Ухвала Вищого адміністративного суду України від 14.02.2013 у справі № 2270/3268/12
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" лютого 2013 р. м. Київ К/9991/62882/12

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого Степашка О.І.

Суддів Островича С.Е. Федорова М.О.

за участю:

секретаря судового засідання Бовкун В.В.

представника позивача Ткачука В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Шепетівської об'єднаної державної податкової інспекції Хмельницької області Державної податкової служби

на постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 02.07.2012

та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 13.09.2012

у справі № 2270/3268/12

за позовом Публічного акціонерного товариства «Полонський гірничий комбінат»

до Шепетівської об'єднаної державної податкової інспекції Хмельницької області

про визнання неправомірними дій та скасування податкових повідомлень-рішень

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Полонський гірничий комбінат»(далі по тексту -позивач, ПАТ Полонський гірничий комбінат») звернулося до Хмельницького окружного адміністративного суду з позовом до Шепетівської об'єднаної державної податкової інспекції Хмельницької області (далі по тексту -відповідач, Шепетівська ОДПІ) про визнання неправомірними дій та скасування податкових повідомлень-рішень від 26.01.2012 №0000161503, №0000111503, №0000201503, від 09.04.2012 №0000611503, №000621503, №0000631503.

Постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 02.07.2012, яка залишена без змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 13.09.2012, позовні вимоги задоволено частково. Скасовано податкові повідомлення-рішення від 26.01.2012 №0000161503, №0000111503, від 09.04.2012 №0000611503, №0000631503. В задоволенні решти позову відмовлено.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати рішення суду першої та апеляційної інстанцій і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову, посилаючись на порушення судами норм матеріального права.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, працівниками ДПІ у Полонському районі проведені невиїзні документальні перевірки щодо своєчасності сплати позивачем до бюджету узгоджених зобов'язань по збору за забруднення навколишнього природного середовища, земельному податку, комунальному податку, платі за користування надрами, по надходженню податків і зборів (обов'язкових платежів) , які справлялися до 01.01.2011, за наслідками яких складені акти від 12.01.2012 №05/153, №06/153, №08/153, №09/153, №10/153.

На підставі зазначених вище актів перевірок відповідачем прийняті податкові повідомлення-рішення: від 26.01.2012 форми «Ш»№0000101503 про сплату штрафних санкцій в розмірі 10% по надходженню податків і зборів (обов'язкових) платежів, які справлялись до 01.01.2011, але не визначені Податковим кодексом України (далі по тексту - ПК України), в сумі 326,09 грн.; №0000111503 про сплату штрафних санкцій в розмірі 20% по збору за забруднення навколишнього природного середовища в сумі 4167,43 грн.; №0000121503 про сплату штрафних санкцій в розмірі 10% по збору за забруднення навколишнього природного середовища в сумі 45,65 грн.; №0000141503 про сплату штрафних санкцій в розмірі 20% по комунальному податку в сумі 724,01 грн.;№0000161503 про сплату штрафних санкцій в розмірі 20% по платі за видобуток родовищ корисних копалин місцевого значення в сумі 48765,72 грн.; №0000171503 про сплату штрафних санкцій в розмірі 10% по платі за видобуток родовищ корисних копалин місцевого значення в сумі 4555,81 грн.; №0000191503 про сплату штрафних санкцій в розмірі 20% по земельному податку в сумі 54131,62 грн.; №000201503 про сплату штрафних санкцій з розмірі 10% по земельна податку в сумі 3994,54 грн.

За наслідками розгляду первинної скарги позивача на зазначені податкові повідомлення-рішення відповідачем прийняті податкові повідомлення-рішення від 09.04.2012 №0000611503 про сплату штрафних санкцій в розмірі 20% по платі за видобуток родовищ корисних копалин місцевого значення в сумі 48765,72 грн., №000621503 про нарахування штрафної санкції по платі за видобуток родовищ корисних копалин місцевого значення в сумі 218,74 грн. і №0000631503 нарахування штрафної санкції по земельному податку з юридичних осіб в сумі 49706,23 грн.

