Ухвала Вищого адміністративного суду України від 02.09.2014 у справі № 2а-9359/12/2670
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" вересня 2014 р. м. Київ К/800/62331/13

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

головуючого судді: Вербицької О.В.

суддів: Муравйова О.В.,Цвіркуна Ю.І.

розглянувши в порядку письмового провадження

касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного управління Міндоходів у Донецькій області

на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.11.2012 року

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 14.11.2013 року

у справі № 2а-9359/12/2670

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Газета» доДержавної податкової інспекції у місті Краматорську Донецької області Державної податкової служби проскасування податкових повідомлень-рішень

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газета» (далі по тексту - позивач, ТОВ «Газета») звернулось з позовом до Державної податкової інспекції у місті Краматорську Донецької області Державної податкової служби (далі по тексту - відповідач, ДПІ) про скасування податкових повідомлень-рішень.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.11.2012 року адміністративний позов задоволено частково.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 14.11.2013 року апеляційну скаргу ДПІ залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Відповідач, не погоджуючись з вищевказаними рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій в частині задоволення позовних вимог, оскаржив їх у касаційному порядку, просить скасувати з мотивів порушення норм матеріального та процесуального права та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог повністю.

У запереченні на касаційну скаргу ТОВ «Газета», посилаючись на те, що суди першої та апеляційної інстанції не допустили порушень норм матеріального та процесуального права, просить касаційну скаргу ДПІ залишити без задоволення.

З урахуванням неприбуття у судове засідання жодної з осіб, які беруть участь у справі, та які були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, та з урахуванням відсутності правових підстав для задоволення клопотання ОДПІ щодо відкладення розгляду справи, відповідно до вимог ст. 222 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів дійшла висновку про можливість розгляду справи за наявними у справі матеріалами в порядку письмового провадження.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, дослідивши доводи касаційної скарги, матеріали справи, перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, суд касаційної інстанції дійшов висновку щодо наступного.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 220 Кодексу адміністративного судочинства України (далі по тексту - КАС України) суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу. Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги, але при цьому може встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального права, на які не було посилання в касаційній скарзі.

Так, судами попередніх інстанцій встановлено, що ДПІ проведено планову документальну виїзну перевірку ТОВ «Газета» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2009 року по 31.12.2011 року, за результатами якої складено акт від 31.05.2012 року №882/22-2/25328247.

В акті перевірки зокрема зазначено, що позивачем порушено пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, п. 7.6 ст. 7, п. 13.1, п. 13.2 ст. 13, п. 16.13 ст. 16 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та пп. 135.4.1, пп. 135.5.4 п. 135.1 ст. 135, п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України, що призвело до заниження валового доходу на 109354941 грн. та заниження податку на прибуток на 27340737 грн., а саме: пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, пп. 7.6.3, пп. 7.6.4 п. 7.6 ст.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», ТОВ «Газета» занижено валовий дохід на 109303441 грн. у зв'язку з неправомірним формування витрат на придбання цінних паперів, емітенти яких були припинені; п. 13.1, п. 13.2 ст. 13, п. 16.13 ст. 16 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», позивачем занижено податок з доходів нерезидентів на суму 132132 грн. внаслідок неутримання та несплати до бюджету податку при здійсненні в 4 кварталі 2009 придбання цінних паперів у нерезидента Rovenio Commercial Limited (Кіпр); абз. 2 пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу України, ТОВ «Газета» не включено до складу доходів суми безповоротної фінансової допомоги у вигляді кредиторської заборгованості, стосовно якої минув строк позовної давності за 1 квартал 2010 у розмірі 1000 грн. перед ЗАТ «Страхова компанія «Фенікс»; у розмірі 2500 грн. за 1 квартал 2011 перед Київською міжнародною фондовою біржею; у розмірі 500 грн. за 2 квартал 2011 перед ТОВ «Дисконт-Альфа»; у розмірі 1700 грн. за 3 квартал 2011 перед Київською міжнародною фондовою біржею; у розмірі 1800 грн. за 4 квартал 2011 перед приватним нотаріусом ОСОБА_2; пп. 135.4.1 п. 135.1 ст. 135, п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України, позивачем не включено до складу доходу від операційної діяльності до декларації з податку на прибуток за 2 квартал 2011 дохід в сумі 4000 грн. за надані протягом червня 2011 консультаційні послуги ПАТ «СК «Планета страхування».

