Ухвала Вищого адміністративного суду України від 07.10.2014 у справі № 814/165/13-а
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" жовтня 2014 р. м. КиївК/800/37423/14

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого: Маринчак Н.Є.

Суддів: Вербицької О.В., Муравйова О.В.

розглянувши в попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1

на постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 12 червня 2014 року

у справі №814/165/13-а

за позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (надалі - ФОП ОСОБА_1)

до Первомайської об'єднаної державної податкової інспекції Миколаївської області Державної податкової служби (надалі - Первомайська ОДПІ Миколаївської області ДПС)

про скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИВ:

У січні 2013 року позивач звернувся до суду з позовом в якому поставлено питання про скасування податкових повідомлень-рішень.

Постановою Миколаївського окружного адміністративного суду від 10 червня 2013 року позовні вимоги задоволено. Визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-рішення від 27.12.2012 року №0001681701, №0001701701 та №0001671701.

Задовольняючи позовні вимоги суд першої інстанції виходив з того, що податковим органом не було доведено законності та обґрунтованості прийнятих ним податкових повідомлень-рішень.

Постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 12 червня 2014 року рішення суду першої інстанції скасовано, у задоволені позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції, Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 звернувся із касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, в якій просить скасувати рішення суду апеляційної інстанції та залишити в силі постанову Миколаївського окружного адміністративного суду від 10 червня 2013 року.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи наведені у скарзі, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено попередніми судовими інстанціями контролюючим органом була проведена документальна позапланова перевірка дотримання вимог податкового законодавства ФОП ОСОБА_1 за період з 01.10.2009 року по 07.12.2012 року, про що складено акт №5564/172/НОМЕР_1 від 14.12.2012 року.

Під час проведення перевірки, на думку податкового органу, було встановлено порушення позивачем, зокрема:

- ст.177 ПК України щодо заниження чистого оподатковуваного доходу за 2011 рік, в результаті чого донараховано податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування, в сумі 26675,55грн.;

- абз.4 п.293.4 ст.293 ПК України, в результаті чого донараховано єдиний податок до доходу, отриманого від здійснення виду діяльності, який не дає право застосовувати спрощену систему оподаткування, в сумі 19 058,05грн.;

- п.181.1 ст.181, п.183.2 п.183.10 ст.183 ПК України щодо неподання у строки реєстраційної заяви як платника податку на додану вартість до органу державної податкової служби та не нарахування та не сплату податку па додану вартість на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування за грудень 2011 року та листопад 2012 року. Документальною перевіркою донараховано податкові зобов'язання з податку на додану вартість в сумі 56094,00грн., у тому числі за грудень 2011 року в сумі 30683,00грн. та за листопад 2012 року в сумі 25411,00грн.;

За результатами проведеної перевірки Первомайською ОДПІ Миколаївської області ДПС прийняті оскаржувані податкові повідомлення-рішення від 27 грудня 2012 року:

- №0001681701 про збільшення грошового зобов'язання зі сплати єдиного податку в сумі 19058,05грн. та застосування штрафних (фінансових санкцій) в сумі 4764,51 грн.;

- №0001701701 про збільшення грошового зобов'язання з податку на додану вартість в сумі 56094,00грн. та застосування штрафних(фінансових санкцій) в сумі 16233,50грн.;

- №0001671701 про збільшення суми грошового зобов'язання з податку з доходів фізичних осіб в сумі 26675,55грн. та застосування штрафних (фінансових санкцій) в сумі 6668,89грн.

Як вбачається з акту перевірки, у 2012 році позивач отримав дохід в розмірі 127053,64грн. Зазначена сума була відображена ним у рядку 06 розділу III Показники господарської діяльності для платників єдиного податку II групи податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, наданої до Первомайської ОДШ 11.12.2012 року №20011. Ці кошти надійшли до позивача від СТОВ «Троянське», відповідно до банківської виписки та платіжного доручення №542, за надання послуг по автоперевезенню.

Слід зазначити, що контрагент позивача на протязі 2012 року був платником фіксованого сільськогосподарського податку.

Згідно з абз.2 п.291.4 ст.291 ПК України фізичні особи-підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування та перебувають на II групі, здійснюють діяльність з надання послуг платникам єдиного податку.

Відповідно до абз.2, абз.4 п.299.15 ст.299 ПК України свідоцтво платника єдиного податку анулюється органом державної податкової служби у разі здійснення видів діяльності, які не дають право застосовувати спрощену систему оподаткування, зокрема, надання фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку II групи послуг, у тому числі побутових, не платнику єдиного податку ту в зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем.

До матеріалів справи долучена заява, зареєстрована 29.11.2012р. за №5497/К, про застосування спрощеної системи оподаткування. В п.5.4, зазначеної заяви, позивач відмовляється від спрощеної системи оподаткування з 01.12.2012 року в зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

Відповідно до п.293.4 ст.р 293 ПК України ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої і п'ятої груп у розмірі 15 відсотків: до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2, 3 і 5 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу; до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі; до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

З урахуванням вищевикладеного, податковим органом було донараховано позивачу єдиний податок за 2012 рік в розмірі 19058,05грн. та застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 4764,51грн.

