Ухвала Вищого адміністративного суду України від 10.07.2014 у справі № № 2а-12170/12/2070

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

"10" липня 2014 р. м. Київ К/800/11381/13

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

суддів Островича С.Е. 

Степашка О.І.  Федорова М.О.

секретаря судового засідання Волошина В.М.,

представник позивача Колесник К. А.

представник відповідача не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби

на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 23 листопада 2012 року

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 05 лютого 2013 року

у справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Харківська ТЕЦ-5"

до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби

про скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИЛА:

Публічне акціонерне товариство "Харківська ТЕЦ-5" (далі - ПАТ "Харківська ТЕЦ-5") звернулось до суду з позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби (далі - СДПІ у м. Харкові) в якому просить скасувати податкові повідомлення-рішення.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 23 листопада 2012 року позов ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" задоволено частково. Визнані протиправними дії СДПІ у м. Харкові щодо відновлення податкових повідомлень-рішень №0000150843 від 08 квітня 2011 року, №0000290843 від 27 травня 2011 року, №0000410843 від 30 червня 2011 року, №0000960854 від 29 липня 2011 року в інформаційно-аналітичних базах Державної податкової служби України. В іншій частині позовних вимог відмовлено.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 05 лютого 2013 року апеляційну скаргу СДПІ у м. Харкові залишено без задоволення, а постанову Харківського окружного адміністративного суду від 23 листопада 2012 року - залишено без змін.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій СДПІ у м. Харкові подала касаційну скаргу в якій просить скасувати постанову Харківського окружного адміністративного суду від 23 листопада 2012 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 05 лютого 2013 року та прийняти нове рішення, яким відмовити ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" у задоволенні позову.

ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" подала письмові заперечення на касаційну скаргу СДПІ у м. Харкові.

Крім того, відповідачем заявлено клопотання про заміну сторони правонаступником у зв'язку з реорганізацією на Спеціалізовану державну податкову інспекцію з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів.

Відповідно до ст. 55 КАС України у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії адміністративного процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов'язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов'язкові для особи, яку він замінив.

Враховуючи викладене та надані докази перейменування відповідача, судова колегія вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КАС України, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи, наведені у касаційній скарзі, перевіривши матеріали справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлені такі фактичні обставини справи.

СДПІ у м. Харкові проводились планові та позапланові виїзні документальні перевірки ПАТ "Харківська ТЕЦ-5".

За результатами перевірок СДПІ у м. Харкові винесено податкові повідомлення-рішення: №0000150843 від 08 квітня 2011 року, яким ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" визначено податкове зобов'язання по податку на додану вартість у сумі 32398683, 00 грн. та застосовано штрафні (фінансові) санкції у сумі 8099670, 75 грн.; №0000290843 від 27 травня 2011 року, яким ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" визначено податкове зобов'язання по податку на додану вартість у сумі 2806187, 00 грн. та застосовано штрафні (фінансові) санкції у сумі 1,00 грн.; №0000410843 від 30 червня 2011 року, яким ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" визначено податкове зобов'язання по податку на додану вартість у сумі 2420996,00 грн. та застосовано штрафні (фінансові) санкції у сумі 1,00 грн.; №0000960854 від 29 липня 2011 року, яким ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" визначено податкове зобов'язання по податку на додану вартість у сумі 6988215, 00 грн. та застосовано штрафні (фінансові) санкції у сумі 5241161, 25 грн.

За наслідками оскарження податкових повідомлень-рішень, листами ДПА у Харківській області №2437/10/25-103 від 06 червня 2011 року, №3367/10/25-103 від 27 липня 2011 року, №3088/10/25-103 від 14 липня 2011 року, №3644/10/25-103 від 15 серпня 2011 року ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" повідомлено, що повідомлення-рішення вважаються відкликаними.

Відповідно до п. 56.8 ст. 56 Податкового кодексу України контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

Згідно п. 15 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого наказом ДПА України №1001 від 23 грудня 2010 року зміст рішення складається зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин. Рішення оформляється на бланку органу державної податкової служби, який розглядав скаргу.

У вступній частині рішення зазначаються повне найменування юридичної особи, яка подала скаргу, прізвище та ініціали посадової особи платника податків - юридичної особи або фізичної особи - платника податку, відомості про предмет оскарження, дата прийняття скарги до розгляду (дата і номер зазначаються за даними журналу реєстрації вхідної кореспонденції).

Описова частина рішення повинна містити перелік документів, які були взяті до уваги при розгляді скарги, дату і номер податкового повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-якого іншого рішення органу державної податкової служби і найменування органу державної податкової служби, який видав зазначені документи, та стисле викладення вимог і клопотання, зазначених у скарзі.

У мотивувальній частині рішення мають бути наведені результати дослідження матеріалів скарги та докази, на яких ґрунтуються висновки органу державної податкової служби, який розглядав скаргу, а також посилання на конкретні статті та пункти Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів, якими обґрунтовано відповідь на скаргу.

