Ухвала Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 04.11.2013 у справі № 801/5823/13-а

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Ухвала

Іменем України

Справа № 801/5823/13-а 04.11.13 м. Севастополь

Севастопольський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Цикуренка А.С.,

суддів Санакоєвої М.А., Іщенко Г.М.

розглянувши в порядку письмового провадження матеріали справи № 801/5823/13-а

за апеляційною скаргою Приватного підприємства "Сервіс Плюс Нові Технології"

на постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим (суддя Петренко В.В.) від 18.07.13

за позовом Приватного підприємства "Сервіс Плюс Нові Технології" (вул. 15 Апреля, 35 оф. 7, м.Алушта, Автономна Республіка Крим,98500)

до Державної податкової інспекції у м. Алушті АР Крим Державної податкової служби (вул. Леніна, 22а, м.Алушта, Автономна Республіка Крим,98500)

про визнання протиправним та скасування рішення, спонукання до виконання певних дій,

ВСТАНОВИВ:

Постановою Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 18.07.13 відмовлено у задоволенні адміністративного позову Приватного підприємства "Сервіс Плюс Нові Технології" до Державної податкової інспекції у м. Алушті АР Крим Державної податкової служби про визнання протиправним та скасування рішення, спонукання до виконання певних дій.

 Не погодившись з даною постановою суду, позивач звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 18.07.13 та прийняти нове рішення по справі.

Сторони у судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином та своєчасно.

Чинне законодавство не обмежує коло представників осіб, які беруть участь у справі, при апеляційному розгляді адміністративної справи.

Крім того, згідно з частиною четвертою статті 196 Кодексу адміністративного судочинства України, неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.

При викладених обставинах, враховуючи те, що сторони викликалися в судове засідання, але в суд не з'явилися, суд вважає можливим розглянути справу у відсутності їх представників.

 Відповідно статті 197 КАС України, суд апеляційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо справу може бути вирішено на основі наявних у ній доказів, у разі неприбуття жодної з осіб, які беруть участь у справі, у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання.

На підставі та за правилами статті 195 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Доводи апеляційної скарги мотивовані тим, що судом першої інстанції порушені норми матеріального права, а також неповно з'ясовані обставини, що мають істотне значення для справи.

Приватне підприємство "Сервіс Плюс Нові Технології" звернулось до Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у м. Алушті АР Крим Державної податкової служби про визнання протиправним та скасування рішення ДПІ в м.Алушта АР Крим ДПС №1394/10/15.1 від 12.04.2013 року про відмову в продовженні граничного строку на подання податкової декларації з податку на прибуток за 2012 рік та зобов'язання продовжити граничний строк на подання податкової декларації з податку на прибуток за 2013 рік до 04.04.2013 року.

Приватне підприємство "Сервіс Плюс Нові Технології" зареєстровано в якості юридичної особи 24.04.2012 року, що вбачається з виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (а.с.11).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства встановлені Податковим Кодексом України (далі - ПК України), який набрав чинності з 01.01.2011 року.

Пунктом 16.1 статті 16 ПК України передбачено, що платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку (п.46.1 ст.46 ПК України).

Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді (п. 49.2 ст. 49 ПК України).

Відповідно до п.п..49.18., п.49.18.1,п.п.49.18.2 ПК України податкові декларації, крім випадків, передбачених Податковим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює: календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Відповідно до п.54.1 ст.54 ПК України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.

Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом (п.57.1 ст.57 ПК України).

Щодо позовних вимог про визнання протиправним та скасування рішення ДПІ в м. Алушта АР Крим ДПС №1394/10/15.1 від 12.04.2013 року про відмову в продовженні граничного строку на подання податкової декларації з податку на прибуток за 2012 рік.

З 22.04.2013 року по 24.04.2013 року посадовими особами відповідача проводилась перевірка Приватного підприємства "Сервіс Плюс Нові Технології" з питань своєчасності надання податкової звітності з податку на прибуток підприємств за 2012 рік, за результатами якої складено акт №586/15.1/38139759 від 29.04.2013 року (а.с.51-53).

На підставі зазначеного акту встановлено порушення п.п.49.18.2 п.49.18 ст.49 розділу II " Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів) Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI.

На підставі чого відповідачем винесено податкове повідомлення-рішення №0002201501 від 18.05.2013 року (а.с.57), яке направлено позивачу рекомендованою кореспонденцією та отримано останнім відповідно до відмітки на поштовому повідомленні (а.с.59).

Не погодившись з висновками акту перевірки №586/15.1/38139759 від 29.04.2013 року позивач надав до Державної податкової інспекції у м.Алушті АР Крим Державної податкової служби заперечення, в яких зазначив, що в період з 04.02.2013 року по 04.04.2013 року керівник Приватного підприємства "Сервіс Плюс Нові Технології", який є єдиною особою відповідальною за своєчасне подання звітності, знаходився у відрядженні за межами України, а саме в Республіці Бєларусь (а.с.54).

Позивач надав до відповідача посвідчення про відрядження керівника ПП "Сервіс Плюс Нові Технології" з 04.02.2013 року по 04.04.2013 року.

