Ухвала Вищого адміністративного суду України від 03.04.2015 у справі № 820/4904/13-а
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" квітня 2014 р. м. Київ К/800/58973/13

Вищий адміністративний суд України в складі колегії суддів:

головуючої: Блажівської Н.Є.,

суддів: Сіроша М.В., Усенко Є.А.,

розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Основ'янської об'єднаної державної податкової інспекції міста Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області

на постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 17 жовтня 2013 року

у справі № 820/4904/13-а

за поданням Основ'янської міжрайонної державної податкової інспекції міста Харкова Харківської області Державної податкової служби

до Товариства з обмеженою відповідальністю "МВС "Зевс"

про підтвердження обґрунтованості рішення про накладення арешту на майно платника податків, -

В С Т А Н О В И В

Основ'янська міжрайонна державна податкова інспекція у Харківській області Державної податкової служби (надалі також - ДПІ) звернулась суду з поданням про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків - Товариства з обмеженою відповідальністю «МВС «Зевс» (код ЄДРПОУ 36035258), застосованого на підставі рішення начальника Основ'янської МДПІ м. Харкова Харківської обл. ДПС про застосування адміністративного арешту майна платника податків №1 від 14 червня 2013 року.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 19 червня 2013 року подання Основ'янської міжрайонної державної податкової інспекції м. Харкова Харківської області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «МВС «Зевс» щодо обґрунтованості рішення про накладення арешту на майно платника податків було задоволено в повному обсязі. Підтверджено обґрунтованість адміністративного арешту майна платника податків - Товариства з обмеженою відповідальністю «МВС «Зевс» (код ЄДРПОУ 36035258), застосованого на підставі рішення начальника Основ'янської МДПІ м.Харкова Харківської області ДПС про застосування адміністративного арешту майна платника податків №1 від 14 червня 2013 року.

Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 17 жовтня 2013 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «МВС»Зевс» задоволено. Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 19 червня 2013 року по справі № 820/4904/13-а скасовано. Прийнято нову постанову, якою в задоволенні подання Основ'янської міжрайонної державної податкової інспекції м. Харкова Харківської області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «МВС «Зевс» про обґрунтованості рішення про накладення арешту на майно платника податків відмовлено.

ДПІ в касаційній скарзі, вказуючи на допущені судом апеляційної інстанції порушення вимог матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення спору, просить скасувати постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 17 жовтня 2013 року та залишити в силі постанову Харківського окружного адміністративного суду від 19 червня 2013 року.

Заслухавши суддю-доповідача, обговоривши доводи касаційної скарги та перевіривши за матеріалами справи правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, суд звертає увагу на наступне.

Відповідно до частини 1 статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, які не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 14 червня 2013 року співробітниками ДПІ здійснено вихід за місцем проведення перевірки ТОВ «МВС «Зевс» відповідно до направлень на перевірку від 14 червня 2013 року №1022, №1023 та наказу від 14 червня 2013 року №1035.

Ревізори - інспектора склали акт відмови ТОВ «МВС «Зевс» від допуску посадових осіб органу державної податкової служби до проведення перевірки №867/17.2-08/36035258 від 14 червня 2013 року.

Рішенням від 14 червня 2013 року ДПІ застосовано умовний адміністративний арешт майна платника податків ТОВ «МВС «Зевс» код 36035258, податкова адреса: м. Харків, вул. Танкопія, буд. 8, кв. 13, м. Харків, вул. Маршала Конєва, буд. 21 (а. с. 5-6).

Суд першої інстанції, задовольняючи подання, виходив з того, що є підстави для застосування адміністративного арешту майна відповідача.

Роблячи висновок про необґрунтованість адміністративного арешту майна платника податків, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що ДПІ не дотримано законодавчо встановленої процедури, що передує проведенню перевірки та є передумовою допуску посадових осіб до проведення перевірки.

Згідно наказу ДПІ від 14 червня 2013 року № 1035 призначено проведення фактичної перевірки ТОВ «МВС «Зевс» відповідно до підпункту 80.2.7 пункту 80.2 статті 80 Податкового кодексу України (надалі також - ПК України).

Згідно з підпунктом 80.2.7 пункту 80.2 статті 80 ПК України фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції, під розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності обставин: зокрема у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.

Пунктом 80.5 статті 80 Податкового кодексу України передбачено, що допуск посадових осіб органів податкової служби до проведення фактичної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього Кодексу.

Відповідно до положень зазначеної статті посадові особи органу державної податкової служби мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів: направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична) , підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби; копії наказу про проведення перевірки; службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

При пред'явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на перевірку посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби складається акт, який засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки.

Як встановлено судом апеляційної інстанції, податковим органом не було доведено, що посадовим особам ТОВ «МВС «Зевс» пред'являлись або надсилались направлення на перевірку та наказ про її проведення.

Відповідно до пункту 94.1 статті 95 ПК України адміністративний арешт майна платника податків (далі - арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом.

Згідно з підпунктом 94.2.3 пункту 94.2 вказаної статті арешт майна може бути застосовано, якщо платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу.

За таких обставин, з огляду на те, що ДПІ не доведено обставин пред'явлення направлень та наказу на проведення перевірки, суд апеляційної інстанції дійшов вірного висновку про те, що податковим органом не дотримано законодавчо встановленої процедури, що передує проведенню перевірки та є передумовою допуску посадових осіб до проведення перевірки, а відтак, юридично правильним є висновок суду апеляційної інстанції про те, що адміністративний арешт майна платника податків - Товариства з обмеженою відповідальністю «МВС «Зевс», застосований на підставі рішення від 14 червня 2013 року, є необґрунтованим.

Доводи касаційної скарги висновків суду апеляційної інстанції не спростовують і не дають підстав для висновку, що судом при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права. Таким чином, ухвалене по справі рішення суду апеляційної інстанції є законним і обґрунтованим, а зазначена в касаційні скарзі позиція не знаходить свого підтвердження за матеріалами справи та не ґрунтується на положеннях чинного законодавства.

Відповідно до частини 1 статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

За таких обставин, суд, перевіривши у межах касаційної скарги правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, приходить до висновку, що касаційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції слід залишити без змін.

Керуючись статтями 222, 223, 224, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В

Касаційну скаргу Основ'янської об'єднаної державної податкової інспекції міста Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області залишити без задоволення, а постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 17 жовтня 2013 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення копій особам, що беруть участь у справі та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у порядку та в строки, встановлені статтями 236 - 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуюча: Н. Є. Блажівська

Судді: М.В. Сірош, Є.А. Усенко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
03.04.2015
ПІБ судді:
Блажівська Н.Є.
Реєстраційний № рішення
820/4904/13-а
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу відхилено, рішення першої та апеляційної інстанцій залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення касаційної інстанції у даній справі у Верховному Суді України не переглядалось.
Замовити персональну презентацію