Ухвала Вищого адміністративного суду України від 07.09.2015 у справі № 2-а-5573/11/2070
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2015 року м. Київ К/9991/23931/12

Вищий адміністративний суд України в складі колегії суддів:

головуючого Ланченко Л.В.

суддів Моторного О.А. Цвіркуна Ю.І.

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу

Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби

на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 31.08.2011 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 06.03.2012

у справі № 2-а-5573/11/2070

за позовом Приватного підприємства «Шайн Україна»

до Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова

про скасування податкових повідомлень - рішень, -

ВСТАНОВИВ:

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 31.08.2011, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 06.03.2012, позов задоволено. Скасовано податкові повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова від 14.04.2011 № 0001472302, № 0001502302 та №0001512302.

У справі відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою відповідача, у якій ставиться питання про скасування рішення суду першої та апеляційної інстанції та прийняття нового про відмову в позові, з підстав невірного застосування норм матеріального права.

Перевіривши під час попереднього судового засідання повноту встановлення обставин справи та правильність їх юридичної оцінки в судових рішеннях, в межах доводів касаційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідачем проведено планову виїзну перевірку ПП «Шайн Україна» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 10.02.2009 по 31.12.2010, валютного та іншого законодавства за період з 10.02.2009 по 31.12.2010, за результатами якої було складено акт від 28.03.2011 №1055/23-506/36373723.

За висновками акта перевірки позивачем допущено порушення : - п.5.1, п.п. 5.2.1 п. 5.2, п.п. 5.3.9, п. 5.3 ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», в результаті чого занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся, всього на суму 50165,00 грн., в т.ч.: в 2 кварталі 2009 року на суму 19525,00 грн. в 3 кварталі 2009 року на суму 19805,00 грн., в 4 кварталі 2009 року на суму 1517,00 грн., в 1 кварталі 2010 року на суму 1756,00 грн., в 2 кварталі 2010 року на суму 2422,00 грн., в 3 кварталі 2010 року на суму 2923,00 грн., в 4 кварталі 2010 року на суму 2217,00 грн.

- п.п.7.4.1, п.п.7.4.5. п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість», в результаті чого донараховано податок на додану вартість на загальну суму 16046,00 грн., у т.ч. за серпень 2009 року на суму 16046,00 грн. та зменшено залишок від'ємного значення станом на 31.12.2010 на суму 24084,00 грн.

На підставі акта перевірки відповідачем прийняті податкові повідомлення-рішення від 14.04.2011:

-№0001472302, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток у розмірі 62706,00 грн. (основний платіж 50165,00 грн., штрафні санкції 12541,00 грн.) ;

-№0001502302, яким збільшено суму грошового зобов'язання з ПДВ на 20057,50 грн. (основний платіж 16046,00 грн., штрафні санкції 4011,50 грн.)

- №0001512302, яким зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість у розмірі 24084,00 грн.

Згідно п. 5.1 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»(далі - Закон) валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Відповідно до пп.5.2.1 п.5.2 ст.5 Закону, до складу валових витрат звітного періоду, включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.7 цієї статті.

У відповідності до пп.5.3.9 п. 5.3 ст.5 Закону не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

Також, п.5.11 ст.5 Закону передбачено, що установлення додаткових обмежень щодо віднесення витрат до складу валових, крім тих, що зазначені в цьому Законі, не дозволяється.

У відповідності до пп. 7.4.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість», якщо платник податку придбаває (виготовляє) матеріальні та нематеріальні активи (послуги), які не призначаються для їх використання в господарській діяльності такого платника, то сума податку, сплаченого у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включається до складу податкового кредиту.

Згідно пп. 7.4.5 ст. 7 цього Закону, не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту).

У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим підпунктом документами, платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, установлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену зазначеними цим підпунктом документами.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що між позивачем (замовник) та ТОВ «Комора-С» (виконавець) було укладено Договір про надання складських послуг від 08.05.2009 № 49/0509, предметом якого були складські послуги, а саме : приймання товару, забезпечення та проведення навантажувально - розвантажувальних робіт, сортування товару (за якістю, найменуванням, датою виготовлення), розміщення товару на піддони, пакетування товару, розміщення та зберігання товару у складському приміщенні, укомплектування товару, належне оформлення обліку руху товару в електронному вигляді, інші послуги за домовленістю сторін; товаром в даному Договорі є поліетилен низького тиску Marlex Tr - 144.

Вартість послуг по вищезазначеному договорі була в повному обсязі сплачена позивачем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Комора-С», що підтверджується випискою з розрахункового рахунку позивача.

Між ПП «Шайн Україна» (замовник) та ТОВ «Стара Русса» (виконавець) було укладено Договір про надання послуг від 03.04.2009 № 03/0409, предметом якого були складські послуги по передпродажній підготовці, а саме : приймання товару, забезпечення та проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, сортування товару (за якістю, найменуванням, датою виготовлення), розміщення товару на піддони, пакетування товару, укомплектування товару, належне оформлення обліку руху товару в електронному вигляді, інші послуги за домовленістю сторін, товаром в даному Договорі є поліетилен низького ПЕНД Marlex Tr - 144. В додатку №1 до Договору, підписаному сторонами, встановлена ціна за проведення робіт по передпродажній підготовці 882,353 грн. за тону

Відповідно до копій актів здачі прийняття робіт (надання послуг) від 28.05.2009 та 31.08.2009, ТОВ «Стара Русса» (виконавцем) були надані послуги, які прийняті ПП «Шайн Україна» (замовником).

Вартість вказаних послуг була в повному обсязі сплачена позивачем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Стара Русса», що підтверджується випискою з розрахункового рахунку позивача.

Товарно-матеріальні цінності, які передавалися на зберігання до ТОВ «Комора-С», ТОВ «Стара Русса» було попередньо імпортовані позивачем, що підтверджується копіями вантажних митних декларацій. В подальшому вказані товари були реалізовані на території України, що підтверджується договорами купівлі-продажу та копіями видаткових накладних.

Відповідно до ч.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документу; дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення.

Наявність у позивача належно оформлених первинних документів на підтвердження понесених витрат та податкового кредиту, які були належним чином відображені ним у податковому обліку, відповідачем не спростовано, жодних свідчень того, що спірні договори та/або їх виконання спричинило заниження чи приховування об'єктів оподаткування у відповідних господарських операціях з боку їх учасників, судами не встановлено.

За умови реального здійснення господарської операції, яка призвела до об'єктивної зміни складу активів платника податків - покупця, будь-які порушення постачальниками товару правил ведення господарської діяльності не можуть бути підставою для позбавлення покупця права на валові витрати чи податковий кредит.

Відповідно до ч.2 ст.71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

За встановлених обставин, судова колегія вважає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального та процесуального права, які б давали підстави для скасування оскаржених судових рішень, а тому касаційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 220-1, 223, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби відхилити, а постанову Харківського окружного адміністративного суду від 31.08.2011 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 06.03.2012 залишити без змін.

Ухвала вступає в законну силу з моменту проголошення. Заява про перегляд судового рішення в адміністративній справі може бути подана з підстав, в порядку та у строки встановлені ст.ст.236-239№ КАС України безпосередньо до Верховного Суду України.

Головуючий Л.В.Ланченко

Судді О.А.Моторний Ю.І.Цвіркун

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
07.09.2015
ПІБ судді:
Ланченко Л.В.
Реєстраційний № рішення
2-а-5573/11/2070
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд відмовив у задоволенні скарги контролюючого органу.
Подальше оскарження
Рішення суду в подальшому не оскаржувалося.
Замовити персональну презентацію