Щодо донарахування позивачу податкового зобов'язання з податку на додану вартість слід зазначити наступне.

Як встановлено судами попередніх інстанцій при розгляді справи, позивач 16.11.2011 року надав до контролюючого органу звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку реєстраційний № 37308, в якому, в рядку 4 зазначено, що обсяг виручки від реалізації послуг за звітний квартал наростаючим підсумком з початку терміну дії свідоцтва про сплату єдиного податку в календарному році складає 499500,00грн.

В подальшому, ним була надана уточнююча податкова декларація про майновий стан і доходи за 2011 рік, отримана 04.10.2012 року за №49102, в якій сума одержаного доходу, відображеного в колонці 3 розділу І додатка 7 Розрахунку податкових зобов'язань і податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності (поданого до Первомайської ОДШ 04.10.2012 року №49103) до розділу III Доходи, отримані фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності дорівнює 215490,00грн.

Разом з тим, за наслідками проведеної перевірки було встановлено, що сума одержаного доходу за 2011 рік становить 715489,00грн., відповідно до банківських виписок.

В період з 01.07.2012 року по 30.11.2012 рік ФОП ОСОБА_1 перебував на спрощеній системі оподаткування та був платником єдиного податку II групи. Відповідно податковій декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця за III кв. 2012 року (вх.№20011 від 11.12.2012 року) сума доходу дорівнює 127053,64грн., що підтверджується даними виписок про рух коштів на банківському рахунку за листопад 2012 року.

Відповідно до п.1 Указу Президента України Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується, зокрема, для суб'єктів малого підприємництва фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень.

Відповідно до п.181.1 ст.181 ПК України у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/ послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

Згідно з п.183.2 п.183.10 ст.183 ПК України будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву. Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Як вбачається з вищевикладеного, в листопаді, грудні 2011 року позивач повинен був зареєструватися як платник податку на додану вартість. Разом з тим, заява про реєстрацію платника податку на додану вартість станом на 30.09.2012 року від позивача до податкового органу не надходила.

Отже, враховуючи викладене, перевіркою було встановлено заниження позивачем податкові зобов'язання з податку на додану вартість за період з 01.12.2011 року по 01.12.2012 року у сумі 56094,00грн., в т.ч. за грудень 2011 року на 30683,00грн., за листопад 2012 року на 25411,00грн. та донараховано податковим органом податкові зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 56064,00грн. з застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 16233,50грн.

Щодо нарахування позивачу податку на доходи фізичних осіб, слід зазначити наступне.

Відповідно до поданої позивачем податкової звітності, а саме, декларації про майновий стан і доходи за 2011 рік, сума чистого оподаткованого доходу склала 59074,00грн.

Разом з тим, за наслідками проведеної перевірки було встановлено, що сума чистого доходу від підприємницької діяльності складає 215989,00грн.

Відповідно до п.177.2 ст.177 ПК України об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Враховуючи положення п.167.1 ст.167 ПК України, податок на доходи фізичних осіб, отриманих від здійснення підприємницької діяльності у 2011 році становить 12051,12грн., в т.ч.1411,50грн. (за ставкою 15%) та 10639,62грн. (за ставкою 17%), а за 3 місяці відповідно - 36153,36грн.

Слід зазначити, що позивачем було сплачено податок у сумі 9477,81грн., отже, податковим органом було донараховано за результатами проведеної перевірки податок на доходи фізичних осіб у сумі - 26675,55грн. та застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 6668,89грн.

Отже, колегія суддів Вищого адміністративного суду погоджується з висновком суду апеляційної інстанції, що оскаржувані податкові повідомлення-рішення прийняті податковим органом обґрунтовано та на підставі чинного законодавства.

Доводи касаційної скарги не спростовують зазначених висновків суду.

За таких обставин, судом апеляційної інстанції, виконано всі вимоги процесуального законодавства, всебічно перевірено обставини справи, вирішено справу у відповідності з нормами матеріального права, постановлено обґрунтоване рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для справи. Висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються доказами, дослідженими у судовому засіданні, а тому підстав для їх перегляду з мотивів, викладених в касаційній скарзі не вбачається.

Керуючись статтями 220, 2201, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, -

          Ухвалив:

Касаційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 - залишити без задоволення.

Постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 12 червня 2014 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута з підстав, встановлених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.    

Головуючий:_________________ Н.Є. Маринчак

Судді:__________________ О.В. Вербицька _________________ О.В. Муравйов    

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
06.10.2014
ПІБ судді:
Маринчак Н.Є.
Реєстраційний № рішення
814/165/13-а
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу залишено без задоволення. Рішення судуапеляційної інстанції залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду України у Верховному Суді України не оскаржувалось.
Замовити персональну презентацію