Ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду від 08.10.2015 у справі № 876/7560/15
Державний герб України

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2015 року Справа № 876/7560/15

Львівський апеляційний адміністративний суд в складі:

головуючого-судді: Кухтея Р.В.

суддів: Яворського І.О.,Носа С.П.

з участю секретаря судового засідання: Гелецького П.В.

представника позивача: Бернадської Л.В., Ткачук А.А.

представника відповідача: Березної Т.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу Ковельської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Волинській області

на постанову Волинського окружного адміністративного суду від 17червня 2015 року

за позовом Підприємства теплових мереж "Ковельтепло"

до Ковельської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Волинській області

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

в с т а н о в и в :

В червні 2015 року Підприємство теплових мереж "Ковельтепло" (далі - ПТМ «Ковельтепло») звернулося в суд із зазначеним адміністративним позовом, в якому просило визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Ковельської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Волинській області (далі - Ковельська ОДПІ) №0002291501 від 06.05.2015р.

Постановою Волинського окружного адміністративного суду від 17.06.2015 р. позов було задоволено.

Не погоджуючись з постановою суду першої інстанції, її оскаржила Ковельська ОДПІ. Апеляційну скаргу мотивує тим, що у декларації з податку на додану вартість (далі - ПДВ) платник визначає податкове зобов'язання в розмірі 383 852 грн. та ставить цю суму до відшкодування за рахунок від'ємного значення ПДВ попередніх звітних періодів, однак у зв'язку з тим, що на 30.03.2015 р. від'ємна сума ПДВ відсутня у інтегрованій картці даного підприємства, то як наслідок не може бути автоматично списана та підлягає сплаті. Також апелянт послався на те, що суд першої інстанції залишив поза увагою ту обставину, що позивач при заповненні та поданні податкові декларації за березень-травень та наступні звітні періоди 2015 року, вже застосовує метод, який вказаний в акті перевірки, на підставі якого було прийняте оскаржуване податкове повідомлення-рішення. Тому просить скасувати постанову суду першої інстанції та прийняти нову, якою відмовити позивачу у задоволенні адміністративного позову.

В письмовому запереченні на апеляційну скаргу позивач просить залишити постанову суду першої інстанції без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Заслухавши суддю-доповідача, представника апелянта Березну Т.О., яка просила апеляційну скаргу задовольнити, представників позивача Бернадську Л.В. та Ткачук А.А., які просила апеляційну скаргу залишити без задоволення, а постанову суду першої інстанції без змін, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги в їх сукупності, колегія суддів дійшов висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а постанову суду першої інстанції без змін з наступних підстав.

З матеріалів справи видно, що 17.04.2015 р. Ковельською ОДПІ було проведено камеральну перевірку даних, задекларованих у податковій звітності з ПДВ за лютий 2015 року, за результатами якої складено акт №279/03-06-15.1-30514446.

Проведеною перевіркою встановлено порушення ПТМ «Ковельтепло» п.п. 187.1, 187.7, 187.10 ст.187, п.п. 200.1, 200.2 ст.200 Податкового кодексу України (далі - ПК України) та п.5 розділу 9, пп.8 п.5 розділу 5 Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №966 від 23.09.2014 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. №13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 р. за №102/26547), а саме: заниження податкових зобов'язань на суму ПДВ 383 852 грн. та завищення залишку суми податку, що були заявлені платником податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними в графі 4 додатка 2, рядок 26 декларації станом на 01.02.2015 р. на суму ПДВ 105 грн.

З цієї підстави були винесене податкове повідомлення-рішення форми "Р" № №0002291501 від 06.05.2015 р., яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання за платежем ПДВ на загальну суму 479 946,25 грн., в тому числі 383 957 грн. за основним платежем та 95 989,25 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами).

Задовольняючи позов, суд першої інстанції погодився з доводами позивача, в тому числі з урахуванням наданих в ході судового засідання пояснень та вказав, що жодна норма ПК України та Порядку не визначає термін, з якого платник податку за власним бажанням враховуватиме залишки від'ємного значення (бюджетного відшкодування) з ПДВ за старими правилами чи враховуватиме зазначені суми (або їх частину) у складі від'ємного значення рядок ІІІ декларації. Суд також погодився з алгоритмом дій позивача по заповненню податкової декларації з ПДВ за лютий 2015 року та додатку 2 до неї.

Колегія суддів погоджується з такими висновками суду першої інстанції, вважає їх вірними та такими, що відповідають нормам матеріального та процесуального права, а також фактичним обставинам справи з огляду на наступне.

Статтею 67 Конституції України передбачено обов'язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно норм п.п. 14.1.178 п. 14.1 ст. 14 ПК України, податок на додану вартість це непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V цього Кодексу.

Пунктом 198.3 ст. 198 ПК України визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/ послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду, зокрема у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Відповідно до ст. 200 ПК України сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (п. 200.1, 200.2, 200.3 ст. 200 ПК України).

Згідно пп. б п.200.4 ст. 200 ПК України, якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшеному суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розтрочення або відстроченої відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Відповідно до пп. в п.200.4 ст. 200 ПК України, залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Згідно п.200.7 ст.200 ПК України, платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

ПТМ «Ковельтепло» у податковій декларації з ПДВ за листопад 2014 року вказав у рядку 23 суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню в розмірі 2 564 549 грн., визначивши її у рядку 23.2 як таку, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів.

У таблиці 1 додатку 2 до податкової декларації з ПДВ за лютий 2015 року «Розрахунок суми залишку від'ємного значення попередніх податкових періодів до 01 лютого 2015 року» ПТМ «Ковельтепло» вніс до графи 4 «суми задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року» значення в розмірі 1 808 653 грн., продублювавши його в графі 6 «усього» та до графи 7 «сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні /розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних» значення в розмірі 383 852 грн.

