Ухвала Одеського апеляційного адміністративного суду від 05.03.2013 у справі №2а-2510/12/2170
Державний герб України

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2013 р Справа № 2а-2510/12/2170 м, Одеса

Головуючий в 1 інстанції: Морська Г.М.

головуючого - Потапчука В.О.

суддів - Семенюка Г.В. - Коваля М.П.

при секретарі - Алексєєвої Н.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу фізичної особи-підприємця ОСОБА_2

на постанову Херсонського окружного адміністративного суду

від 14 серпня 2012 р.

по адміністративній справі за позовом фізичної особи-підприємця ОСОБА_2

до Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби

про визнання нечинним податкового повідомлення - рішення,

В С Т А Н О В И Л А:

Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 звернулася до суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби у якому просить скасувати податкове повідомлення - рішення від 06.06.2012р. № 7111531701, яким позивачеві збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість за основним платежем на 16348,00 грн. та за штрафними санкціями 4597.00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує на безпідставність рішень Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби.

Постановою Херсонського окружного адміністративного суду від 14 серпня 2012 р. у задоволенні позовних вимог позивача відмовлено.

Не погоджуючись з постановою суду позивачем подано апеляційну скаргу в якій зазначається, що рішення суду винесене з порушенням норм процесуального та матеріального права, що призвело до неправильного вирішення справи, у зв'язку з чим апелянт просить скасувати оскаржувану постанову та винести нову, якою задовольнити позовні вимоги фізичної особи-підприємця ОСОБА_2.

Сторони були сповіщені належним чином про час і місце судового засідання, що підтверджується письмовими доказами наявними в матеріалах справи, сторони до суду не прибули.

Відповідно до ч 4 ст.196 КАС України неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час та місце апеляційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.

Колегія суддів, з огляду на зазначене, а також враховуючи те що в матеріалах справи достатньо доказів для вирішення справи, - дійшла висновку про можливість розгляду справи за відсутністю сторін по справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом першої інстанції встановлено, що ФОП ОСОБА_2 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця НОМЕР_1 зареєстровано фізичною особою-підприємцем 10.11.2004р. Виконавчим комітетом Херсонської міської ради, як платник податків перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні з 09.12.2004р., знаходиться на загальній системі оподаткування.

17.05.2012р. ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС проведено камеральну перевірку даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість про що складено акт № 903/17-1/НОМЕР_2

Актом від 17.05.2012р. встановлено порушення п. 49.2 ст. 49 ПК України - неподання податкових декларацій з ПДВ та п. 187 ст.187 ПК України - заниження суми податкових зобов'язань за січень-березень 2012р. у розмірі 16347,62 грн.

За наслідками перевірки податковим органом винесено податкове повідомлення - рішення від 06.06.2012р. № 7111531701, яким позивачеві збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість за основним платежем на 16348,00 грн. та за штрафними санкціями 4597.00 грн.

З матеріалів справи вбачається, що перевіркою встановлено, що згідно звітів про використання РРО, наданих позивачем до податкового органу загальна сума валового доходу платника податків від здійснення операцій з поставки товарів (послуг) на загальній системі оподаткування за період з січня по грудень 2011р. та січень-березень 2012р. складає 383251,69 грн. Фактичне перевищення відбулося у грудні 2011р. у розмірі 306043,49 грн.

При вирішенні питання судом першої інстанції встановлено, що у зв'язку з перевищенням граничного обсягу 300 тис. грн. за останні 12 календарних місяців та на виконання вимог п. 181.1 ст.181 ПК України позивач повинен був зареєструватися платником ПДВ і подавати до податкового органу податкові декларації з ПДВ.

Колегія суддів погоджується з таким висновком суду першої інстанції виходячи з наступного.

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 ПК України, у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/ послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

Відповідно до п. 183.2 ст. 183 ПК України, у разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 цього Кодексу.

Пунктом 183.10 ст. 183 ПК України передбачено, що будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до органу державної податкової служби реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

З матеріалів справи колегія суддів вбачає звіти про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_2 за період з січня по грудень 2011р. встановлено, що загальна сума валового доходу платника податків від здійснення операцій з поставки товарів (послуг) на загальній системі оподаткування становить 306043,49 грн., а саме: згідно звіту за січень 2011р. на суму 21909.55грн.. лютий-18149,95 грн., березень 20876,65грн., квітень-20703.10 грн., травень-21629.95 грн., червень-21301,90 грн., липень -31811,99 грн., серпень-28870.80 грн.. вересень - 30371,95 грн., жовтень-31663.55 грн.. листопад-29351,20 грн., грудень-29402.90 грн.

Також при вирішенні питання суд першої інстанції не погодився з позицією позивача щодо помилкового заповнення звітів по РРО, оскільки сума виручки за січень-грудень 2011р. за звітами РРО становить 306043.49 грн., тобто сума перевищення - 6043,49 грн. Позивач вважає безпідставним врахування суми задвоєння у розмірі 1931,30 грн., проте навіть без урахування суми задвоєння позивачем перевищено 300 тис. грн. від здійснення операцій з постачання товарів/ послуг, а тому вона підлягає обов'язковій реєстрації платником ПДВ на підставі п. 181.1 ст. 181 ПК України, починаючи із 2012р.

З огляду на викладене суд першої інстанції дійшов до висновку, що позивач повинна була подати реєстраційну заяву платника податку на додану вартість до 10.01.2012р., та з січня 2012р., сплачувати податок на додану вартість. Проте в порушення п. 183.2 ст. 183 ПУ України реєстраційну заяву подано 28.03.2012р.

Колегія суддів вважає правильним такий висновок суду першої інстанції з огляду на наступне.

Пунктом 54.3 ст. 54 ПК України передбачено, що контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію.

Згідно п. 123.1 ст.123 ПК України, у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1. 54.3.2. 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Також, з матеріалів справи колегія суддів вбачає, що позивачем не подано податкові декларації з ПДВ за січень-березень 2012р.

Згідно п.49.2 ст. 49 ПК України, платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Пунктом 120.1 ст. 120 ПК України за неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків), тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем не подано податкові декларації з ПДВ за січень, лютий березень 2012р., за що податковим органом застосовано штрафні санкції у розмірі 510 грн. (170 грн. х 3 податкових періоди).

З огляду на вищевикладене колегія суддів дійшла до висновку, що податковим органом правомірно визначено податкові зобов'язання по податку на додану вартість ФОП ОСОБА_2 та застосовано штрафні санкції, а судом першої інстанції винесено законне рішення.

Керуючись ст.ст. 195, 196, 200,206 КАС України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 - залишити без задоволення, а постанову Херсонського окружного адміністративного суду від 14 серпня 2012 р.- без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого Адміністративного Суду України протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням апеляційного суду.  

Суддя-доповідач: Потапчук В.О.

Судді: Коваль М.П. Семенюк Г.В.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
04.03.2013
ПІБ судді:
Потапчук В.О.
Реєстраційний № рішення
2а-2510/12/2170
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Апеляційну скаргу залишено ез задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.
Подальше оскарження
Рішення апеляційної інстанції у касаційній інстанції не оскаржувалось.
Замовити персональну презентацію