Резолютивна частина рішення повинна містити висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги або про відмову в задоволенні вимог чи клопотання, викладених у скарзі, про збільшення суми податкового зобов'язання або податкового боргу або залишення скарги без розгляду.

У рішенні також зазначається, що в разі незгоди особи, яка подала скаргу, з прийнятим рішенням, таке рішення може бути оскаржене до органу державної податкової служби вищого рівня у строки, визначені в цьому Положенні, або в судовому порядку.

Судами попередніх інстанцій зазначено, що листи ДПА у Харківській області №2437/10/25-103 від 06 червня 2011 року, №3367/10/25-103 від 27 липня 2011 року, №3088/10/25-103 від 14 липня 2011 року, №3644/10/25-103 від 15 серпня 2011 року не можуть вважатись рішеннями, які приймаються за наслідками розгляду скарг платників податків відповідно до п. 56.8 ст. 56 Податкового кодексу України, так як вони оформлені не у відповідності до вимог п. 15 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, зокрема не містять вступної, описової, мотивувальної частини, а в резолютивній частині не міститься висновок про задоволення чи часткове задоволення скарг або про відмову в задоволенні вимог чи клопотань, викладених у скаргах. Також вказані листи в якості правової підстави для їх надсилання містять посилання на п. 2.3. Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом ДПА України №985 від 22 грудня 2010 року.

Відповідно до п. 56.9 ст. 56 Податкового кодексу України керівник (або його заступник) відповідного контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, визначений у пункті 56.8 цієї статті, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення строку, визначеного у пункті 56.8 цієї статті.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків.

Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника контролюючого органу (або його заступника) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення 20-денного строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту.

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що оскільки листи ДПА у Харківській області не можуть вважатись рішеннями, прийнятими за наслідками розгляду скарг ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" на податкові повідомлення-рішення, то згідно п. 56.9 ст. 56 Податкового кодексу України скарги ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" вважаються задоволеними, а податкові повідомлення-рішення №0000150843 від 08 квітня 2011 року, №0000290843 від 27 травня 2011 року, №0000410843 від 30 червня 2011 року, №0000960854 від 29 липня 2011 року є скасованими.

За таких обставин суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку про те, що позовні вимоги про скасування податкових повідомлень-рішень №0000150843 від 08 квітня 2011 року, №0000290843 від 27 травня 2011 року, №0000410843 від 30 червня 2011 року, №0000960854 від 29 липня 2011 року, які є відкликаними задоволенню не підлягають.

Також судами попередніх інстанцій встановлено, що листом №8572/10/43-015 від 18 жовтня 2012 року СДПІ у м. Харкові повідомлено ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" про те, що податкові повідомлення-рішення №0000150843 від 08 квітня 2011 року, №0000290843 від 27 травня 2011 року, №0000410843 від 30 червня 2011 року, №0000960854 від 29 липня 2011 року є відновленими в інформаційно-аналітичних базах Державної податкової служби України, а податкове зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 57954, 90 грн. підлягає сплаті або оскарженню в судовому порядку.

Згідно п. 71.1 ст. 71 Податкового кодексу України інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної податкової служби - комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання органами державної податкової служби покладених на них функцій та завдань.

Відповідно до п. 74.1 ст. 74 Податкового кодексу України податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах органів державної податкової служби або безпосередньо посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби.

Крім того, судами попередніх інстанцій встановлено, що у листі №8572/10/43-015 18 жовтня 2012 року СДПІ у м. Харкові пов'язує факт відновлення податкових повідомлень-рішень в інформаційно-аналітичних базах ДПС України з обов'язком ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" сплатити визначені в них податкові зобов'язання.

Суди попередніх інстанцій зазначили, що знаходження податкових повідомлень-рішень, які є скасованими, в інформаційно-аналітичних базах ДПС України, дані з яких використовуються органами ДПС, зокрема, для здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів, є незаконним.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про часткове задоволення позовних вимог ПАТ "Харківська ТЕЦ-5".

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що касаційну скаргу слід відхилити, оскільки рішення судів першої та апеляційної інстанцій постановлені з додержанням норм процесуального та матеріального права, правова оцінка обставинам у справі дана вірно, а доводи касаційної скарги висновок суду не спростовують.

Керуючись ст. ст. 220, 221, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Здійснити процесуальне правонаступництво та замінити Спеціалізовану державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби на Спеціалізовану державну податкову інспекцію з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів.

Касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів залишити без задоволення, постанову Харківського окружного адміністративного суду від 23 листопада 2012 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 05 лютого 2013 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строк та у порядку, визначеному статтями 237, 238, 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судді С.Е. Острович

О.І. Степашко  М.О. Федоров

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
09.07.2014
ПІБ судді:
Острович С.Е.
Реєстраційний № рішення
2а-12170/12/2070
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції залишив без задоволення касаційну скаргу контролюючого органу, а постанову окружного адміністративного суду та ухвалу апеляційного адміністративного суду без змін.
Подальше оскарження
В подальшому Ухвала Вищого адміністративного суду не оскаржувалася
Замовити персональну презентацію