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 18 декларації за лютий 2015 року) позивачем визначено в сумі 383 852грн.

Значення графи 6 таблиці 1 додатку 2 позивачем перенесено в рядок 26, а значення графи 7 - в рядки 20.2 та 27 декларації з ПДВ за лютий 2015 року.

Відповідно до п.33 підр.2 р.ХХ ПК України за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, непогашені залишки сум ПДВ, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, та від'ємне значення суми ПДВ, яке задекларовано платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року без проведення перевірок, передбачених ст. 200 цього Кодексу, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні /розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену п. 200 1.3 цього Кодексу, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення, або відшкодовуються у порядку, передбаченому нормами Податкового кодексу України станом на 31.01.2014 р.

Порядок заповнення податкової декларації з ПДВ регламентовано Порядком заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №966 від 23.09.2014р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України №13 від 23.01.2015р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2015р. за №102/26547).

Відповідно до п.33 підр.2 р.ХХ ПК України за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, непогашені залишки сум ПДВ, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, та від'ємне значення суми ПДВ, яке задекларовано платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року без проведення перевірок, передбачених ст. 200 цього Кодексу, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні /розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену п. 200 1.3 цього Кодексу, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення, або відшкодовуються у порядку, передбаченому нормами ПК України станом на 31.01.2014р.

Згідно з п.5 розд.9 Порядку у таблиці 1 (Д2) (додаток 2) зазначаються:

- у графі 1 - звітний (податковий) період, у якому виникла сума від'ємного значення;

- у графах 2 - 6 - суми залишку від'ємного значення податку попередніх податкових періодів станом на початок поточного звітного періоду в розрізі виду такого від'ємного значення.

- графах 2 - 6 (Д2) (додаток 2) за лютий 2015 року (I квартал 2015 року) зазначаються суми від'ємного значення, що підлягають зарахуванню до звітного (податкового) кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року); суми залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року); суми, задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року; залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року.

- у графі 6 (Д2) (додаток 2) наступних звітних (податкових) періодів зазначаються дані графи 14 (Д2) (додаток 2) за попередній звітний (податковий) період.

- значення рядка "Усього, в т. ч.:" графи 6 переноситься до рядка 26 декларації за поточний звітний (податковий) період;

- у графі 7 - сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

- значення рядка "Усього, в т. ч.:" переноситься до рядків 20.2 та 27 декларації поточного звітного (податкового) періоду.

Відповідно до пп.8 п.5 Розділу 5 Порядку, рядок 20.2 передбачений для відображення суми залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку збільшено розмір суми податку, визначеної пунктом 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Рядок 20.2 заповнюється в звітному (податковому) періоді, в якому було здійснено таке збільшення.

Отже, враховуючи вищезазначені норми ПК України, платник податку може прийняти самостійно рішення про зарахування в повному обсязі належної йому сими бюджетного відшкодування або її частини у зменшеному податкових зобов'язань, що виникли протягом наступних звітних періодів.

Колегія суддів, погоджується з висновками суду першої інстанції, що жодна норма ПК України та Порядку не визначає термін, з якого платник податку за власним бажанням враховуватиме залишки від'ємного значення (бюджетного відшкодування) з ПДВ за старими правилами чи враховуватиме зазначені суми (або їх частину) у складі від'ємного значення р. III декларації.

Тому, відповідно до поданої декларації за лютий місяць 2015 року підприємство правомірно зменшило суму бюджетного відшкодування на суму податкового зобов'язання за лютий в сумі 383 852 грн.

Враховуючи наведене, висновок податкового органу про невірне відображення рядку декларації, що призвело до відсутності нарахувань в інтегрованій картці платника ПДВ та у зв'язку з чим встановлено заниження податкових зобов'язань за лютий 2015 року в сумі ПДВ 383 852 грн. є не обґрунтованим, а відтак податкове повідомлення-рішення Ковельської ОДПІ №0002291501 від 06.05.2015 р. є протиправним та підлягає скасуванню.

Згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч.4 ст.70 КАС України обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності, відповідно до ч.2 ст.71 КАС України, покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Відповідач не довів суду належними і допустимими доказами законність прийнятого податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до ст. 159 КАС України, обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин у адміністративній справі, підтверджених такими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

З підстав вищенаведеного, колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції вірно встановив фактичні обставини справи, дослідив наявні докази, надав їм належну оцінку та прийняв рішення з дотриманням норм матеріального і процесуального права, а тому підстав для його скасування не вбачає.

Відповідно до ст. 200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст. ст. 41, 160, 167, 196, 198, 200, 205, 206, 212, 254 КАС України, суд, -

у х в а л и в :

Апеляційну скаргу Ковельської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Волинській області - залишити без задоволення, а постанову Волинського окружного адміністративного суду від 17 червня 2015 року по справі №803/1215/15-а - без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом 20 днів з дня набрання нею законної сили.

Головуючий : Р.В.Кухтей

Судді : І.О. Яворський С.П. Нос

Повний текст ухвали виготовлений та підписаний 13.10.2015 р.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
08.10.2015
ПІБ судді:
Кухтей Р.В.
Реєстраційний № рішення
876/7560/15
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Апеляційну скаргу контролюючого органу на рішення суду першої інстанції у даній справі залишено без задоволення, а рішення першої інстанції залишено без змін.
Подальше оскарження
Подальше оскарження рішень першої та апеляційної інстанції у даній справі не здійснювалось.
Замовити персональну презентацію