Ухвала Вищого адміністративного суду України від 04.12.2014 у справі № 826/5413/14

Державний герб України 

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И 

04 грудня 2014 року м. Київ К/800/53474/14

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого Юрченко В.П.

Суддів Блажівської Н.Є. Бухтіярової І.О.

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрказа»

на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.06.2014

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 06.10.2014

у справі № 826/5413/14

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрказа»

до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві  

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень,-

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрказа»» звернулась до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві від 27.11.2013 №0006822207 та від 12.02.2014 №0001002207.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.06.2014, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 06.10.2014, в задоволенні позовних вимог відмовлено.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій; прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що податковим органом проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ТОВ «Укрказа» по взаємовідносинах з ТОВ «Дельта КЛ», ТОВ «Регіон метал-Захід», ТОВ «Айпі Сервіс», ТОВ «Аделард», ТОВ «Класік-відео» за період 01.01.2012 по 30.06.2013, за результатами перевірки складено акт від 15.11.2013 №363/1-26-50-22-07-36959228.

Актом перевірки встановлено порушення: п.44.1, п.44.2 ст.44, п.138.4 ст.138, пп.139.1.9 ст.139, п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України.

Згідно зворотного поштового повідомлення, 15.11.2013 податковим органом направлено акт перевірки та запит від 15.11.2013 №7273/10/26-50-22-07, та 18.11.2013 уповноважена особа позивача отримала вказаного листа.

На підставі акта перевірки прийнято податкові повідомлення-рішення від 12.02.2014 р. № 0001002207, яким зменшено розмір залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту в розмірі 55117 грн., та № 0006822207 від 27.11.2013 р., яким збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток на суму 47097 грн., в тому числі: 37678 грн. - за основним платежем, 9419 грн. - за штрафними (фінансовими) санкціями.

Звертаючись до суду з позовом, позивач не оскаржував податкові повідомлення-рішення з підстав невідповідності висновків фактичним обставинам справи, а лише порядок їх прийняття.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суди попередніх інстанцій виходили з наступного, з чим погоджується суд касаційної інстанції.

Відповідно до пп. 20.1.4 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленому цим Кодексом.

Органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. (п. 75.1 ст.75 Податкового кодексу України)

Підпунктом 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України передбачено, що документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Відповідно до п. 86.1 ст. 86 Податкового кодексу України результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка. Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводили перевірку, у строки визначені цим Кодексом, надається платнику податків або його законному представнику, який зобов'язаний його підписати.

Згідно з п. 86.4 ст. 86 Податкового кодексу України акт (довідка) документальної невиїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється у контролюючому органі протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів) .

Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації вручається особисто платнику податків чи його законним представникам або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Відповідно до п. 58.3 ст. 58 Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) платнику податків, якщо його передано посадовій особі такого платника податків під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

Відповідно до приписів п. 86.8 ст. 86 Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення приймається керівником контролюючого органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що податковий орган під час проведення позапланової виїзної документальної перевірки діяв в межах та в спосіб передбачений чинними нормами податкового законодавства, прийняті податкові повідомлення-рішення не підлягають скасуванню.

В касаційній скарзі позивач доводить суду, що рекомендованим листом з повідомленням було направлено лише запит від 15.11.2013 р. № 7273/10/26-50-22-07, копія якого надано суду. На підтвердження вказаного твердження не надано суду жодного доказу, в той час, як податковим органом надано поштове повідомлення з поміткою, що в конверті містилось вкладення: акт перевірки, запит від 15.11.2013р. Таким чином, на підставі наданих доказів, судами попередніх інстанцій правильно зроблено висновок про правомірність дій податкового органу.

Колегія суддів звертає увагу, що підставою для скасування спірних податкових повідомлень-рішень позивачем зазначено порушення процедури їх прийняття, а тому розгляд справи судами здійснено в межах доводів позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги.

За вказаних обставин, відсутності порушень норм матеріального та процесуального права, судів першої та апеляційної інстанцій про задоволення позовних вимог є вірним, а касаційна скарга позивача - необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2201, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрказа» відхилити.

Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 06.10.2014  та постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.06.2014 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення та може бути переглянута Верховним Судом України у випадках, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України.

Головуючий (підпис)В.П. Юрченко 

Судді (підпис) Н.Є. Блажівська (підпис) І.О. Бухтіярова

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
03.12.2014
ПІБ судді:
Юрченко В.П.
Реєстраційний № рішення
№ 826/5413/14
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції відмовив у задоволенні скарги платника податків. Рішення судів попередніх інстанцій залишено у силі.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалося у Верховному Суді України.
Замовити персональну презентацію