Ухвала Вищого адміністративного суду України від 03.09.2014 у справі №2а-4251/11/1270

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" вересня 2014 р. м. Київ К/9991/57771/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Лосєва А.М., Степашка О.І.

розглянула у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції в Жовтневому районі у місті Луганську

на постанову Луганського окружного адміністративного суду від 09.06.2011

та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 11.08.2011

по справі №2а-4251/11/1270

за позовом Приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Атон ЛТД»

до Державної податкової інспекції в Жовтневому районі у місті Луганську про визнання дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 09.06.2011, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 11.08.2011, позовні вимоги Приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Атон ЛТД» до Державної податкової інспекції в Жовтневому районі у місті Луганську про визнання дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії задоволено частково. Визнано протиправним дії Державної податкової інспекції в Жовтневому районі у місті Луганську щодо неприйняття у Приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Атон ЛТД» та невизнання як податкової звітності декларації з податку на прибуток підприємств за 2010 рік, декларації з податку на прибуток підприємств за І квартал 2011 року, уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань за І квартал 2010 року. Зобов'язано Державну податкову інспекцію в Жовтневому районі у місті Луганську прийняти та вважати поданою податкову звітність Приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Атон ЛТД», а саме декларації з податку на прибуток підприємств за 2010 рік, декларації з податку на прибуток підприємств за І квартал 2011 року, уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань за І квартал 2010 року. В задоволені решти позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з рішеннями судів попередніх інстанцій, Державна податкова інспекція в Жовтневому районі у місті Луганську 31.08.2011 звернулась з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 15.09.2011 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову Луганського окружного адміністративного суду від 09.06.2011 та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 11.08.2011, прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

В обґрунтування своїх вимог Державна податкова інспекція в Жовтневому районі у місті Луганську посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права, зокрема, пунктів 48.1, 48.3 та 48.4 статті 48, пунктів 49.1, 49.3, 49.8, 49.11 статті 49 Податкового кодексу України, статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що Приватне підприємство «Виробничо-комерційна фірма «Атон ЛТДЛ» знаходиться на податковому обліку в Державній податковій інспекції в Жовтневому районі у місті Луганську.

Позивачем 11.05.2011 на адресу Державної податкової інспекції в Жовтневому районі у місті Луганську кур'єрською службою ELIN Ltd було направлено декларацію з податку на прибуток підприємств за 2010 рік, декларацію з податку на прибуток підприємств за три квартали 2010 року, декларацію з податку на прибуток підприємств за півріччя 2010 року, декларацію з податку на прибуток підприємств за І квартал 2011 року, уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань за І квартал 2010 року.

Державною податковою інспекцією в Жовтневому районі у місті Луганську направлено позивачу повідомлення від 13.05.2011 №8239/282-104 про неприйняття вищезазначеної податкової звітності.

Відповідно до статті 46 Податкового кодексу України податкова декларація (розрахунок) документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначеним Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Митні декларації прирівнюються до податкових декларацій для цілей нарахування та /або сплати податкових зобов'язань. Додатки до декларації є її невід'ємною частиною.

Згідно з вимогами статті 48 Податкового кодексу України податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього Кодексу та чинному на час її подання. Форма декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.

Обов'язкові реквізити це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.

Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку) ; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті); місцезнаходження (місце проживання) платника податків; найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення залежно від форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків; підписи платника податку фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Отже, вказаною нормою передбачено вичерпні умови, невиконання яких надає право податковому органу не визнати податкову декларацію як таку, а саме: не зазначення обов'язкових реквізитів, не підписання відповідними посадовими особами, не засвідчення печаткою платника податків.

З наведених законодавчих положень випливає, що податковий орган може не визнати подану платником податків декларацію як податкову звітність виключно з підстав складення та заповнення її всупереч нормам статті 48 Податкового кодексу України.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що декларація з податку на прибуток підприємств за 2010 рік, декларація з податку на прибуток підприємств за І квартал 2011 року та уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань за І квартал 2010 року складені та заповнені позивачем правильно та відповідно до вимог законодавства, проте в декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя 2010 року та в декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2010 року позивачем було помилково зазначено «Ленінська МДПІ», що свідчить про їх заповнення з порушенням вимог законодавства.

Враховуючи викладене, за встановлених обставин, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку щодо наявності підстав для задоволення позовних вимог в частині визнання протиправним дії Державної податкової інспекції в Жовтневому районі у місті Луганську щодо неприйняття у Приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Атон ЛТД» та невизнання як податкової звітності декларації з податку на прибуток підприємств за 2010 рік, декларації з податку на прибуток підприємств за І квартал 2011 року, уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань за І квартал 2010 року та зобов'язання прийняти та вважати поданою відповідну податкову звітність.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судами першої та апеляційної інстанцій при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 210, 2201, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції в Жовтневому районі у місті Луганську залишити без задоволення.

Постанову Луганського окружного адміністративного суду від 09.06.2011 та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 11.08.2011 по справі №2а-4251/11/1270 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

Судді:_________________ А.М. Лосєв  ________________ О.І. Степашко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
02.09.2014
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
№2a-4251/11/1270
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційна скарга контролюючого органу залишена без задоволення. Рішення суду першої та другої інстанції залишено без змін.
Подальше оскарження
-
Замовити персональну презентацію