Спірні податкові повідомлення-рішення базуються на викладених в актах перевірки від 12.01.2012 висновках відповідача щодо порушення позивачем ст.126 ПК України та несвоєчасним перерахуванням до бюджету узгоджених грошових зобов'язань по збору за забруднення навколишнього природного середовища, комунальному податку, платі за видобуток родовищ корисних копалин місцевого значення, земельному податку.

Оскаржувані позивачем податкові повідомлення-рішення від 26.01.2012 №0000161503 про сплату штрафних санкцій в розмірі 20% по платі за видобуток родовищ корисних копалин місцевого значення в сумі 48765,72 грн., №0000111503 про сплату штрафних санкцій в розмірі 20% по збору за забруднення навколишнього природного середовища в сумі 4167,43 грн. та від 09.04.2012 №0000631503 нарахування штрафної санкції по земельному податку з юридичних осіб в сумі 49706,23 грн. і №0000611503 про нарахування штрафної санкції по комунальному податку в сумі 701,24 грн. прийняті у зв'язку з несвоєчасною сплатою позивачем податкового боргу по відповідних податках та зборах, розстроченого рішенням ДПА у Хмельницькій області від 31.03.2011 №10.

Задовольняючи частково позовні вимоги, суди попередніх інстанцій виходили з наступного, з чим погоджується суд касаційної інстанції.

Судами встановлено, що на підставі рішення ДПА у Хмельницькій області від 31.03.2011 № 10 між ДПІ у Полонському районі та позивачем укладений договір від 31.03.2011 №2583/10/240 про розстрочення податкового боргу на загальну суму 913603,54 грн. під проценти строком з 31.03.2011 по 23.12.2011.

Розділом 1 договору від 31.03.2011 №2583/10/240 визначені терміни та розміри щомісячної сплати узгодженого податкового боргу за відповідними видами податків та податкових платежів.

Відповідно до карток платника податків в період дії договору про розстрочення податкового боргу від 31.03.2011 №2583/10/240 позивач несвоєчасно, з порушенням визначених договором термінів сплати, та не в повному обсязі сплачував щомісячні платежі, зокрема: по платі за видобуток родовищ корисних копалин місцевого значення; по збору за забруднення навколишнього природного середовища; по комунальному податку; по земельному податку.

Розстрочений договором від 31.03.2011 №2583/10/240 податковий борг позивач погасив в повному обсязі, в тому числі по збору за забруднення навколишнього природного середовища та комунальному податку 21.12.2011 (до закінчення дії договору про розстрочення) , по земельному податку - 30.01.2012 та по платі за видобуток родовищ корисних копалин - 06.02.2012.

Після закінчення терміну дії договору розстрочення (23.12.2012), здійснивши в січні 2012 року, позапланові невиїзні перевірки позивача з питань своєчасності сплати податків та інших обов'язкових платежів, відповідач на підставі ст.126 ПК України нарахував позивачеві штрафні санкції за несвоєчасну сплату збору за забруднення навколишнього природного середовища в сумі 21858,96 грн., земельного податку всього в сумі 342457,86 грн., комунальному податку в сумі 3686,45 грн., платі за користування надрами (видобуток родовищ корисних копалин місцевого значення) в сумі 359904,92 грн., розстрочених договором про розстрочення податкового боргу у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу.

Нарахування штрафних санкцій здійснене відповідачем на узгоджений але не сплачений станом на 28.03.2011 (на дату звернення із заявою про розстрочення) податковий борг минулих років в загальному розмірі 913603,54 грн., розстрочений договором від 31.03.2011 №2583/10/240.

При цьому визначаючи кількість днів затримки сплати (прострочення платежу) , яка має вирішальне значення для розміру штрафних санкцій, що підлягають застосуванню, окрім розміру узгодженого але не сплаченого станом на 28.03.2011 податкового боргу по кожному з податків та податкових платежі, відповідач враховував також дату виникнення і дату сплати боргу.