На підставі висновків, що викладені в акті перевірки, ДПІ прийнято податкові повідомлення-рішення від 02.07.2012 року №0000072202/12379, яким ТОВ «Газета» збільшено грошове зобов'язання з податку на прибуток 3417526,75 грн. (27340737 грн. - основний платіж, 6834528,75 грн. - штрафні (фінансові) санкції) та №0000082202/12380, яким позивачу збільшено грошове зобов'язання з податку на прибуток 165165 грн. (132132 грн. - основний платіж, 33033 грн. - штрафні (фінансові) санкції) .

Суди першої та апеляційної інстанцій погодилися частково з такими висновками податкового органу, з огляду на наступне.

Відповідно до вимог п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (який був чинний на момент виникнення спірних правовідносин) валовий доход - загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами. Валовий доход включає, серед іншого, доходи від операцій, передбачених ст. 7 цього Закону.

Підпунктом 7.6.1 п. 7.6 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачено, що платник податку веде окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами (у т.ч. іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю та сертифікатами фондів операцій з нерухомістю) і деривативами у розрізі окремих видів цінних паперів, а також фондових та товарних деривативів. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або деривативами такого ж виду майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному ст. 6 цього Закону.

Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами чи деривативами такого ж виду минулих періодів), прибуток включається до складу валових доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

Усі інші витрати та доходи такого платника податку, крім витрат та доходів за операціями з цінними паперами (корпоративними правами) та деривативами, визначеними цим підпунктом, беруть участь у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Законом.

Згідно з пп. 7.6.3 п. 7.6 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» під терміном «витрати» розуміється сума коштів або вартість майна, сплачена (нарахована) платником податку продавцю цінних паперів та деривативів як компенсація їх вартості. До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.

Як вбачається з матеріалів справи, в акті перевірки зазначено, що згідно договору купівлі-продажу цінних паперів від 25.03.2008 року №Д-10/03/2008 ТОВ «Газета» придбано простих іменних акцій емітента ВАТ «Південьукрвторметресурс» у кількості 2000000 шт. на суму 4000000 грн., витрати на придбання яких позивачем правомірно включено до складу витрат на придбання цінних паперів і враховано при визначенні фінансового результату операцій з цінними паперами у 1 кв. 2008 року. Станом на 01.01.2009 року по зазначеному договору рахується кредиторська заборгованість в сумі 3553000 грн.

10.09.2008 року до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців внесено запис про припинення ВАТ «Південьукрвтор-метресурс» у зв'язку з банкрутством.

Рішенням ДКЦПФР від 24.02.2009 року №7-КР-С скасовано реєстрацію випуску акцій та анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Південьукрвторметресурс», зберігачем цінних паперів АБ «Кліринговий дім» проведено списання таких акцій у кількості 2000000 шт., про що позивача повідомлено листом від 27.02.2009 року №2/3/60, 27.02.2009 року позивачем списано акції на суму 4000000 грн.