Але, судова колегія звертає увагу, що позивач звернувся до Державної податкової інспекції у м.Алушті АР Крим Державної податкової служби про продовження граничного строку подання податкової декларації з податку на прибуток за 2012 рік і податкового розрахунку суми прибутку, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків за 4 квартал 2012 року до 04.04.2013 року, тобто до прибуття керівника Приватного підприємства "Сервіс Плюс Нові Технології" на територію України, про що свідчить лист (а.с.7).

Встановлено, що відповідач надав Приватному підприємству "Сервіс Плюс Нові Технології" відповідь, в якій зазначив про відсутність правових підстав продовження граничного терміну на подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств ПП "Сервіс Плюс Нові Технології" за 2012 рік до 04.04.2013 року включно у зв'язку з тим, що керівник - посадова особа, уповноважена подавати податкову звітність до органів ДПС податкову декларацію з податку на прибуток впродовж 34 календарних днів з 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а саме: з 01.01.2013року по 03.02.2013 року, про що свідчить лист від 12.04.2013 року вих.№1394/10/15-1 (а.с.8).

Аналізуючи норми п.п.49.18.2 п.49.18 ст49 ПК України строком подання декларації з податку на прибуток є 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Отже, строк для подання декларації становить з 01.01.2013 року по 11.02.2013 року.

З наданих керівником ПП"Сервіс Плюс Нові Технології" документів вбачається, що керівник - посадова особа, уповноважена подавати податкову звітність до органів ДПС знаходилась у відрядженні в м. Гомель Республіки Бєларусь строком 60 днів з 04.02.2013 року по 04.04.2013 року.

Відповідно до ст.102 ПК України, контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Відповідно п.102.6, п.п.102.6.1 ПК України, граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань, підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків: перебував за межами України.

Відповідно до п.п.5.1 п.5 «Порядку застосування норм пунктів 102.6-102.7 ст.102 ПК України», затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 року №1044, відсутність можливостей у платника податків подати у граничний строк податкові декларації, заяви про перегляд рішень органів державної податкової служби, заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань може бути пов'язана з: перебуванням за межами України протягом строків, визначених ПК України для декларування доходів та нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

Відповідно до п.4 «Порядку застосування норм пунктів 102.6-102.7 ст.102 ПК України» продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань для фізичної особи здійснюється, якщо такий платник податків був позбавлений можливості у визначений Податковим Кодексом України строк виконати грошове зобов'язання та/або скористатися податковими правами.

З урахуванням викладеного, Приватне підприємство "Сервіс Плюс Нові Технології" мало можливість подати декларацію з податку на прибуток за 2012 рік впродовж 34 календарних днів з 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а саме з 01.01.2013 року по 03.02.2013 року, а тому лист позивача про продовження граничного строку подання податкової декларації з податку на прибуток за 2012 рік до 04.04.2013 року обґрунтовано не використано як джерело податкової інформації.

Отже, рішення Державної податкової служби в м. Алушті АР Крим ДПС №1394/10/15.1 від 12.04.2013 року про відмову у продовженні граничного строку на подання податкової декларації з податку на прибуток за 2012 рік є правомірним та прийнятим відповідно до діючого законодавства України.

Щодо позовних вимог стосовно зобов'язання продовження граничного строку на подання податкової декларації з податку на прибуток за 2013 рік до 04.04.2013 року.

Згідно з частиною 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Позивачем до Державної податкової інспекції у м. Алушті АР Крим Державної податкової служби не надано документального підтвердження, яке б встановлювало право позивача на продовження строку подання декларації з податку на прибуток за 2013 рік до 04.04.2013 року, тому у відповідача відсутні правові підстави для продовження граничного строку подання декларації.

 Правова оцінка, яку суд першої інстанції дав обставинам справи, не суперечить вимогам матеріального права, а доводи апеляційної скарги щодо їх неправильного застосування є необґрунтованими.

 Судове рішення є законним і обґрунтованим та не може бути скасовано з підстав, що наведені в апеляційній скарзі.

 Відповідно до п.1 ч.1 ст. 198 Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанції має право залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду без змін. У ст. 200 КАС України наведені підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

У зв'язку з чим колегія судів вважає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з дотриманням норм матеріального та процесуального права, що є підставою для залишення апеляційної скарги без задоволення, а постанови без змін.

Керуючись статтями 195, 197, 198, 205, 206, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Приватного підприємства "Сервіс Плюс Нові Технології" залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 18.07.13р. № 801/5823/13-а залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у справі.

Ухвалу може бути оскаржено до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Головуючий суддя А.С. Цикуренко

Судді М.А.Санакоєва Г.М. Іщенко

З оригіналом згідно

Головуючий суддя А.С. Цикуренко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
03.11.2013
ПІБ судді:
Цикуренко А.С.
Реєстраційний № рішення
801/5823/13-а
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Суд апеляційної інстанції відхилив скаргу платника податків. Рішення суду першої інстанції, винесене на користь контролюючого органу, залишено в силі.
Подальше оскарження
Рішення не оскржувалося до суду касаційної інтсанції.
Замовити персональну презентацію