Так, відповідно до наданих відповідачем на вимогу суду розрахунків штрафних санкцій спірним податковим повідомленням-рішенням №0000161503 нараховані штрафні санкції по платі за видобуток родовищ корисних копалин місцевого значення в сумі 48765,72 грн. за затримку на 344 календарних дні сплати узгоджених податкових зобов'язань, самостійно визначених позивачем у податкових розрахунках по платі за видобуток родовищ корисних копалин складав 259494,22 грн. Для розрахунку штрафних санкцій в розмірі 20 % відповідач враховував кількість днів прострочення по платі за користування надрами на момент надання розстрочки (31.03.2011), яка становить більше 30 календарних днів (з моменту подання останнього податкового розрахунку по платі за видобуток родовищ корисних копалин №23913 від 09.02.2011 на момент надання розстрочки кількість днів прострочення складає 40 календарних днів).

Податковим повідомленням-рішенням №0000111503 нараховані штрафні санкції по збору за забруднення навколишнього природного середовища в сумі 4167,43 грн. за затримку на 325 календарних днів сплати узгоджених податкових зобов'язань, самостійно визначених позивачем у податкових розрахунках по збору за забруднення навколишнього природного середовища, згідно яких борг позивача станом на 31.03.2012 складав 20837,15 грн. Для розрахунку штрафних санкцій в розмірі 20 % відповідач враховував кількість днів прострочення по платі за користування надрами на момент надання розстрочки (31.03.2011), яка становить більше 30 календарних днів.

Податковим повідомленням-рішенням від 09.04.2012 №0000611503, нараховані штрафні санкції по комунальному податку в сумі 701,54 грн. за затримку на 462 календарних дні сплати узгоджених податкових зобов'язань, самостійно визначених позивачем у податкових розрахунках по комунальному податку, згідно яких борг позивача станом на 31.03.2012 складав 3507,70 грн. Для розрахунку штрафних санкцій в розмірі 20 % відповідач враховував кількість днів прострочення по платі за користування надрами на момент надання розстрочки (31.03.2011), яка становить більше 30 календарних днів.

Податковим повідомленням-рішенням від 09.04.2012 №0000631503, нараховані штрафні санкції по земельному податку сумі 49706,23 грн. за затримку на - календарних дні сплати узгоджених податкових зобов'язань, самостійно визначених позивачем у податкових деклараціях по земельному податку, згідно яких борг позивача станом на 31.03.2012 складав 248531,15 грн. При цьому в зазначеному рішенні відсутня вказівка на кількість днів прострочення сплати. Для розрахунку штрафних санкцій в розмірі 20 % відповідач враховував кількість днів прострочення по платі за користування надрами на момент надання розстрочки (31.03.2011), яка становить більше 30 календарних днів.

За змістом п. 100.2 ст.100 ПК України платник податків, який звертається до контролюючого органу із заявою про розстрочення, грошових зобов'язань, вважається таким, що узгодив суму такого грошового зобов'язання.

В силу п. 100.1 ст.100 ПК України розстроченням, відстроченням грошових зобов'язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру пені, визначеному п. 129.4 ст. 129 цього Кодексу.

За змістом п. 100.4 ст.100 ПК України підставою для розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків є надання ним достатніх доказів існування обставин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань та податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму розстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків.

Порядок розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків встановлюється центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в межах їх повноважень (п. 100.13 ст. 100 ПК України).

Відповідно до п. 100.6 ст.100 ПК України розстрочені суми грошових зобов'язань або податкового боргу (в тому числі окремо - суми штрафних (фінансових) санкцій) погашаються рівними частками починаючи з місяця, що настає за тим місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення.

За змістом п. 1.4 Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 №1036, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 N1431/18726 (надалі - Порядку №1036) розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) вважається наданим, якщо на підставі заяви платника податків прийнято відповідне рішення органу державної податкової служби та укладено договір про розстрочення (відстрочення). Визначення сум грошових зобов'язань (податкового боргу), що підлягають розстроченню (відстроченню), здійснюється за даними автоматизованої інформаційної системи, що ведеться органами державної податкової служби.

