Ухвала Вищого адміністративного суду України від 03.09.2014 у справі № 2а-13468/10/2670
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" вересня 2014 р. м. Київ К/9991/41848/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Лосєва А.М., Степашка О.І.

розглянула у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Оболонському районі міста Києва

на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.12.2010

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 21.06.2011

по справі №2а-13468/10/2670

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.М.Т. - ТОРГОВИЙ ДІМ»

до Державної податкової інспекції у Оболонському районі міста Києва про визнання дій протиправними, визнання рішення та акта нечинними.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.12.2010, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 21.06.2011, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.М.Т. - ТОРГОВИЙ ДІМ» (далі - ТОВ «Л.М.Т. - ТОРГОВИЙ ДІМ», позивач) до Державної податкової інспекції у Оболонському районі міста Києва (далі - ДПІ у Оболонському районі м. Києва, відповідач) про визнання дій протиправними, визнання рішення та акта нечинними - задоволено частково. Визнано протиправним та скасовано акт про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ «Л.М.Т. - ТОРГОВИЙ ДІМ» №120/29-306 від 27.08.2010. Зобов'язано ДПІ у Оболонському районі м. Києва поновити реєстрацію ТОВ «Л.М.Т. - ТОРГОВИЙ ДІМ» платника податку на додану вартість та поновити дію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Л.М.Т. - ТОРГОВИЙ ДІМ» №36712068, індивідуальний податковий номер №310937626087, бланк ф. №2-П серія НБ№094500 від 10.01.2001.

В частині задоволення позовних вимог, суд першої інстанції, з висновком якого погодився і суд апеляційної інстанції, виходили з відсутності підстав для анулювання реєстрації ТОВ «Л.М.Т. - ТОРГОВИЙ ДІМ».

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, ДПІ у Оболонському районі м. Києва 11.07.2011 звернулась з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 25.08.2011 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі ДПІ у Оболонському районі м. Києва просить скасувати постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.12.2010 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 21.06.2011, прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

В обґрунтування своїх вимог ДПІ у Оболонському районі м. Києва посилається на порушення судами норм матеріального права, зокрема, статті 19 Конституції України, підпункту «ґ» пункту 9.8 статті 9 Закону України «Про податок на додану вартість», пункту 25 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2000 №79 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 за №208/4429.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ТОВ «Л.М.Т. - ТОРГОВИЙ ДІМ» 10.01.2001 було зареєстровано платником податку на додану вартість про що свідчить свідоцтво платника №36712068.

Актом ДПІ у Оболонському районі м. Києва від 27.08.2010 №120/29-306 було анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Л.М.Т. - ТОРГОВИЙ ДІМ».

Правовою підставою для анулювання реєстрації в акті від 27.08.2010 №120/29-306 визначено підпункт «ґ» пункту 9.8 статті 9 Закону України «Про податок на додану вартість», а фактичною підставою слугував висновок ДПІ у Оболонському районі м. Києва про відсутність ТОВ «Л.М.Т. - ТОРГОВИЙ ДІМ» за місцезнаходженням юридичної особи. При цьому, податковий орган виходив з того, що позивач з 01.06.2010 не подає податкові декларації з податку на додану вартість з показниками, які свідчать про наявність оподатковуваних поставок; факт відсутності чи неможливості встановити місце проживання останнього підтверджується довідкою від 30.07.2010 №8979/26-05.

Питання анулювання свідоцтва платника податку на додану вартість визначено пунктом 9.8 статті 9 Закону України «Про податок на додану вартість».

Відповідно до підпункту «ґ» пункту 9.8 статті 9 Закону України «Про податок на додану вартість» реєстрація діє до дати її анулювання, яка відбувається у випадках, якщо особа, зареєстрована як платник податку, не надає податковому органу декларації з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових місяців або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом такого періоду, а також у випадках, визначених законодавством стосовно порядку реєстрації суб'єктів господарювання.

Вказані норми кореспондуються з нормами підпункту «ґ» пункту 25 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2000 №79 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.04.2000 №208/4429.

Згідно підпункту 25.2 вказаного Положення анулювання реєстрації на підставах, визначених у підпунктах «б» - «ґ» цього пункту, здійснюється за ініціативою відповідного податкового органу. Податковий орган зобов'язаний прийняти самостійне рішення про анулювання реєстрації на підставах, визначених у підпунктах «в» - «г» цього пункту.

Згідно приписами підпункту 25.2.1 пункту 25 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість органи державної податкової служби здійснюють постійний моніторинг платників податку на додану вартість, які включені до Реєстру, та приймають рішення про анулювання реєстрації відповідних платників податку на додану вартість у разі існування підстав, визначених у підпунктах «б» - «ґ» пункту 25 цього Положення. Такі рішення на підставі підпункту «ґ» пункту 9.8 статті 9 Закону України «Про податок на додану вартість» можуть бути прийняті за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей): акта або довідки підрозділу оподаткування юридичних або фізичних осіб про неподання платником податку податковому органу декларації з податку на додану вартість протягом дванадцяти послідовних податкових місяців; реєстру (переліку) податкових декларацій (податкових розрахунків) особи за дванадцять послідовних податкових місяців, які свідчать про відсутність у таких деклараціях (податкових розрахунках) оподатковуваних поставок протягом дванадцяти послідовних податкових місяців. У реєстрі (переліку) зазначаються дані про реєстрацію особи платником податку на додану вартість та по кожній декларації (податковому розрахунку) - податковий період, дата надходження декларації (податкового розрахунку) до органу державної податкової служби, загальні обсяги оподатковуваних поставок звітного періоду, вказані у відповідних рядках та колонках податкової декларації (податкового розрахунку);повідомлення державного реєстратора, відомостей з Єдиного державного реєстру, відомостей з ЄДРПОУ чи інших державних реєстрів, якими підтверджується припинення (ліквідація) юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, представництва нерезидента; судового рішення, повідомлення державного реєстратора, відомостей з Єдиного державного реєстру щодо скасування державної реєстрації платника податку або визнання недійсними змін до установчих документів (підстава - підпункт "ґ" пункту 9.8 статті 9 Закону).

Разом з тим, як встановлено у судовому процесі, ДПІ у Оболонському районі м. Києва не було дотримано наведених норм Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість та не надано в судовому процесі документів, на основі інформації в яких податковий орган може прийняти рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість на підставі підпункту «ґ» пункту 9.8 статті 9 Закону України «Про податок на додану вартість».

Таким чином, на момент виникнення спірних правовідносин, у податкового органу були відсутні повноваження щодо анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у зв'язку із відсутністю юридичної особи за місцезнаходженням.

До того ж, судами вірно зауважено, що довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків не є належним документом, який є підставою для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Окрім того, судами попередніх інстанцій встановлено, що в довідці з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій відносно ТОВ «Л.М.Т. - ТОРГОВИЙ ДІМ» відсутній запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Зважаючи на встановлені обставними, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про неправомірність оспорюваного акта про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість висновки якого спростовуються матеріалами справи.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав вважати, що судами попередніх інстанцій при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 210, 2201, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Оболонському районі міста Києва залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.12.2010 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 21.06.2011 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

Судді: __________________ А.М. Лосєв __________________ О.І. Степашко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
03.09.2014
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
2а-13468/10/2670
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції залишив без задоволення касаційну скаргу контролюючого органу. Рішення судів попередніх інстанцій залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалось Верховним Судом України
Замовити персональну презентацію