Ухвала Вищого адміністративного суду України від 02.06.2014 у справі № 2а-10203/10/2070
Державний герб України 

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

"02" червня 2014 р. м. Київ К/9991/12858/11 

Вищий адміністративний суд України в складі колегії суддів:

головуючого судді Пилипчук Н.Г.

суддів Федорова М.О. Цвіркуна Ю.І.

розглянувши у попередньому судовому засіданні

касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Фрунзенському районі міста Харкова

на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 30.09.2010  

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 07.02.2011  

у справі № 2а-10203/10/2070

за позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2

до Державної податкової інспекції у Фрунзенському районі міста Харкова

про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 30.09.2010, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 07.02.2011, позов задоволено повністю. Визнано протиправною бездіяльність Державної податкової інспекції у Фрунзенському районі міста Харкова щодо невидачі Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 довідки за формою № 22-ОПП. Зобов'язано Державну податкову інспекцію у Фрунзенському районі міста Харкова видати позивачці довідку за формою № 22-ОПП. Зобов'язано Державну податкову інспекцію у Фрунзенському районі міста Харкова у встановленому порядку зняти позивачку з обліку платників податків.

ДПІ у Фрунзенському районі м. Харкова подала касаційну скаргу, в якій просить скасувати вказані судові рішення та ухвалити нове судове рішення про відмову в задоволенні позову. Посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права: ст. 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян», ч. 3 ст. 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача про обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції, дослідивши доводи касаційної скарги, матеріали справи, судові рішення, суд касаційної інстанції дійшов висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню.

Судами попередніх інстанцій встановлено такі обставини.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 25.12.2008 звернулася до ДПІ у Фрунзенському районі м. Харкова із заявою за формою N8-ОПП про припинення платника податків у зв'язку з прийняттям рішення про припинення підприємницької діяльності.

ДПІ у Фрунзенському районі м. Харкова проведено позапланову виїзну перевірку позивачки з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період: з 01.07.2006 по 14.09.2009, за результатами якої складено довідку від 24.09.2009 № 5868/17-212/2171118220 про відсутність порушень.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 27.10.2009 надіслала на адресу контролюючого органу лист, в якому просила видати довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів за формою № 22 ОПП та зняти її з обліку платників податків.

ДПІ у Фрунзенському районі м. Харкова відмовила позивачці у видачі вказаної довідки. Листом від 10.11.2009 № 7313/ш/31-015 повідомила, що згідно з довідкою Першої Харківської філії банку «Базис» від 17.07.2009 № 1238 за період: з 01.07.2006 по 09.06.2009 поточний рахунок Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 НОМЕР_2 поповнювався власними коштами, а під час перевірки вона не надала відомостей про рух коштів на розрахунковому рахунку, що позбавляє можливості встановити обсяги отриманих нею доходів, підтвердити здатність здійснювати підприємницьку діяльність на умовах сплати фіксованого податку, а також зняти її з обліку платника податків.

Суд касаційної інстанції не вбачає порушень судами попередніх інстанцій норм матеріального права, на які посилається відповідач у касаційній скарзі, та вважає, що судами повно встановлені обставини у справі, яким надана правильна правова оцінка на підставі законодавства, яке врегульовує спірні відносини.

Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби визначається Порядком обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів) , затвердженим наказом від 19.02.1998 № 80, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 16.03.1998 за N 172/2612 (далі - Порядок), який був чинним на момент виникнення правовідносин.

У відповідності до п. 8.9 Порядку зняття з обліку фізичної особи - підприємця як платника податків здійснюється в порядку, відповідному для платників податків - юридичних осіб. На фізичних осіб - підприємців поширюється дія пунктів 8.1 - 8.8 цього Порядку. Особливістю є лише те, що фізична особа після прийняття рішення про внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності подає до органу державної податкової служби, у якому вона зареєстрована як платник податків, такі документи:

- заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП (додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток 6);

- оригінали документів, що видаються органами державної податкової служби платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки за формою N 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню до органу державної податкової служби, а також завірені органом державної податкової служби копії цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до органу державної податкової служби.

