Ухвала Вищого адміністративного суду України від 03.09.2014 у справі № 2а-1073/10/1470
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" вересня 2014 р. м. Київ К/9991/36998/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Лосєва А.М., Степашка О.І.

розглянула у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Заводському районі міста Миколаєва

на постанову Миколаївського окружного адміністративного суду від 17.06.2010

та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 18.01.2011

по справі №2а-1073/10/1470

за позовом Державної податкової інспекції у Заводському районі міста Миколаєва

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Соната-Будторг»

про припинення юридичної особи.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Миколаївського окружного адміністративного суду від 17.06.2010, залишеною без змін ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 18.01.2011, у задоволенні позовних вимог Державної податкової інспекції у Заводському районі міста Миколаєва до Товариства з обмеженою відповідальністю «Соната-Будторг» про припинення юридичної особи шляхом визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Соната-Будторг» відмовлено.

Не погоджуючись із рішеннями судів попередніх інстанцій, Державна податкова інспекція у Заводському районі міста Миколаєва 17.06.2011 звернулася з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 12.07.2011 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати постанову Миколаївського окружного адміністративного суду від 17.06.2010 та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 18.01.2011.

В обґрунтування своїх вимог Державна податкова інспекція у Заводському районі міста Миколаєва посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права, зокрема, статей 58 та 59 Господарського кодексу України, статей 104 та 110 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», статей 17, 105, 106 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Як на підставу для звернення з адміністративним позовом про припинення юридичної особи шляхом визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Соната-Будторг» Державна податкова інспекція у Заводському районі міста Миколаєва посилається на те, що засновник товариства ОСОБА_1 підприємницькою діяльністю не займався, банківські рахунки не відкривав, установчі документи підписав за винагороду, будь-якого відношення до діяльності підприємства не має.

Випадки, коли податковий орган вправі звернутися до суду з адміністративним позовом, встановлені, зокрема статями 10, 11 і 111 Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

Відповідно до пункту 17 статті 11 зазначеного Закону органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Це повноваження з врахуванням норм Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», який є спеціальним законом з питань державної реєстрації, припинення суб'єктів підприємницької діяльності, слід розуміти як повноваження на звернення до адміністративного суду з позовом про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Згідно з частиною першою статті 33 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є: визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, які не можна усунути; провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом; невідповідність мінімального розміру статутного фонду юридичної особи вимогам закону; неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону; наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.

Обставини, які згідно вказаної норми є підставами для припинення юридичної особи, підлягають встановленню в судовому процесі як підстава для прийняття відповідного судового рішення та не є предметом самостійних позовних вимог.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 110 Цивільного кодексу України юридична особа ліквідується за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

Вимога про ліквідацію юридичної особи з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті, може бути пред'явлена до суду органом, що здійснює державну реєстрацію, учасником юридичної особи, а щодо акціонерних товариств - також Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (частина друга цієї статті).

Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру проводиться державним реєстратором, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку щодо відсутності підстав для задоволення позовних вимог про припинення юридичної особи шляхом визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Соната-Будторг».

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судами першої та апеляційної інстанцій при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 210, 2201, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Заводському районі міста Миколаєва залишити без задоволення.

Постанову Миколаївського окружного адміністративного суду від 17.06.2010 та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 18.01.2011 по справі №2а-1073/10/1470 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

 Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

 Судді: __________________ А.М. Лосєв __________________ О.І. Степашко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
03.09.2014
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
2а-1073/10/1470
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції залишив без задоволення касаційну скаргу контролюючого органу. Рішення судів попередніх інстанцій залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалось Верховним Судом України
Замовити персональну презентацію