Ухвала Вищого адміністративного суду України від 03.12.2014 у справі № 2а/1770/4294/2012
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2014 року м. Київ К/800/13396/13

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Лосєва А.М.,

Бившевої Л.І., Шипуліної Т.М.,

за участю секретаря Титенко М.П.,

за участю представників позивача: Омельченка А.В.,

відповідача: не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Рівненському районі Рівненської області Державної податкової служби

на постанову Рівненського окружного адміністративного суду від 30.11.2012

та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 18.02.2013

у справі № 2а/1770/4294/2012

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Арслайн»

до Державної податкової інспекції у Рівненському районі Рівненської області Державної податкової служби

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Рівненського окружного адміністративного суду від 30.11.2012, залишеною без змін ухвалою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 18.02.2013, задоволено позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Арслайн» (надалі - позивач, ТОВ «Арслайн») до Державної податкової інспекції у Рівненському районі Рівненської області Державної податкової служби (надалі - відповідач, ДПІ у Рівненському районі Рівненської області ДПС) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 31.08.2012 № 0000223500.

Вважаючи, що рішення судів попередніх інстанцій прийнято з порушенням норм матеріального права, відповідач звернувся до Вищого адміністративного суду України із касаційною скаргою, у якій просить скасувати постанову Рівненського окружного адміністративного суду від 30.11.2012 та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 18.02.2013 і відмовити в задоволенні позову в повному обсязі.

Позивач надав письмові заперечення на касаційну скаргу, в яких обґрунтовує законність винесення оскаржуваних судових рішень.

Відповідно до частини першої статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ДПС в Рівненській області було проведено перевірку ТОВ «Арслайн» з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків за період з 06.10.2010 по 31.03.2012, за результатами якої складено акт № 16/16-30/4/37282685 від 17.08.2012. Відповідно до акта перевірки встановлено порушення позивачем п. 185.1 «а» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України, внаслідок чого занижено об'єкт оподаткування податком на додану вартість на 67 906 809,27 грн. та занижено податкові зобов'язання з податку на додану вартість за листопад 2011 року в сумі 13 581 362 грн.

Згідно висновків акта перевірки, підприємством занижено об'єкт оподаткування з податку на додану вартість при реалізації цінних паперів по договору № 1083-Б від 10.11.2011 та занижено податкове зобов'язання з податку на додану вартість за листопад 2011 року в сумі 13 581 362 грн., оскільки позивач безпідставно застосував п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу України з огляду на те, що по здійснених ним операціях розрахунки за цінні папери проведено не коштами, а іншим чином: зарахуванням взаємних вимог.

За результатом перевірки 31.08.2012 ДПІ у Рівненському районі Рівненської області ДПС винесено податкове повідомлення-рішення № 0000223500, відповідно до якого ТОВ «Арслайн» збільшено податкове зобов'язання з податку на додану вартість в розмірі 16 976 703,00 грн., в тому числі: 13 581 362,00 грн. - основного платежу, 3 395 341,00 грн. - штрафних (фінансових) санкцій.

За результатом адміністративного оскарження податкове повідомлення-рішення залишено без змін.

Переглянувши судові рішення у межах касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами норм матеріального і процесуального права, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 177, ч. 1 ст. 178 Цивільного кодексу України, об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, між ТОВ «Арслайн» та «Ренальда Інвестментс Ліметед» було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів від 10.11.2011 № 1083-Б. Згідно умов даного договору ТОВ «Арслайн» зобов'язується передати у власність, а «Ренальда Інвестментс Ліметед» зобов'язується прийняти та оплатити на умовах цього договору цінні папери, емітентом яких є ВАТ «Інвесткапітал Ріал Істейт» (код ЄДРПОУ 34757707), в кількості 1274 шт. загальною вартістю 8 499 294 дол. США.

Згідно акта прийому-передачі від 24.11.2011 до договору ТОВ «Арслайн» передало, а «Ренальда Інвестментс Ліметед» прийняло цінні папери, передбачені договором, загальною вартістю 8 499 294 дол. США. З виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 006744 від 24.11.2011 вбачається, що вищезазначені акції були списані реєстратором (ПАТ КБ «Приватбанк») з рахунку ТОВ «Арслайн».

Крім того, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 1084-Б «Ренальда Інвестментс Ліметед» зобов'язується передати у власність, а ТОВ «Арслайн» зобов'язується прийняти та оплатити на умовах цього договору цінні папери, емітентом яких є ПАТ «Київшляхбуд» (код ЄДРПОУ 01384244) в кількості 2826263 шт. загальною вартістю 8 499 294 дол. США. Відповідно до акта прийому-передачі від 24.11.2011 до вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів «Ренальда Інвестментс Ліметед» передало, а ТОВ «Арслайн» прийняло цінні папери в кількості 2826263 шт. загальною вартістю 8 499 294 дол. США. З виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 006744 від 24.11.2011 вбачається, що вищезазначені акції були зараховані реєстратором (ПАТ КБ «Приватбанк») на рахунок ТОВ «Арслайн».

