Ухвала Вищого адміністративного суду України від 03.12.2014 у справі №2а/620/09/2470 (№24151/10/9104)
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2014 року м. Київ К/9991/60511/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.,

за участю: секретаря Руденко А.М.,

представника позивача Ясінської Я.О.,

представника відповідача Пецентія І.В.

розглянула у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Підприємства Сокирянської виправної колонії відділу Державного департаменту з питань виконання покарань в Чернівецькій області (№67)

на постанову Львівського апеляційного адміністративного суду

від 30.08.2011

по справі №2а/620/09/2470 (№24151/10/9104)

за позовом Підприємства Сокирянської ВК-67

до Сокирянської об'єднаної державної податкової інспекції Чернівецької області

про зобов'язання вчинити певні дії, визнання нечинними податкових повідомлень-рішень.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., пояснення представників сторін, перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Чернівецького окружного адміністративного суду від 02.12.2009, позовні вимоги Підприємства Сокирянської ВК-67 до Сокирянської об'єднаної державної податкової інспекції Чернівецької області про зобов'язання вчинити певні дії, визнання нечинними податкових повідомлень-рішень - задоволено. Визнано протиправним та скасовано запис в Державний реєстр застав рухомого майна від 25.02.2003 №1983-1 щодо податкової застави всього рухомого нерухомого майна підприємства Сокирянської ВК-67 та зміни до реєстрації в Державному реєстрі обстежень рухомого майна від 15.11.2007 про продовження дії податкової застави. Зобов'язано Сокирянську об'єднану державну податкову інспекцію Чернівецької області вчинити дії по зняттю з обліку підприємства Сокирянської ВК-67 у Чернівецькій філії Державного підприємства Інформаційний центр Міністерства юстиції України. Скасовано податкові повідомлення-рішення від 08.12.2008 №0000012400/0, від 26.01.2009 №0000012400/1, від 01.04.2009 №0000012400/2, від 12.06.2009 №0000012400/3 на суму 5622495,00грн., та податкові рішення-повідомлення від 08.12.2008 №0000141700/6, від 26.01.2009 №000021700/1, від 01.04.2009 №000021700/2, від 12.06.2009 №000021700/3 на суму 32689,50грн. Зобов'язано Сокирянську об'єднану державну податкову інспекцію Чернівецької області внести зміни до облікової картки платника податків підприємства Сокирянської ВК-67 із відповідних платежів.

Постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 30.08.2011 постанову Чернівецького окружного адміністративного суду від 02.12.2009 скасовано та прийнято нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції, Підприємство Сокирянської виправної колонії відділу Державного департаменту з питань виконання покарань в Чернівецькій області (№67) 14.09.2011 звернулось з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 25.10.2011 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 30.08.2011 та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, зокрема, частини першої статті 13, статті 26 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу в Україні», пункту 4.4 статті 4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», статей 233, 250 Господарського кодексу України, статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що Сокирянською об'єднаною державною податковою інспекцією Чернівецької області проведено перевірку Підприємства Сокирянської ВК-67 з питань дотримання вимог чинного податкового законодавства за період з 01.01.2006 по 30.06.2008.

Перевіркою встановлено порушення позивачем вимог підпункту 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», а саме за наявності податкового боргу по платежах до бюджету Сокирянська ВК-67 здійснила відчуження активів (багаторазова реалізація готової продукції) на загальну суму 5622495,00грн., які перебували в податковій заставі без згоди податкового органу на таке відчуження.

Окрім того, перевіркою встановлено порушення позивачем вимог підпунктів 8.1.1 та 8.1.2 пункту 8.1 статті 8 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», а саме при здачі сільськогосподарської продукції фізичними особами до Підприємства СВК-67 були відсутні довідки з сільських та міських рад «Про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку» форма 3ДФ.

За результатами перевірки, Сокирянською об'єднаною державною податковою інспекцією Чернівецької області складено акт від 28.11.2008 №405/23-013/08681139 та прийнято податкові повідомлення-рішення від 08.12.2008 №0000141700/0, яким позивачу визначено грошове зобов'язання з податку з доходів фізичних осіб у загальному розмірі 32689,50грн., у тому числі за основним платежем - 10896,50грн., за штрафними санкціями - 21793,00грн.; від 08.12.2008 №0000012400/0, яким до позивача застосовано штраф у розмірі 5622495,00грн.

За результатами адміністративного оскарження податкових повідомлень-рішень скарги позивача залишено без задоволення та прийнято нові податкові повідомлення-рішення з метою доведення нових граничних термінів сплати податкового зобов'язання.

Щодо податкового повідомлення-рішення від 08.12.2008 №0000141700/0 колегія суддів зазначає наступне.

Згідно з підпунктом 8.1.1 пункту 8.1 статті 8 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах статті 7 цього Закону.