Пунктом 1.9 Порядку №1036 передбачено, що строк дії розстрочення (відстрочення) грошового зобов'язання починається з дати, визначеної законом для сплати податку, збору, які передбачено розстрочити (відстрочити), та закінчується датою, зазначеною у договорі, за винятком випадків дострокового погашення такого грошового зобов'язання.

Період при сплаті розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань (податкового боргу) дорівнює календарному місяцю або іншому строку за згодою сторін, який зафіксовано у договорі про розстрочення (відстрочення) (п. 1.5 ст. 1 Порядку №1036).

Судами вірно зазначено, що у результаті прийняття відповідачем рішення про розстрочення позивачеві податкового боргу та укладення відповідного договору про розстрочення, визначені ПК України строки сплати податкових зобов'язань, розстрочених зазначеним договором, переносяться на строки сплати цих податків та податкових платежів, передбачені договором про розстрочення.

Тому, строками сплати розстрочених грошових зобов'язань по збору за забруднення навколишнього природного середовища, комунальному податку, платі за видобуток родовищ корисних копалин місцевого значення, земельному податку слід вважати строки передбачені договором про розстрочення, які визначені ст.100 ПК України як строки сплати цих зобов'язань.

Отже, кількість днів затримки сплати розстрочених податкових зобов'язань для розрахунку штрафних санкцій, передбачених ст. 126.1 ст.126 ПК України слід визначати, виходячи з того, що днем виникнення заборгованості з узгодженого грошового зобов'язання з відповідного податку та податкового платежу є визначені договором про розстрочення терміни їх сплати.

Колегія суддів погоджується із судами попередніх інстанцій, що приймаючи оскаржувані рішення, визначаючи розмір штрафних санкцій, відповідач не прийняв до уваги вищевказані обставини, не врахував строки визначені договором про розстрочення, що призвело до невірного визначення розміру штрафних санкцій.

Оскільки фактична кількість затримки сплати позивачем розстрочених грошових зобов'язань по збору за забруднення навколишнього природного середовища, комунальному податку, платі за видобуток родовищ корисних копалин місцевого значення, земельному податку складає менше 30 календарних днів, то відповідачеві слід було при визначенні розміру штрафних санкції за їх несвоєчасну сплату в розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу, а не 20 %, як це було визначено відповідачем.

Таким чином, суди дійшли вірного висновку, що податкові повідомлення-рішення від 26.01.2012 №0000161503, №0000111503 та від 09.04.2012 №0000611503 і №0000631503 є необґрунтованими та протиправними.

Враховуючи викладене, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про те, що судами першої та апеляційної інстанцій належним чином з'ясовані обставини справи та надано їм правильну юридичну оцінку. Порушень норм матеріального права, які могли б призвести до зміни чи скасування рішення судів першої та апеляційної інстанцій не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 221, 223, 224, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Шепетівської об'єднаної державної податкової інспекції Хмельницької області Державної податкової служби залишити без задоволення.

Постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 02.07.2012 та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 13.09.2012 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути переглянута Верховним Судом України у випадках, встановлених Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий (підпис) О.І. Степашко

Судді (підпис) С.Е. Острович (підпис) М.О. Федоров З оригіналом згідно Помічник судді О.Я. Меньшикова

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
13.02.2013
ПІБ судді:
Степашко О.І.
Реєстраційний № рішення
2270/3268/12
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційним судом скарга контролюючого органу була не задоволена, а рішення судів попередніх інстанцій залишилися без змін. Суд виходив з того, що кількість днів затримки сплати розстрочених податкових зобов'язань для розрахунку штрафних санкцій за статтей 126 ПК, слід визначати з термінів їх сплати за договором про розстрочення. 
Подальше оскарження
В подальшому рішення суду не оскаржувалося. 
Замовити персональну презентацію