Станом на 01.10.2009 року в бухгалтерському обліку позивача по рахунку 58 «Довгострокові фінансові вкладення» значились цінні папери прості іменні акції емітентів, які припинили діяльність на підставі рішення суду та випуск акцій яких було скасовано розпорядженнями ДКЦПФР на суму 109075880,10 грн., які віднесені позивачем до складу витрат з придбання цінних паперів і враховані при визначенні фінансового результату операцій з цінними паперами минулих періодів, а саме: ВАТ «Таракартпереробка» у кількості 1914540 шт. на суму 1914540 грн.; ВАТ «Дніпровський рельсовий завод» у кількості 29560 шт. на суму 29560 грн.; ВАТ «Промкомпресор» у кількості 1181542 шт. на загальну суму 4060591,6 грн.; ВАТ «Фабрика ПВХ» у кількості 350020 шт. на суму 87505000 грн.; ВАТ «Завод високотехнологічних сплавів» у кількості 10000 шт. на суму 10000 грн.; ВАТ «Промалюміній» у кількості 27130 шт. на суму 27130 грн.; ВАТ «Комбінат волоконних матеріалів» у кількості 600000 шт. на суму 2000000 грн.; ВАТ «Промтітан» у кількості 719000 шт. на суму 719000 грн.; ВАТ «Спецгума» у кількості 3875250 шт. на суму 5177896 грн.; ВАТ «Укрпластавтоматика» у кількості 1351369 шт. на суму 3378422,5 грн.; ВАТ «Укрспеценергомаш» у кількості 1467500 шт. на суму 2935000 грн., ВАТ «Спецхімобладнання» у кількості 499911 шт. на суму 1318740 грн.

Постановами господарського суду Дніпропетровської області від 31.03.2009 року, що набрали законної сили 13.04.2009 року, у справах: №А2/1322/07, №А2/1316-07, №А2/1303-07, №А2/1294-07, №А2/1313-07, №А2/1290-07, №А2/1300-07, №А2/1319-07, №А2/1305-07, №А2/1267-07, №А2/1307-07, №А2/1285-07 - припинено зазначені вище юридичні особи.

З матеріалів справи вбачається, згідно довідок з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, внесення записів про припинення вказаних емітентів: ВАТ «Таракартпереробка» - 12.05.2009 року; ВАТ «Дніпровський рельсовий завод» - 06.06.2008 року; ВАТ «Промкомпресор» - 08.05.2009 року; ВАТ «Фабрика ПВХ» - 07.05.2009 року; ВАТ «Завод високотехнологічних сплавів» - 08.05.2009 року; ВАТ «Промалюміній» - 08.05.2009 року; ВАТ «Комбінат волоконних матеріалів» - 12.05.2009 року; ВАТ «Промтітан» - 12.05.2009 року; ВАТ «Спецгума» - 07.05.2009 року; ВАТ «Укрпластавтоматика» - 30.04.2009 року; ВАТ «Укрспеценергомаш» - 08.05.2009 року; ВАТ «Спецхімобладнання» - 12.05.2009 року.

У зв'язку з чим ДКЦПФР прийнято рішення від 20.10.2009 року про скасування реєстрації випуску акцій вказаних емітентів та розпорядження від 30.10.2009 року про анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій вказаних емітентів.

Станом на 01.10.2010 року в бухгалтерському обліку позивача по рахунку 58 «Довгострокові фінансові вкладення» значились цінні папери прості іменні акції емітента ВАТ «Енергозахист» в кількості 8000 шт. на суму 8000 грн., які були придбані позивачем згідно з договором від 02.11.2007 року №Д39/11/2007.

Витрати на придбання вказаних акцій віднесено позивачем до складу витрат на придбання цінних паперів і правомірно враховано при визначенні фінансового результату операцій з цінними паперами в 4 кв. 2007 року.

Однак, у зв'язку з припиненням ВАТ «Енергозахист», розпорядженням ДКЦПФР №90-С-А від 28.12.2009 року скасовано реєстрацію випуску акцій вказаного емітента, а позивачем 25.01.2010 року здійснено їх списання (проводка: Дт 44 «Нерозподілений прибуток» - Кт 14 «Фінансові вкладення») на суму 8000 грн., що не заперечувалось сторонами.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що на час придбання ТОВ «Газета» акцій емітентів: ВАТ «Південьукрвторметресурс» на суму 4000000 грн., ВАТ «Таракартпереробка», ВАТ «Дніпровський рельсовий завод», ВАТ «Промкомпресор», ВАТ «Фабрика ПВХ», ВАТ «Завод високотехнологічних сплавів», ВАТ «Промалюміній», ВАТ «Комбінат волоконних матеріалів», ВАТ «Промтітан», ВАТ «Спецгума», ВАТ «Укрпластавтоматика», ВАТ «Укрспеценергомаш», ВАТ «Спецхімобладнання» всього на суму 109075880,10 грн. та ВАТ «Енергозахист» на суму 8000 грн., обіг яких в установленому порядку ДКЦПФР не зупинявся, а реєстрація випуску цих акцій не була скасована, тому придбання позивачем акцій вказаних емітентів чинним на час виникнення спірних правовідносин законодавством не заборонялося і не обмежувалося, а відтак на вказані операції поширювалися правила п. 7.6 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» і позивач правомірно включив витрати на придбання акцій вказаних емітентів до складу витрат на придбання цінних паперів.