Підпункт 20.3.2 пункту 20.3 статті 20 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» передбачає, що у разі коли податковий агент до або під час виплати доходу на користь платника податку не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) цього податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій, покладається на такого податкового агента. При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу.

Відповідно до пункту 4.1 статті 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» загальний річний оподатковуваний дохід складається з суми загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних протягом такого звітного року.

За приписами підпункту 4.3.36 пункту 4.3 статті 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках наданих для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої і в натурі: (на місцевості) земельної частки (паю), будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянках), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва. Отримувач таких доходів подає податковому агенту довідку про своє право на отримання доходу у джерела його виплати без утримання податку.

Форма довідки, термін дії, порядок її видачі та застосування розробляються центральним податковим органом за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Постановою КМ України від 01.08.2006 №1063 «Про затвердження Порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її форми» затверджено форму довідки №3-ДФ. Саме наявність довідки №3-ДФ встановленої форми дає право конкретній фізичній особі на отримання доходу без утримання податку.

Як вбачається з встановлених судами обставин, позивачем здійснювалася виплата доходів фізичним особам за здачу сільськогосподарської продукції без утримання податку з доходів фізичних осіб за відсутності довідки №3-ДФ та.

Таким чином, податкове повідомлення-рішення від 08.12.2008 №0000141700/0 прийнято Сокирянською об'єднаною державною податковою інспекцією Чернівецької області правомірно.

Щодо податкового повідомлення-рішення від 08.12.2008 №0000012400/0 колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до підпункту «а» підпункту 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, здійснює вільне розпорядження ними, за винятком операцій, що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом, а саме: купівлі чи продажу, інших видів відчуження або оренди (лізингу) нерухомого та рухомого майна, майнових чи немайнових прав, за винятком майна, майнових та немайнових прав, що використовується у підприємницькій діяльності платника податків (інших видах діяльності, які за умовами оподаткування прирівнюються до підприємницької), а саме готової продукції, товарів і товарних запасів, робіт та послуг за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні;

Підпунктом 17.1.8 пункту 17.1 статті 17 вказаного Закону встановлено, що у разі коли платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, відчужив такі активи без попередньої згоди податкового органу, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з цим Законом, платник податків додатково сплачує штраф у розмірі суми такого відчуження, визначеної за звичайними цінами.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, податкова застава щодо Підприємства Сокирянської ВК-67 зареєстрована у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 25.02.2003 за №1983-1. Дію податкової застави на все рухоме і нерухоме майно 15.11.2007 у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна продовжено до 15.11.2012, витяг 15470103.

Позивачем за наявності податкового боргу по платежах до бюджету здійснено відчуження активів (багаторазова реалізація готової продукції) на загальну суму 5622495,00грн., які перебували в податковій заставі без згоди податкового органу на таке відчуження. При цьому, як вбачається з матеріалів справи, позивачем було здійснено таке відчуження саме у період дії податкової застави, яка Підприємством Сокирянської ВК-67 жодним чином не оскаржувалася

Таким чином, враховуючи, що податкова застава з рухомого майна позивача на момент здійснення операцій з реалізації заставного майна не була знята, Підприємством Сокирянської ВК-67 неправомірно було здійснено відчуження активів, які перебували в податковій заставі без згоди податкового органу.

Окрім того, колегія суддів звертає увагу на те, що податкова застава - це спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк. Податкова застава виникає в силу закону. У силу податкової застави орган стягнення має право в разі невиконання забезпеченого податковою заставою податкового зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами у порядку, встановленому законом.

Як вбачається з актів опису майна, на яке поширюється податкова застава, та актів опису активі, що самостійно виділені платником податків для продажу, податкова застава поширювалася на товари широку вжитку, які виготовлялися Підприємством Сокирянської ВК-67 та реалізовувалися ним як учасником господарського обороту. Зазначені товари не відносяться до складу цілісних майнових комплексів позивача, а тому посилання Підприємства Сокирянської ВК-67 на протиправність поширення податкової застави на таке майно є необґрунтованими.

Враховуючи викладене, за встановлених обставин, висновок суду апеляційної інстанції щодо відсутності підстав для задоволення позовних вимог є правильним.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судом апеляційної інстанції при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 160, 210, 221, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Підприємства Сокирянської виправної колонії відділу Державного департаменту з питань виконання покарань в Чернівецькій області (№67) залишити без задоволення.

Постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 30.08.2011 по справі №2а/620/09/2470 (№24151/10/9104) залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

 Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

 Судді: __________________ Л.І. Бившева __________________ А.М. Лосєв

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
03.12.2014
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
2а/620/09/2470 (№24151/10/9104)
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу платника залишено без задоволення. Постанову апеляційного адміністративного суду залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду не переглядалося Верховим Судом України.
Замовити персональну презентацію