Ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду України від 02.06.2015 р. у справі № 813/3445/14

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2015 р. Справа № 876/7496/14

Львівський апеляційний адміністративний суд в складі:

головуючого-судді Кузьмича С. М.,

суддів Гулида Р. М., Улицького В. З.

розглянувши в порядку письмового провадження в місті Львові апеляційні скарги Сокальської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів Львівської області та Радехівської міської ради

на постанову Львівського окружного адміністративного суду від 2 липня 2014 року

по справі № 813/3445/14

за позовом Радехівської міської ради до Сокальської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів Львівської області

про визнання незаконними податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2014 року позивач звернувся з адміністративним позовом до Сокальської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів Львівської області, яким просить визнати податкове повідомлення-рішення №0000412200 та №0000402200 від 24 квітня незаконними 2014 року.

Позов обґрунтовано тим, що звіт про суми податкових пільг, позивач не подавав з тих причин, що суми коштів не сплачених до бюджету в зв'язку з отриманням податкової пільги, позивач відображав у декларації з плати за землю та подавав таку з відповідними додатками до декларацій, і саме з декларації відповідач міг побачити суми податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг. Також зазначив, що винесене податкове повідомлення-рішення начебто за використання сум коштів, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання податкової пільги, не за цільовим призначенням, є безпідставним, оскільки податковий орган, жодним чином таку обставину не перевіряв, а відповідно не міг такого встановити, оскільки позивач знаючи про те, що є платником податку на землю на пільгових умовах, кошти для виконання даного податкового зобов'язання у бюджеті міста не закладав. За таких обставин просив у позові відмовити

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 2 липня 2014 року позов задоволено частково.

Визнано протиправними та скасовано податкове повідомлення-рішення прийняте Сокальською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Львівській області №0000402200 від 24 квітня 2014 року.

В задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Зазначену постанову в апеляційному порядку оскаржив відповідач. У поданій апеляційній скарзі просить вказану постанову скасувати та прийняти нову, якою в задоволенні позову відмовити.

В апеляційній скарзі зазначає, що судом першої інстанції не взято до уваги той факт, що від сплати податку звільняються органи державної влади та органи місцевого самоврядування…, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Цю ж постанову також оскаржив позивач. Просить рішення суду першої інстанції скасувати та прийняти нове, яким позов задоволити повністю.

В апеляційній скарзі зазначає, що судом першої інстанції не взято до уваги той факт, що на момент застосування штрафних санкцій до позивача за неподання звіту про суми податкових пільг за формою №1-ПП, наказ який передбачав подачу таких звітів уже втратив чинність.

Представники сторін в судове засідання не з'явилися, хоч і були належним чином повідомлені про дату, час і місце проведення судового засідання, що не перешкоджає слухати справу в їх відсутності в порядку письмового провадження.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, суд приходить до висновку, що апеляційна скарга не належить до задоволення з наступних підстав.

Згідно з матеріалами справи 8 квітня 2014 року відповідачем проведено камеральну перевірку даних задекларованих у податковій звітності з податку плати за землю, звіту про суми податкових пільг по даній податковій звітності позивача. За результатами проведення перевірки складено акт від 8 квітня 2014 року № 182/2200/26361149, в якому встановлено порушення пункту 120.1 статті 120 Податкового кодексу України, а саме неподання податкової звітності у строки визначені законодавством, та порушення пункту 123.2 статті 123 ПК України, що передбачає відповідальність за використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання.

На підставі цього акту перевірки відповідачем винесено податкове повідомлення-рішення від 24 квітня 2014 року №0000412200, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на землю за неподання податкової звітності у строки визначені законодавством на загальну суму 10370 грн, та податкове повідомлення-рішення від 24 квітня 2014 року №0000402200, яким визначено податкове зобов'язання з податку на землю за використання платником податків сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання податкової пільги не за призначенням на загальну суму 33133,05 грн, в тому числі за основним платежем - 26506,44 грн, за штрафними (фінансовими) санкціями - 6626,61 грн.

Відповідно до пункту 30.1 статті 30 ПК України податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті.

Згідно з підпунктом 282.1.3 пункту 282.1 статті 282 ПК України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, звільняються від сплати податку.

Відповідно до підпункту 16.1.6 пункту 16.1 статті 16 ПК України, платник податків зобов'язаний подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв'язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг), та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг - пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб'єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

Відповідно до пункту 30.6 статті 30 ПК України суми податку та збору, не сплачені суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб'єктом - платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 2 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, встановленого постановою Кабінету Міністрів України № 1233 від 27 грудня 2010 року суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг (далі - звіт) за формою згідно з додатком до Постанови № 1233.

Пунктом 3 цього Порядку передбачено, що звіт подається суб'єктом господарювання за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

Відповідно до пункту 30.8 статті 30 ПК України контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі. Податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

Відповідно до пункту 123.2 статті 123 ПК України використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) додатково до штрафів, передбачених пунктом 123.1 цієї статті, - тягне за собою стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов'язкових платежів) , що підлягали нарахуванню.

Згідно з пунктом 123.1 цієї статті якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання - на платника податку накладається штраф в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання.

Відповідно до пунктів 1.3, 1.5-1.7 Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПА України №327 від 10 серпня 2005 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за №925/11205 за результатами проведення невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання оформляється акт, а в разі відсутності порушень податкового, валютного та іншого законодавства - довідка. Акт - це службовий документ, який стверджує факт проведення невиїзної документальної або виїзної планової чи позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб'єктами господарювання. Акт невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок повинен містити систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів порушень норм податкового, валютного та іншого законодавства.

Приймаючи оскаржувану постанову суд першої інстанції виходив з того, що в складеному акті перевірки не відображено факти перевірки використання позивачем сум, що, на думку відповідача, не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання.

Суд апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції та вважає за необхідне зазначити, що з аналізу поданих позивачем до податкового органу додатків 1, 2 до податкових декларацій з плати за землю за 2011, 2012, 2013 роки, зрозуміло, що позивачем зазначались відомості про суми пільг на земельний податок з наявних у них площ земельних ділянок.

Зважаючи на вищевикладене, колегія суддів вважає, що судом першої інстанції було правильно встановлено обставини справи та ухвалено судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права, а тому апеляційну скаргу належить залишити без задоволення, а постанову суду - без змін. Доводи апеляційних скарг не спростовують рішення суду першої інстанції.

Керуючись статтями 160, 195, 197, 198, 200, 205, 206, 254 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

Апеляційні скарги Сокальської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів Львівської області та Радехівської міської ради залишити без задоволення, а постанову Львівського окружного адміністративного суду від 2 липня 2014 року по справі № 813/3445/14 - без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, що беруть участь у справі, та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом 20-ти днів з дати складення в повному обсязі.

Головуючий Кузьмич С. М.

Судді Гулид Р. М. Улицький В. З.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
01.06.2015
ПІБ судді:
Кузьмич С.М.
Реєстраційний № рішення
№ 813/3445/14
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Суд апеляційної інстанції залишив без задоволення апеляційні скарги контролюючого органу та платника, а рішення суду першої інстанції без змін.
Подальше оскарження
У відкритті касаційного провадження за скаргою платника відмовлено.
Замовити персональну презентацію