Порядок нарахування та справляння податку, по якому збільшено суму грошового зобов'язання ТОВ «Арслайн» згідно податкового повідомлення-рішення № 0000223500 від 03.08.2012, визначається Розділом V Податкового Кодексу України.

Операції платників податку, які є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, визначено ст.185 Податкового кодексу України.

Відповідно до п.185.1 «а» ст.185 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування є операції з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

Згідно пп.14.1.244 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України товар - це матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї) а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

Підпунктом 196.1.1 п. 196.1 ст. 196 Податкового Кодексу України визначено перелік операцій, які не є об'єктом оподаткування з податку на додану вартість, до яких відносяться і операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління) , відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

Виходячи із змісту пп. 196.1 п. 196 ст. 196 Податкового кодексу України, не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, зокрема, операції з продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів.

Як вбачається з акта перевірки, висновок про наявність порушень податкового законодавства з боку ТОВ «Арслайн» та наявність підстав для прийняття спірного податкового повідомлення-рішення зроблено виключно з тих підстав, що пп. 196.1.1 п.196.1 ст. 196 Податкового кодексу України, на переконання податкового органу, не може бути застосовний ТОВ «Арслайн» у операціях з продажу цінних паперів, оскільки розрахунки за цінні папери були проведені не коштами, а іншим чином - шляхом зарахування взаємних вимог.

Визначення терміну «кошти» дає пп. 14.1.93 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, відповідно до якого коштами є гривня або іноземна валюта.

Відповідно до ст. 655 Цивільного Кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Одним із способів припинення зобов'язань є зарахування, при якому погашаються зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав, або невстановлений, або визначений моментом пред'явлення вимоги (стаття 601 Цивільного Кодексу України).

Таким чином, зарахування зустрічних однорідних вимог є одним із способів припинення зобов'язань.

Разом з тим, Податковий кодекс України, виділяючи окрему групу операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, не встановлює жодного обмеження щодо поширення даної норми до описаних операцій в залежність від способу припинення зобов'язань між сторонами договору (безготівковий розрахунок, взаємозалік однорідних вимог тощо).

Судами встановлено, що угоди купівлі-продажу цінних паперів, укладені між ТОВ «Арслайн» та «Ренальда Інвестментс Ліметед» № 1083-Б від 10.11.2011 та № 1084-Б від 10.11.2011, визначають загальну суму операції, яка виражена в коштах.

Зокрема, пп. 1.2 та пп. 2.2 Договору купівлі-продажу № 1083-Б від 10.11.2011 передбачає, що загальна сума договору становить 8 499 294 (вісім мільйонів чотириста дев'яносто дев'ять тисяч двісті дев'яносто чотири) дол. США 00 центів.

Предметом обох договорів, на підставі яких відбулось зарахування однорідних зустрічних вимог, є цінні папери.

З огляду на зазначене, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що припинення зобов'язань, які виникли на підставі договорів між ТОВ «Арслайн» та «Ренальда Інвестментс Ліметед» № 1083-Б від 10.11.2011 та № 1084-Б від 10.11.2011, відбулось саме за кошти цінних паперів.

З урахуванням вимог пп. 196.1.1 п.196.1 ст. 196 Податкового кодексу України, колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає вірним висновок про те, що зміна способу розрахунку за договором шляхом проведення взаємозаліку однорідних грошових вимог не створює для платника додаткового обов'язку оподатковувати податком на додану вартість ті операції, що не є об'єктом оподаткування відповідно до вимог законодавства.

Наведене спростовує позицію податкового органу про необхідність донарахування позивачеві податку на додану вартість спірним податковим повідомленням-рішенням.

Зважаючи на встановлені обставини справи, колегія суддів дійшла висновку, що рішення судів попередніх інстанцій прийнято з дотриманням норм чинного процесуального та матеріального права, що доводами касаційної скарги не спростовується.

Відповідно до статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанції не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись ч. 3 ст. 160, ст.ст. 210, 214, 215, 220, 223, 224, 230, 231, ч. 5 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

1. Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Рівненському районі Рівненської області Державної податкової служби залишити без задоволення.

2. Постанову Рівненського окружного адміністративного суду від 30.11.2012 та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 18.02.2013 у справі № 2а/1770/4294/2012 залишити без змін.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у порядку та в строки, встановлені статтями 236 - 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя (підпис) А.М. Лосєв

Судді: (підпис )Л.І. Бившева (підпис) Т.М. Шипуліна

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
03.12.2014
ПІБ судді:
Лосєв А.М.
Реєстраційний № рішення
2а/1770/4294/2012
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу відхилено, рішення першої та апеляційної інстанції залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення касаційної інстанції у даній справі у Верховному Суді України не переглядалось.
Замовити персональну презентацію