Згідно з п. 8.2 Порядку у зв'язку з проведенням процедури припинення фізичної особи-підприємця органом державної податкової служби приймається рішення про проведення позапланової виїзної перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі, у разі одержання хоча б одного з переліку документів (відомостей), зокрема заяви за формою N 8-ОПП (додаток 8) від платника податків.

Відповідно до п.п. 8.3.1 п. 8.3 Порядку, якщо фізичною особою-підприємцем - платником податків подавалась заява за формою N 8-ОПП, то після проведеної перевірки платника податків та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань такого платника податків у разі встановлення факту відсутності заборгованості платника податків перед Державним бюджетом України та місцевими бюджетами з податків, зборів (обов'язкових платежів) , які контролюються органами державної податкової служби, підрозділ обліку та звітності органу державної податкової служби складає довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП (додаток 16) та передає її до підрозділу обліку платників податків для направлення відповідальній особі платника податків за умови виконання таких вимог:

- наявності повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такого платника податків. У разі припинення платника податків, поточний рахунок якого відкритий у банку, який ліквідується, і за яким не задоволені кредиторські вимоги, платник податків надає довідку про суму визнаних ліквідатором банку кредиторських вимог та черговість їх задоволення;

- повернення до органу державної податкової служби оригіналів документів, що видані платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки за формою N 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню відповідно до законодавства, а також засвідчені копії цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до органу державної податкової служби.

Таким чином, наведеними нормами встановлено порядок здійснення процедури зняття з обліку платника податків - фізичної особи-підприємця та передбачено вичерпний перелік умов, виконання яких є обов'язковим для складення податковим органом довідки про відсутність заборгованості у такого платника по податках, зборах (обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП.

Судами попередніх інстанцій достовірно встановлено та не заперечується відповідачем, що станом на 25.12.2008 (дату звернення позивачаки до податкового органу із заявою про припинення платника податків за формою N8-ОПП) у позивачки не було заборгованості з податків, зборів (обов'язкових платежів) перед бюджетом.

Крім того, судами встановлено, що поточний НОМЕР_2, відкритий у Першій Харківській філії банку «Базис», був закритий позивачкою 09.06.2009, тобто до початку проведення перевірки, що зафіксовано у п. 1.10 довідки від 24.09.2009 № 5868/17-212/2171118220.

Посилання відповідача на відсутність інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку позивачки є безпідставним, з огляду на те, що ухвалою Комінтернівського районного суду м. Харкова від 25.03.2010 у справі № 2о-65, залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 22.06.2010, відмовлено у розкритті Першою Харківською філією банку «Базис» інформації, яка містить банківську таємницю щодо Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2.

Встановлені судами попередніх інстанцій обставини свідчать про дотримання позивачкою порядку зняття з обліку фізичної особи - підприємця як платника податків та виконання всіх умов для складання відповідачем довідки щодо відсутності заборгованості з податків, зборів (обов'язкових платежів) .

З огляду на викладене, суд касаційної інстанції дійшов висновку про необхідність залишення касаційної скарги без задоволення, а оскаржуваних судових рішень - без змін.

Керуючись ст. ст. 220, 2201, 223, 224, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд касаційної інстанції, -

 УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Фрунзенському районі міста Харкова залишити без задоволення, а постанову Харківського окружного адміністративного суду від 30.09.2010 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 07.02.2011 - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, передбачених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України, за заявою про перегляд даної ухвали, поданою через Вищий адміністративний суд України у порядку, встановленому статтями 236-2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя Н.Г. Пилипчук

Судді М.О. Федоров, Ю.І. Цвіркун

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
02.06.2014
ПІБ судді:
Пилипчук Н.Г.
Реєстраційний № рішення
2а-10203/10/2070
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції відмовив у задоволенні скарги контролюючого органу. Рішення судів попередніх інстанцій залишено у силі.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалося у Верховному Суді України.
Замовити персональну презентацію