Ухвала Вищого адміністративного суду України від 04.09.2014 у справі № 2а-1662/11/2670

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2014 року м. Київ К/9991/32260/12

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого    Степашка О.І.

Суддів Островича С.Е. Федорова М.О.

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "АДМ Україна"

на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 15.02.2012

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 18.04.2012

у справі № 2а-1662/11/2670

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АДМ Україна"

до Спеціалізованої державної податкової інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками податків

про визнання протиправним та скасування наказу

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АДМ Україна" (далі по тексту - позивач, ТОВ "АДМ Україна") звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками податків (далі по тексту - відповідач, СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП) про визнання протиправним та скасування наказу.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 15.02.2012, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 18.04.2012, в задоволенні позову відмовлено.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати рішення судів попередніх інстанцій та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити у повному обсязі, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Судами встановлено, що 05.08.2011 відповідачем на адресу ТОВ "АДМ Україна" направлено запит № 21424/10/07-029 про надання інформації.

Листом № 703 від 09.08.2011 ТОВ "АДМ Україна" надало відповідь СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП, що товариство виражає готовність надати будь-яку податкову інформацію та її документальне підтвердження у разі надання відповідачем законодавчо обґрунтованого запиту.

18.08.2011 СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП видано наказ №597 про проведення позапланової невиїзної перевірки ТОВ "АДМ Україна".

Того ж дня листом №22558/10/07-029 ТОВ "АДМ Україна" повідомлено про проведення зазначеної перевірки та необхідність з'явитися для підписання акта перевірки.

На підставі наказу № 597, у період з 23.08.2011 по 25.08.2011 СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП проведено перевірку ТОВ "АДМ Україна", за результатами якої складено акт № 701/4040/7/33546533 від 25.08.2011 про результати позапланової невиїзної перевірки ТОВ "АДМ Україна" з питань достовірності нарахування і сплати ПДВ за 2008-2010 роки.

Вважаючи такі дії відповідача неправомірними, а наказ № 597 - протиправним, ТОВ "АДМ Україна" звернулося до суду з позовом.

Відмовляючи у задоволенні позову суди попередніх інстанцій виходили з наступного, з чим погоджується суд касаційної інстанції.

Судами зазначено, що переконання ТОВ "АДМ Україна" про протиправність наказу № 597 ґрунтується на тому, що запит СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП не відповідає вимогам законодавства, а саме: у запиті: не зазначено підстав для його надсилання; міститься прохання надати письмові пояснення, хоча законодавство чітко встановлює, що орган державної податкової служби має право звернутися із запитом про надання інформації; зазначено прохання долучити підтверджуючі документи, проте перелік таких підтверджуючих документів відсутній. До того ж, зі змісту запиту не зрозуміло за який період необхідно надати інформацію.

Такі доводи ТОВ "АДМ Україна", як вірно зазначили суди, не відповідають дійсності, оскільки зі змісту запиту вбачається, що СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП просили ТОВ "АДМ Україна" надати письмові пояснення з долученням підтверджуючих документів щодо проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами, перелік яких зазначено у запиті, та відобразити в поясненнях відповіді на питання, що також містяться у запиті.

Крім того, у запиті № 597 міститься запис, що його направлено на підставі п. 73.3 ст. 73 та пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України (далі по тексту - ПК України ).

Відповідно до абз. 1, 2 п. 73.3 ст. 73 ПК України, органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження. Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Вичерпний перелік підстав для складання запиту міститься в абз. 3 п. 73.3 ст. 73 ПК України.

Зокрема, письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби (п. 73.3 ст. 73 ПК України).

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (п. 73.3 ст. 73 ПК України).

З метою спростування доводів ТОВ "АДМ Україна" щодо протиправності витребуванням СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП пояснень, а не інформації, судами зазначено наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про інформацію" № 2657-XII від 02.10.1992, інформація - це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Тобто, поняття "пояснення" цілком підпадає під визначення "інформація".

З викладеного можна зробити висновок, що податковий орган має право звернутися до платників податків із письмовим запитом про надання пояснень та їх документального підтвердження у випадку, якщо за результатами аналізу податкової інформації, отриманої у встановленому порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків, зокрема, податкового законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а платники податку, в свою чергу, зобов'язані подавати пояснення (інформацію), визначені у запиті та їх документальне підтвердження податковому органу.

Аналогічна позиція міститься у листі ДПА № 4815/5/23-4016/327 від 19.04.2011 (v4815837-11) "Щодо порядку організації та проведення документальної невиїзної перевірки платника податків" .

Таким чином, враховуючи, що оспорюваний запит винесений у відповідності до вимог ПК України, ТОВ "АДМ Україна" повинно було надати відповідь у встановлений ПК України строк, проте таких дій ТОВ "АДМ Україна" здійснено не було. Дана обставина, як встановлено судами, позивачем не заперечується.

Пунктом 79.1 ст. 79 ПК України передбачено, що документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених ст. ст. 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту (пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПК України).

Згідно з п. 79.2 ст. 79 ПК України, документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Крім того, судами вірно зазначено, що положеннями ПК України право податкового органу на проведення позапланових невиїзних документальних перевірок не обмежено певними періодами, за які може бути проведена така перевірка, зокрема, періодами щодо яких податковим органом перевірки проведено не було.

Отже, підсумовуючи вищенаведене, колегія суддів погоджується із судами попередніх інстанцій, що СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП доведено правомірність своїх дій та актів.

Враховуючи викладене, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про те, що судами першої та апеляційної інстанцій належним чином з'ясовані обставини справи та дано їм відповідну правову оцінку. Порушень норм матеріального та процесуального права, які могли призвести до зміни чи скасування рішень судів попередніх інстанцій не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 220-1, 223, 224, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "АДМ Україна" відхилити.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 15.02.2012 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 18.04.2012 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення та може бути переглянута Верховним Судом України у випадках, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України.
Головуючий О.І. Степашко

Судді О.Е. Острович М.О. Федоров

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
03.09.2014
ПІБ судді:
Степашко О.І.
Реєстраційний № рішення
2а-1662/11/2670
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу платника податків було відхилено. Рішення судів попередніх інстанцій, винесених на користь контролюючого органу, залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію