Ухвала Вищого адміністративного суду України від 04.03.2015 у справі № 2-а-5653/11/2170

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2015р. м. Київ К/9991/60868/12

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

розглянула в письмовому провадженні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у місті Херсоні Херсонської області Державної податкової служби

на постанову Херсонського окружного адміністративного суду від 10.05.2012

та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 11.09.2012

по справі №2-а-5653/11/2170

за позовом Приватного підприємства «Маркет Холдінг»

до Державної податкової інспекції у місті Херсоні Херсонської області Державної податкової служби

про визнання неправомірними дій та скасування наказу про проведення перевірки.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Херсонського окружного адміністративного суду від 10.05.2012, залишеною без змін ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 11.09.2012, позовні вимоги Приватного підприємства «Маркет Холдінг» (далі - ПП «Маркет Холдінг», позивач) до Державної податкової інспекції у місті Херсоні Херсонської області Державної податкової служби (далі - ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС, відповідач) задоволено. Визнано протиправними дії ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС по складанню наказу №2921 від 09.11.2011 на проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ПП «Маркет Холдінг» та повідомлення про проведення перевірки від 09.11.2011 №188/23-114. Скасовано наказ ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС від 09.11.2011 №2921 «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ПП «Маркет Холдінг».

Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС 28.09.2012 звернулась з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 04.10.2012 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову Херсонського окружного адміністративного суду від 10.05.2012 та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 11.09.2012, прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

В обґрунтування своїх вимог відповідач посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права, зокрема, підпункту 20.1.4 пункту 20.1 статті 20, підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78, пункту 79.1 статті 79 Податкового кодексу України, статей 157, 158, 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС 09.11.2011 на адресу ПП «Маркет Холдінг» було направлено письмовий запит №27530/10/23-206 про надання пояснень та їх документального підтвердження щодо правових відносин з позивача з його контрагентами, та подальшої реалізації або використання у господарській діяльності товарів (робіт, послуг) отриманих підприємством від постачальників. Вказаний запит ПП «Маркет Холдінг» отримало 14.11.2011.

ПП «Маркет Холдінг» 22.11.2011, тобто в межах передбаченого підпунктом 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України строку, направлено на адресу відповідача лист, яким повідомлено податковий орган про неможливість виконання вимог запиту, оскільки зазначені у ньому документи вилучені співробітниками спецпідрозділу Управління СБ України в Херсонській області в результаті обшуку підприємства проведеного 16.08.2011, про що ПП «Маркет Холдінг» раніше повідомляло відповідача листом від 18.10.2011.

Судами також встановлено та не заперечувалося відповідачем, що ПП «Маркет Холдінг» не було надано запитуваних документів, що належать або пов'язані з предметом перевірки, у зв'язку з їх вилученням правоохоронними органами.

ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС на підставі підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78, пункту 79.1 статті 79 Податкового кодексу України видано наказ №2921 від 09.11.2011 про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ПП «Маркет Холдінг та на його виконання проведено документальну невиїзну позапланову перевірку ПП «Маркет Холдінг» з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаєморозрахунках з контрагентами-постачальниками за період з 01.01.2011 по 31.07.2011, за результатами якої контролюючим органом було складено акт №4002/23-2/37353417 від 23.11.2011.

Підставою для прийняття наказу про проведення перевірки стало повідомлення керівника ПП «Маркет Холдінг» від 18.10.2011 про вилучення уповноваженими органами первинної документації, податкової звітності підприємства та знаходження вказаної документації у матеріалах кримінальної справи та ненадання позивачем на неодноразові запити ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС від 15.03.2011, від 12.04.2011, від 12.07.2011, від 25.07.2011 пояснень та їх документального підтвердження щодо правових відносин з позивача з його контрагентами.

Також, судами встановлено, що запрошення №27531/10/23-206 від 09.11.2011 на підписання акта перевірки було направлено на адресу ПП «Маркет Холдінг» разом з копіями наказу №2921 від 09.11.2011 про проведення документальної невиїзної позапланової перевірки ПП «Маркет Холдінг» та повідомлення про проведення перевірки №188/23-114 від 09.11.2011, яке містить в собі повідомлення про вже розпочаті дії податкового органу.

Відповідно до підпункту 20.1.4 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити перевірки платників податків в порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно з пунктами 79.1 та 79.2 статті 79 Податкового кодексу України документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

Пункт 78.1 статті 78 Податкового кодексу України визначає вичерпний перелік обставин для здійснення документальної позапланової перевірки.

Так, відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється у випадку коли за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Таким чином, обов'язковими умовами здійснення невиїзної позапланової перевірки платника податків є: а) наявність обставин для проведення документальної перевірки визначених статтями 77 та 78 Податкового кодексу України; б) надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки; в) наявність на момент перевірки у податкового органу звітних, первинних, інших документів та інформації.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, 22.11.2011 позивачем у встановлений законом строк було надіслано на адресу податкового органу пояснення на письмовий запит №27530/10/23-206 від 09.11.2011.

Отже, з огляду на дотримання позивачем вимог підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України та враховуючи фактичну відсутність затребуваних документів з поважних причин - вилучення документів в результаті обшуку, прийняття ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС наказу №2921 від 09.11.2011 про проведення документальної невиїзної позапланової перевірки ПП «Маркет Холдінг» є неправомірним.

Таким чином, документальну позапланову невиїзну перевірку ПП «Маркет Холдінг» було проведено без дотримання строків, наданих платнику податку для підготовки інформації на письмовий запит, враховуючи своєчасність направлення позивачем такої відповіді із зазначенням причин неможливості надання пояснень та їх документального підтвердження

Враховуючи вищевикладене та за відсутності будь-яких інших обставин, які б стали підставою для проведення позапланової перевірки ПП «Маркет Холдінг», суди першої та апеляційної інстанцій дійшли обґрунтованого висновку щодо наявності підстав для задоволення позову.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судом апеляційної інстанції при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 160, 210, 222, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у місті Херсоні Херсонської області Державної податкової служби залишити без задоволення.

Постанову Херсонського окружного адміністративного суду від 10.05.2012 та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 11.09.2012 по справі №2-а-5653/11/2170 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: Т.М. Шипуліна

Судді: Л.І. Бившева А.М. Лосєв

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
03.03.2015
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
2-а-5653/11/2170
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції відхилив скаргу контролюючого органу. Рішення судів попередніх інстанцій залишено в силі та без змін.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію