Ухвала Вищого адміністративного суду України від 01.12.2014 у справі № 2-а-5285/08/0970
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2014 року м. Київ К/800/19419/13

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого Моторного О.А.,

Суддів Борисенко І.В., Кошіля В.В.,

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Дочірнього підприємства товарно-виробничої фірми "Стиль" Товариства з обмеженою відповідальністю "Гоба"

на постанову Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 03.12.2009

та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 18.03.2013

у справі № 2-а-5285/08/0970

за позовом Дочірнього підприємства товарно-виробничої фірми "Стиль" Товариства з обмеженою відповідальністю "Гоба"

до Калуської об'єднаної державної податкової інспекції в Івано-Франківській області

про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИВ:

Постановою Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 03.12.2009, яка залишена без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 18.03.2013, відмовлено в задоволенні адміністративного позову про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень Калуської об'єднаної державної податкової інспекції в Івано-Франківській області від 17.03.2008 № 0001091702/0, від 21.05.2008 № 0001091702/1 та від 29.07.2008 №0004841702/2.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій та прийняти нове рішення про задоволення позову, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що за результатами проведеної відповідачем планової виїзної перевірки позивача з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2006 по 31.12.2007 , складено акт № 223/2301/22170978 від 03.03.2008, в якому встановлені, зокрема, порушення вимог пп. 1.22.1 п.1.22, п.1.25, п.1.32 ст.1, пп.4.1.6 п.4.1 ст.4, п.5.1, пп.5.2.1 п.5.2, пп.5.3.2 п.5.3 ст.5, пп.8.2.2, пп.8.3.1, пп.8.3.2, пп.8.3.9, пп.8.4.9, пп.8.6.1 ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» №283/97-ВР від 22.05.1997 року із змінами та доповненнями, пп.5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» №2181-111 із змінами та доповненнями, пп.4.2.12 п.4.2 ст.4, пп.8.1.2 п.8.1 ст.8, пп.9.2.3 п.9.2, ст.9, п.2 ст.19 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» №889-ІУ від 22.05.2003 року.

На підставі висновків акта перевірки, відповідачем 17.03.2008 було прийняте спірне податкове повідомлення-рішення №0001091702/0, яким позивачу визначено грошове зобов'язання з податку з доходів фізичних осіб в сумі 145 627, 92 грн., в тому числі за основним платежем 48542, 64 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями в сумі 97085, 28 грн.

За результатами розгляду скарги на зазначене податкове повідомлення-рішення, відповідачем прийнято податкове повідомлення-рішення №0001091702/1 від 21.05.2008 за змістом аналогічне №0001091702/0.

За результатами повторного оскарження, відповідачем прийнято податкове повідомлення-рішення № 0004841702/2 від 29.07.2008, яким позивачу визначено грошове зобов'язання з податку з доходів фізичних осіб в сумі 124 014, 30 грн., в тому числі за основним платежем 41 338,10 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями в сумі 82 676,20 грн.

Колегія суддів, переглядаючи оскаржувані рішення судів попередніх інстанцій в касаційному порядку, погоджується з висновками судів про відмову у задоволенні позову, враховуючи наступне.

У відповідності до п.1.6, 1.7 ст.1 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» №889-ІУ від 22.05.2003 року (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (далі - оподатковуваний дохід) . Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх нарахуванні (виплаті). Звітний податковий період - проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня першого місяця такого періоду та закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду. Для місячного податкового періоду перший та останній місяці збігаються.

Згідно із п.1.15 ст. 1 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», податковий агент юридична особа (її філії, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону.

Підпунктом 4.2.12 п.4.2 ст.4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» встановлено, що до складу загального місячного оподатковуваного доходу включається дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів) , дивідентів, виграшів, призів.

Підпунктом 9.2.3 п.9.2 ст. 9 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» передбачено, що оподаткування процентів (у тому числі дисконтних доходів) , сплачених (нарахованих) з інших підстав, ніж зазначені у підпункті 9.2.1 цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Законом для доходів , що оподатковуються при їх виплаті, за ставкою, визначеною у п.7.1 ст.7.

Відповідно до пп.8.1.2 п.8.1 ст. 8 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

Згідно із п.19.2 ст. 19 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», особи, які відповідно до цього Закону мають статус податкових агентів, зобов'язані: своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, який виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати та за її рахунок; надавати у строки, встановлені законом для податкового кварталу, якщо інше не визначено нормами цього Закону, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку податкового органу за місцем свого розташування. У разі коли зазначена особа протягом звітного кварталу не виплачує такі доходи або виплачує доходи не всім платникам податку, зазначена звітність не подається або подається стосовно платників податку, які фактично отримали такі доходи. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не припускається; надавати платнику податку на його вимогу відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку; надавати податковому органу інші відомості з питань оподаткування доходів окремого платника податку в обсягах та за процедурою, визначеною цим Законом та Законом України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та бюджетними цільовими фондами».

З матеріалів справи, а саме, Свідоцтва №163/2/06 від 31.04.2006 про реєстрацію випуску облігацій підприємства вбачається, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує випуск облігацій серії А, що здійснюється позивачем, на суму 5000000,00 грн.

