Ухвала Вищого адміністративного суду від 03.04.2014 у справі № 820/1266/13-а

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2014 року м. Київ К/800/30905/13

Вищий адміністративний суд України в складі колегії суддів:

головуючої: суддів: Блажівської Н.Є., Сіроша М.В., Усенко Є.А.,

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів

на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 5 березня 2013 року

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 3 червня 2013 року

у справі№ 820/1266/13-а за позовомПублічного акціонерного товариства "Харківський підшипниковий завод"

до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів

про визнання дій незаконними, зобов'язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Харківський підшипниковий завод» (надалі також - позивач, ПАТ «Харківський підшипниковий завод») звернулося до суду з адміністративним позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби (правонаступник - Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів, надалі також ДПІ, відповідач), в якому просило:

- визнати протиправними дії Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби щодо відмови здійснити зарахування переплати за податком на прибуток підприємств в сумі 964969 грн. в рахунок платежу за авансовим внеском з податку на прибуток приватних підприємств за лютий 2013 року;

- зобов'язати Спеціалізовану державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби зарахувати суму переплати по податку на прибуток у розмірі 964969 грн. в рахунок авансового платежу по податку на прибуток у розмірі 964969 грн. за лютий 2013 року;

- зобов'язати Спеціалізовану державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби здійснити коригування даних в картці особового рахунку ПАТ «Харківський підшипниковий завод» шляхом виключення з неї відомостей про переплату по податку на прибуток в сумі 964969 грн. та зарахування вказаної суми в рахунок авансового внеску з податку на прибуток приватних підприємств за лютий 2013 року.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 5 березня 2013 року позов задоволено. Визнані протиправними дії податкового органу щодо відмови позивачу здійснити зарахування переплати за податком на прибуток підприємства в сумі 964 969 грн. в рахунок платежу за авансовим внеском з податку на прибуток приватних підприємств за лютий 2013 року. Зобов'язано відповідача зарахувати суму переплати по податку на прибуток у розмірі 964 969 грн. в рахунок авансового платежу по податку на прибуток у розмірі 964 969 грн. за лютий 2013 року. Зобов'язано податковий орган здійснити коригування даних в картці особового рахунку позивача шляхом виключення з неї відомостей про переплату по податку на прибуток в сумі 964 969 грн. та зарахувати вказану суму в рахунок авансового внеску з податку на прибуток приватних підприємств за лютий 2013 року.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 3 червня 2013 року апеляційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби залишено без задоволення, а постанову Харківського окружного адміністративного суду від 5 березня 2013 року - без змін.

Відповідач в касаційній скарзі, вказуючи на допущені судами першої та апеляційної інстанцій порушення вимог матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення спору, просить скасувати постанову Харківського окружного адміністративного суду від 5 березня 2013 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 3 червня 2013 року і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Заслухавши суддю-доповідача, обговоривши доводи касаційної скарги та перевіривши за матеріалами справи правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, Вищий адміністративний суд України звертає увагу на наступне.

Відповідно до частини 1 статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, які не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, позивачем подано до ДПІ декларації за податку на прибуток приватних підприємств, в яких розраховано платіж за авансовим внеском з податку на прибуток у розмірі 1 440 969 грн. Станом на 1 лютого 2013 року у позивача була переплата податкових зобов'язань з податку на прибуток у розмірі 4773886 грн., а на 11 лютого 2013 року - 6363907 грн.

У зв'язку з наведеним, 1 лютого 2013 року позивач звернувся до відповідача із заявою № 18/83-2-11 про повернення надміру сплачених авансових платежів з податку на прибуток у розмірі 1 440 969 грн. шляхом погашення грошового зобов'язання з авансового внеску з податку на прибуток за лютий 2013 року.

У відповідь на заяву, листом від 13 лютого 2013 року № 1722/10/41.0-30 ДПІ визнала існування переплати по податку на прибуток, разом з тим, посилаючись на Наказ ДПС України від 21 грудня 2011 року № 1171 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році», повідомила позивача про те, що при розрахунку узгодженої суми грошових зобов'язань в цілях сплати авансових внесків з податку на прибуток сплачені суми цього податку не враховуються.

Задовольняючи позовні вимоги, суди попередніх інстанцій виходили із наступного, з чим погоджується й Вищий адміністративний суд України.

Згідно з пунктом 2 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (надалі також - ПК України; тут і надалі в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин) платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу, сплачують у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку в розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Пунктом 87.1 статті 87 Податкового кодексу України передбачено, що джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит) та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Сплату грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу можна здійснити також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі заяви платника) до відповідних бюджетів.

Відповідно до пункту 43.1 статті 43 ПК України помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.

Пунктом 43.4 статті 43 ПК України визначено, що платник податків подає заяву на повернення та/або надміру сплачених грошових зобов'язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів, зокрема, на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету.

Згідно абзацу 1 пункту 43.5 статті 43 Податкового кодексу України контролюючий орган не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Спрямування надміру сплачених сум з одного платежу в погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів здійснюється виключно на підставі заяви платника податку відповідно до Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, затвердженого наказом N 974/1597/499.

Таким чином, з аналізу наведених норм слідує, що надміру сплачені суми зобов'язань з податку на прибуток можна спрямувати на сплату щомісячних авансових внесків з цього податку на підставі поданої заяви.

Аналогічну позицію висловлено Державною податковою службою України в листі від 1 квітня 2013 року N 4420/6/15-14-15-13.

З огляду на те, що на час виникнення надміру сплаченої суми позивач не мав податкового боргу, звернувся письмово до податкового органу із заявою та вказав напрям перерахування коштів, тобто виконав умови, передбачені правилами Податкового кодексу України для зарахування переплати коштів з податку на прибуток підприємств в рахунок платежу за авансовим внеском з податку на прибуток приватних підприємств за лютий 2013 року, - суди попередніх інстанцій правильно поновили права та законні інтереси Публічного акціонерного товариства «Харківський підшипниковий завод» шляхом задоволення позовних вимог.

Доводи касаційної скарги висновків судів першої та апеляційної інстанцій не спростовують і не дають підстав для висновку, що судами при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права. Таким чином, ухвалені по справі рішення є законними і обґрунтованими, а зазначена в касаційні скарзі позиція не знаходить свого підтвердження за матеріалами справи та не ґрунтується на положеннях чинного законодавства.

Відповідно до частини 1 статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

За таких обставин, суд, перевіривши у межах касаційної скарги правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, приходить до висновку, що касаційну скаргу необхідно відхилити, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій слід залишити без змін.

Керуючись статтями 2201, 223, 224, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів відхилити, а постанову Харківського окружного адміністративного суду від 5 березня 2013 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 3 червня 2013 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення копій особам, що беруть участь у справі та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у порядку та в строки, встановлені статтями 236 - 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуюча: Н. Є. Блажівська

Судді: М.В. Сірош Є.А. Усенко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
02.04.2014
ПІБ судді:
Блажівська Н.Є.
Реєстраційний № рішення
№ 820/1266/13-а
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційна скарга контролюючого органу відхилена. Рішення суду першої та другої інстанції залишено без змін.
Подальше оскарження
-
Замовити персональну презентацію