Водночас, наступне списання вказаних акцій не спростовує понесення позивачем витрат на їх придбання і не свідчить про безпідставність включення цих витрат до складу витрат на придбання цінних паперів відповідно до пп. 7.6.3 п. 7.6 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Як встановлено судами попередніх інстанцій, договори із ЗАТ «Страхова компанія «Фенікс», Київською міжнародною фондовою біржею, ТОВ «Дисконт-Альфа» та приватним нотаріусом ОСОБА_2 не встановлюють строків виконання зобов'язань, тому застосуванню підлягають вимоги абз. 2 ч. 5 ст. 261 Цивільного кодексу України, згідно з якою за зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання.

Таким чином, суди першої та апеляційної інстанції дійшли вірного висновку, що оскільки, вимоги про виконання договорів від ЗАТ «Страхова компанія «Фенікс», Київської міжнародної фондової біржі, ТОВ «Дисконт-Альфа» та приватного нотаріуса ОСОБА_2 до ТОВ «Газета» не надходили, то строк виконання зобов'язання не настав, що спростовує одержання позивачем безповоротної фінансової допомоги.

Як вбачається з матеріалів справи, в акті перевірки зазначено, що позивачем згідно договору купівлі-продажу цінних паперів від 30.11.2009 року №Б202/1 придбано у Компанії Rovenio Commercial Limited (Кіпр) за посередництвом ТОВ «Фінтайм» прості іменні акції емітента ВАТ «ЗНКІФ «Джи Пі Ай-Май-бутнє» у кількості 100 шт. на загальну суму 968000 грн. Під час перевірки було встановлено, що вказані акції були придбані Компанією Rovenio Commercial Limited (Кіпр) у ТОВ «Українська реєстраційна компанія» у кількості 9 шт. загальною вартістю 90000 грн. та безпосередньо у ВАТ «ЗНКІФ «Джи Пі Ай-Майбутнє» у кількості 91 шт. загальною вартістю 910000 грн.

Згідно п. 13.1 ст. 13 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, від провадження господарської діяльності (у т.ч. на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях) оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Підпунктом «е» п. 13.1 ст. 13 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачено, що під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, слід розуміти прибуток від здійснення операцій з торгівлі цінними паперами або іншими корпоративними правами, визначений відповідно до норм цього Закону.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що саме за вищевказаних обставин справи, суди першої та апеляційної інстанцій вірно застосували норми матеріального права.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що судом першої та апеляційної інстанцій порушення норм матеріального та процесуального права при вирішенні цієї справи не допущено, правова оцінка обставин у справі дана вірно.

В свою чергу, доводи касаційної скарги не відповідають фактичним обставинам справи та спростовуються вищезазначеними нормами права, отже, відсутні підстави для її задоволення.

За таких обставин, касаційна скарга відповідача підлягає залишенню без задоволення, а постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.11.2012 року та ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 14.11.2013 року залишенню без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 210, 214-215, 220, 222, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ :

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного управління Міндоходів у Донецькій області залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.11.2012 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 14.11.2013 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута з підстав, у порядку та в строки, встановлені статтями 236-238 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя О.В. Вербицька

Судді О.В. Муравйов Ю.І. Цвіркун

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
02.09.2014
ПІБ судді:
Вербицька О.В.
Реєстраційний № рішення
2а-9359/12/2670
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції залишив без задоволення касаційну скаргу контролюючого органу. Рішення суду апеляційної інстанцій залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалось Верховним Судом України
Замовити персональну презентацію