Як встановлено судами та підтверджено матеріалами справи, згідно Договору № К-14-30/27-01 від 01.03.2006, укладеного між позивачем (надалі Емітент) та Акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль» (надалі Андеррайтер), Емітент доручає, а Андеррайтер бере на себе зобов'язання за дорученням, від імені та за рахунок Емітента здійснити комплекс заходів, пов'язаних з підготовкою та реєстрацією меморандуму в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та здійснити комплекс заходів, пов'язаних з розміщенням та погашенням облігацій з обмеженим колом обігу першого випуску ДПТВФ «Стиль» ТзОВ фірма «Гоба» (надалі за договором облігації) за винагороду.

Пунктом 2.1.2 зазначеного Договору визначено, що Андеррайтер укладає договори купівлі-продажу облігацій з фізичними та юридичними особами зазначеними в Меморандумі про випуск облігацій, зареєстрованого в ДКЦПФР про випуск облігацій.

В пункті 2.2.5 даного Договору зазначено, що Емітент здійснює погашення облігацій та (або) відсотків за ними відповідно до умов даного Договору та зареєстрованого Меморандуму в ДКЦПФР про випуск облігацій.

Відповідно до пункту 2.2.6 даного Договору Емітент на підставі сформованого звіту (Додаток №1 до даного Договору), перераховує необхідну суму грошових коштів для погашення облігацій та (або) відсотків за ними на рахунок Андеррайтера відповідно до умов даного Договору.

Згідно пункту 2.4.3 зазначеного Договору, Емітент має право вимагати від Андеррайтера надання копій укладених угод в підтвердження надісланих звітів про розповсюдження облігацій.

В пунктах 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 зазначено, що Емітент зобов'язується депонувати облігації у Андерайтер в кількості, що зареєстрована в інформації про випуск облігацій. Не пізніше наступного робочого дня після продажу облігацій, Андерайтер перераховує на поточний рахунок грошові кошти, отримані від продажу облігацій на первинному ринку. При перерахуванні грошових коштів, зазначених в п.4.1.2 цього Договору, Андерайтер утримує комісійну винагороду (вказана в п.3.1.2 даного Договору) у розмірі 0, 12 % від суми, що перераховується. Грошові кошти, призначені для погашення облігацій та (або) виплати відсотків за ними, Емітент перераховує на рахунок Андеррайтера для виконання ним своїм обовязків по цьому Договору, щодо погашення облігацій. Перерахування коштів при цьому здійснюється Емітентом за два робочі дні до дати початку погашення та (або) виплати відсотків. Порядок погашення визначається в зареєстрованому в ДКЦПІФР меморандумі про випуск облігацій.

Відповідно до пункту 4.9 Меморандуму про випуск облігацій ДП ТВФ «Стиль» TOB фірми «Гоба», облігації розміщуються шляхом закритого продажу серед фізичних осіб та юридичних осіб, резидентів України, коло яких вказано в пункті 4.9 даного Меморандуму.

Згідно пункту 5.4 вказаного Меморандуму, при розміщенні облігації їх оплата здійснюється покупцем відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного з Емітентом, який представлений уповноваженим Емітентом андеррайтером: Івано-Франківською обласною дирекцією АППБ «Аваль».

Пунктом 6.1 Меморандуму визначено, що виплата процентного доходу здійснюється у гривнях шляхом перерахуванням платіжним агентом андерайтером грошових коштів на поточні грошові рахунки власників облігацій на підставі зведеного облікового реєстру, який надається платіжному агенту андерайтеру депозитарієм ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на відповідну дату виплати процентного доходу. Виплата процентного доходу за облігаціями здійснюється чотири рази на рік на дати виплати процентного доходу.

З даного Меморандуму вбачається, що в період який перевірявся, тобто в період з 01.10.2006 по 31.12.2007, припадають наступні виплати процентного доходу: другий процентний період з 25.08.2006 по 24.11.2006, з 25.11.2006 на протязі 5 банківських днів; третій процентний період з 25.11.2006 по 24.02.2007, з 25.02.2006 на протязі 5 банківських днів; четвертий процентний період з 25.02.2007 по 24.05.2007, з 25.05.2007 на протязі 5 банківських днів; пятий процентний період з 25.05.2007 по 24.08.2007, з 25.08.2007 на протязі 5 банківських днів; шостий процентний період з 25.08.2007 по 24.11.2007, з 25.11.2007 на протязі 5 банківських днів.

Таким чином, судами попередніх інстанцій зроблено вірний висновок про те, що оскільки позивач виплачував відсотки власникам облігацій фізичним особам, то він зобов'язаний був відповідно до наведених вище норм Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету податок з доходів фізичних осіб, що свідчить про правомірність оскаржуваних податкових повідомлень-рішень.

Доводи касаційної скарги викладеного не спростовують.

Враховуючи викладене, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку, що судами першої та апеляційної інстанцій належним чином з'ясовані обставини справи та дано їм відповідну правову оцінку. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які могли призвести до зміни чи скасування рішень судів попередніх інстанцій не встановлено.

Керуючись статтями 220-1, 223, 224, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Дочірнього підприємства товарно-виробничої фірми "Стиль" Товариства з обмеженою відповідальністю "Гоба" - відхилити.

Постанову Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 03.12.2009 та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 18.03.2013 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав і в порядку, установленому статтями 237, 238, 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя: (підпис) О.А. Моторний

Судді(підпис) І.В. Борисенко (підпис) В.В. Кошіль

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
01.12.2014
ПІБ судді:
Моторний О.А.
Реєстраційний № рішення
2-а-5285/08/0970
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу платника відхилено. Постанову окружного адміністративного суду та ухвалу   апеляційного адміністративного суду залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію