013 року постанову суду першої інстанції скасовано, а в задоволенні позову відмовлено.

У касаційній скарзі ОСОБА_4 просить скасувати судові рішення та ухвалити нове рішення про задоволення позову. Скаргу обґрунтовує порушенням судами норм процесуального права та доводами, аналогічними викладеним у позовній заяві.

Судами встановлено, що ОСОБА_4 24 лютого 2012 року звернулась до відповідачів із заявами про відмову від ідентифікаційного коду через свої релігійні переконання та просила поставити відповідну відмітку у паспорті, у порядку, визначеному законом.

ДПІ листом від 23 березня 2012 року надав позивачеві роз'яснення щодо належного їй права на відмову від ідентифікаційного номеру та порядку його реалізації.

ДПС листом від 26 березня 2012 року підтвердив належне позивачу право на відмову від ідентифікаційного номеру та зазначив, що для реалізації такого права фізична особа-платник податків, яка відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, особисто подає повідомлення про відмову до органу державної податкової служби за місцем свого проживання. При заповненні повідомлення використовуються дані паспорта громадянина України та інших необхідних документів.

Відповідно до абзацу 3 пункту 63.6 статті 63 Податкового кодексу України облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта. У паспортах зазначених осіб органами державної податкової служби робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Порядок внесення відмітки визначається центральним органом державної податкової служби.

Пунктом 70.5 статті 70 Податкового кодексу України встановлено, що фізична особа - платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент) , для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов'язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному органу державної податкової служби облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу.

Фізична особа-платник податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов'язана особисто подати відповідному органу державної податкової служби повідомлення та документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером паспорта, а також пред'явити паспорт.

Для заповнення облікової картки фізичної особи-платника податків використовуються дані документа, що посвідчує особу. Для заповнення повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) використовуються дані паспорта.

Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків підлягають реєстрації в Держреєстрі відповідно до розділу VIII Порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 17 грудня 2010 року № 954.

У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації.

Взяття на облік фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру здійснюється протягом десяти робочих днів від дня подання до органу державної податкової служби відповідного повідомлення. Форми облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків наведені у додатках до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (форма № 1ДР та форма       № 1П відповідно).

Апеляційним судом встановлено, що у надісланому повідомленні за формою  № 1П відсутня інформація про реквізити паспорта ОСОБА_4 (серія і номер, дата видачі, ким видано), що свідчить про недотримання вимог Податкового кодексу України та Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Оскільки позивач не дотрималася визначеного законодавством порядку відмови від ідентифікаційного номера, то відповідач не порушив її права і свободи та не допустив звуження їх змісту чи обсягу.

Відповідно до статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій. Не може бути скасовано судове рішення з мотивів порушення судом норм процесуального права, якщо це не призвело і не могло призвести до неправильного вирішення справи.

Суд апеляційної інстанції повно і всебічно встановив обставини справи, дав їм належну юридичну оцінку, правильно застосував норми матеріального і процесуального права, тому відсутні підстави для скасування або зміни прийнятого ним рішення.

Керуючись статтями 220-1, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

Ухвалив:

Касаційну скаргу ОСОБА_4 залишити без задоволення, а постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 4 квітня 2013 року - без зміни.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та оскарженню не підлягає.

Судді:Черпак Ю.К.

Ємельянова В.І. Малинін В.В.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
07.05.2014
ПІБ судді:
Малинін В.В.
Реєстраційний № рішення
2а-10576/12/2670
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу залишено без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції – без змін.
Подальше оскарження
Рішення ВАСУ у ВСУ не оскаржувалось.
Замовити персональну презентацію