Ухвала Вищого адміністративного суду України від 02.12.2013 у справі № 2-а-10703/12/2070

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2013 року м. Київ К/800/12398/13 

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого  Моторного О.А.,

Суддів Борисенко І.В., Кошіля В.В.,

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Західної міжрайонної державної податкової інспекції м. Харкова Харківської області Державної податкової служби

на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 11.12.2012

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 14.02.2013

у справі № 2-а-10703/12/2070

за позовом  Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2

до Західної міжрайонної державної податкової інспекції м. Харкова Харківської області Державної податкової служби

про скасування наказу,-

ВСТАНОВИВ:

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 11.12.2012, яка залишена без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 14.02.2013, задоволено позовні вимоги: визнано протиправним та скасовано наказ Західної міжрайонної державної податкової інспекції м. Харкова Харківської області Державної податкової служби від 19.09.2012 № 977 «Про призначення позапланової документальної невиїзної перевірки ФОП ОСОБА_2».

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 19.09.2012 керівником Західної міжрайонної державної податкової інспекції м. Харкова Харківської області Державної податкової служби видано наказ № 977 про проведення документальної позапланової перевірки ФОП ОСОБА_2 в частині правомірності нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість за період з 01.07.2010 по 31.07.2010 та з 01.03.2011 по 31.05.2011.

Колегія суддів, переглядаючи оскаржувані рішення судів попередніх інстанцій в касаційному порядку, погоджується з висновками судів про задоволення позовних вимог, враховуючи наступне.

Підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України встановлено, що документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом. Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби.

У відповідності із п. 79.1 ст. 79 Податкового кодексу України, документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманий в інший спосіб, передбачений законом.

Крім того, згідно із п. 2.3 Методичних рекомендацій щодо порядку організацій та проведення перевірок платників податків, затверджених Наказом ДПА України № 213 від 14.04.2011, при організації документальних планових, позапланових невиїзних перевірок необхідно врахувати особливості, визначені статтею 79 Податкового кодексу України, які полягають у тому, що документальна планова або позапланова перевірка здійснюється на підставі наказу про проведення, оформленого з дотриманням вимог, передбачених розділом І цих Методичних рекомендацій, а саме: із зазначенням підстав для проведення перевірки, дати її початку і тривалості та, за наявності, обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу.

Як вбачається зі спірного наказу, підставою для проведення перевірки зазначено пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, пп. 78.1 ст. 78, п. 79.2 ст. 79 Податкового Кодексу України.

Підпунктом 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України передбачено, що документальна позапланова перевірка здійснюється, зокрема, у разі, коли за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язків письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Згідно із п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують,

а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; 2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок; 3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Таким чином, запит податкового органу в обов'язковому порядку повинен містити викладення, визначених Податковим кодексом України, підстав отримання інформації, зокрема, зазначення фактів порушення платником податків норм законодавства.

Судами встановлено, що позивачу направлявся запит № 1701/Ф/17-173 від 28.08.2012 «Про надання пояснень та їх документального підтвердження», в якому зазначено, що за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України встановлені розбіжності між податковим кредитом та податковими зобов'язаннями позивача і його контрагент, у зв'язку із чим, з посиланням на встановлення ризиків операцій, запропоновано надати пояснення та їх документальне підтвердження (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) копії первинних бухгалтерських або інших документів щодо включення до складу податкового кредиту податкових накладних за період березень, квітень, травень 2011 року, з ФОП ОСОБА_2 і ТОВ «Грань».

Матеріали справи свідчать, що нормативною підставою для направлення зазначеного запиту відповідачем зазначено пп. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20, п. 73.3, пп. 73.5.3 п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України.

Разом із тим, судами вірно зазначено про те, що відповідно до п. 6 Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1232, пунктом 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України передбачено порядок надіслання платнику податків письмового запиту, для якого пунктом 78.1 статті 78 цього Кодексу встановлено десятиденний строк виконання, а пунктом 73.5 статті 73 Податкового кодексу України - порядок проведення зустрічних звірок, при проведенні яких платнику податків надається місячний термін надання документів на запит податкового органу.

З матеріалів справи вбачається, що вказані у запиті підстави для його направлення не відповідають змісту пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, а саме запит не містить вказівки, у яких саме деклараціях та які саме дані є недостовірними.

Також, матеріали справи свідчать, що підставою для проведення перевірки за наслідками ненадання відповіді на даний запит, відповідачем зазначено норми пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, тоді як у спірному наказі підставою для його видання податковим органом зазначено пп. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, тобто, підстави для проведення перевірки за запитом та за наказом - різні.

Крім того, судами встановлено, а матеріалами справи підтверджено, що позивачем оскаржувались до Відділу внутрішньої безпеки ДПС України в Харківській області дії Західної МДПІ м. Харкова щодо надіслання листа-запиту № 1701/Ф/17-173 від 28.08.2012, за результатами розгляду якого проведено службову перевірку, якою встановлено порушення вимог ст.ст. 78, 79 Податкового кодексу України та окремих нормативних актів ДПС України, допущених працівниками Західної МДПІ м. Харкова.

На підставі проведеної перевірки, на адресу Західної МДПІ м. Харкова направлено відповідне подання, після чого винних посадових осіб податкового органу притягнуто до відповідальності.

Зазначене свідчить про те, що неправомірність відповідача щодо направлення на адресу позивача запиту № 1701/Ф/17-173 від 28.08.2012, ненадання відповіді на який слугувало підставою для винесення податковим органом спірного наказу про проведення перевірки ФОП ОСОБА_2, встановлено компетентними органами вищого рівня.

З урахуванням наведеного, а також того, що відповідно до абз. 5 п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України, у разі, коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли вірного висновку про відсутність у податкового органу підстав для прийняття спірного наказу від 19.09.2012 № 977.

Враховуючи викладене, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку, що судами першої та апеляційної інстанцій належним чином з'ясовані обставини справи та дано їм відповідну правову оцінку. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які могли призвести до зміни чи скасування рішень судів попередніх інстанцій не встановлено.

Керуючись статтями 2201, 223, 224, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Західної міжрайонної державної податкової інспекції м. Харкова Харківської області Державної податкової служби - відхилити.

Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 11.12.2012 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 14.02.2013 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав і в порядку, установленому статтями 237, 238, 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя:  О.А. Моторний

Судді І.В. Борисенко В.В. Кошіль

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
01.12.2013
ПІБ судді:
Моторний О.А.
Реєстраційний № рішення
2-а-10703/12/2070
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу було відхилено. Рішення судів попередніх інстанцій, винесених на користь платника податків, залишено у силі та без змін.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію