Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 31.07.2012 у справі №2а/2570/4680/11

Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" липня 2012 р. Справа: № 2а/2570/4680/11

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Бабенка К.А.,

суддів: Оксененка О.М., Федотова І.В.,

розглянувши адміністративну справу за апеляційною скаргою Прилуцької об'єднаної державної податкової інспекції Чернігівської області

на Постанову Чернігівського окружного адміністративного суду

від 20 березня 2012 року

за адміністративним позовом Публічного акціонерного товариства «Укрнафта»

в особі «Нафтогазовидобувного управління «Чернігівнафтогаз»

до Прилуцької об'єднаної державної податкової інспекції Чернігівської області

про визнання платником податку за користування надрами для видобування корисних копалин за результатом спільної діяльності та зобов'язання вчинення певних дій,-

В С Т А Н О В И В :

В зв'язку з неприбуттям жодного з представників осіб, які беруть участь у справі, у судове засідання, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, відповідно до п. 2 частини першої ст. 197 Кодексу адміністративного судочинства України, апеляційний розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами.

Постановою Чернігівського окружного адміністративного суду від 20 березня 2012 року позов задоволено повністю.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, Відповідачем подано апеляційну скаргу, в якій він просить скасувати рішення суду першої інстанції та прийняти нове судове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовити.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а Постанову суду першої інстанціїї -без змін, з наступних підстав.

Як вбачається із п.4.1, укладеного між Позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна» Договору про спільну діяльність в Прилуцькому нафтогазопромисловому районі від 19 січня 1999 року № 35/4 із змінами та доповненнями (далі -Договір № 35/4), копія якого наявна в матеріалах справи (а.с. 14-30), вирішення питань щодо спільної діяльності, пов'язаної з його виконанням покладено на Виконавчу дирекцію Позивача, яка створюється і діє відповідно до статті 13 цього Договору, і в зв'язку з чим, його структурний підрозділ -"Нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз» з 01 квітня 1999 року взято на податковий облік Відповідачем за податковим номером 534663345, як особу відповідальну за сплату податків за зазначеним Договором, що підтверджується виданою Відповідачем Довідкою «Про взяття на облік платника податків»№ 43, копія якої також наявна в матеріалах справи (а.с. 31).

Позивачем в особі «Нафтогазовидобувного управління «Чернігівнафтогаз»06 травня 2011 року подано податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за І квартал 2011 року від 04 травня 2011 року із доповненням до нього №23-К від цієї ж дати та Розрахунок №1 податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки в абсолютних значеннях) від 04 травня 2011 року, копії яких наявні в матеріалах справи (а.с. 32-35). Проте, Листом від 11 травня 2011 року № 9065/15-307, копія якого також наявна в матеріалах справи (а.с. 36), Відповідач повідомив Позивача, що подані ним Розрахунки заповнені із порушенням вимог ст. 48 Податкового кодексу України і не вважаються податковими деклараціями.

Згідно із ст. 48 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі -ПК), податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього Кодексу та чинному на час її подання. Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку) ; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); місцезнаходження (місце проживання) платника податків; найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або інші відомості, визначені в абзаці сьомому цього пункту, посадових осіб платника податків; підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності). Податкова декларація повинна бути підписана: керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником. Якщо податкова декларація подається податковими агентами - юридичними особами, вона повинна бути підписана керівником такого агента та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації такого агента, а якщо податковим агентом є платник податків - фізична особа - таким платником податків. Податкова звітність, складена з порушенням норм цієї статті, не вважається податковою декларацією, крім випадків, встановлених пунктом 46.4 статті 46 цього Кодексу.

А відповідно до п. 46.4 ст. 46 ПК, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам цього Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації, в зв'язку з чим, Позивачем разом з податковим розрахунком, який відповідає вимогам вищезазначених статтей, подано до Відповідача відповідні доповнення і пояснення.

Згідно із п. 256.2. ст. 256 ПК, платником рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один із учасників такого договору про спільну діяльність, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи покладено обов'язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа) , та за умови, що один з учасників договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи має відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування корисних копалин.

В зв'язку з вищенаведеним, невизнання Відповідачем Позивача в особі його структурного підрозділу "Нафтогазовидобувне управління "Чернігівнафтогаз", як уповноважену особу за договором про спільну діяльність, є неправомірним, оскільки він перебуває на обліку як платник податків та є відповідальним за внесення податків за Договором № 35/4, тому, судом першої інстанції правомірно задоволено повністю адміністративний позов та зобов'язано Відповідача вчинити певні дії для захисту порушених прав та інтересів Позивача.

Щодо невідповідності форми наданого Позивачем Відповідачу податкового розрахунку з плати за користування надрами, колегія суддів зазначає, що Постановою Окружного адміністративного суду м.Києва від 01 серпня 2011 року, залишеною без змін Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 26 січня 2012 року в адміністративній справі № 2а-9068/11/2670, копії яких наявні в матеріалах справи (а.с. 80-82; 124-130), адміністративний позов Публічного акціонерного товариства «Укрнафта»задоволено повністю, визнано недійсним та скасовано з дати набрання чинності Наказ Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010р. №1013 «Про затвердження форм податкових розрахунків з плати за користування надрами» в частині визначення реквізиту «код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія, номер паспорта»розділу другого Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин; визнано недійсним та скасовано з дати набрання чинності Наказ Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010р. №1013 «Про затвердження форм податкових розрахунків з плати за користування надрами»в частині визначення реквізиту «код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія, номер паспорта»розділу четвертого Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копали; визнано недійсним з дати набрання чинності Наказ Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010р. №1013 «Про затвердження форм податкових розрахунків з плати за користування надрами» в частині включення до Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин розділу четвертого; зобов'язано Державну податкову адміністрацію України включити до форми податкового розрахунку з плати за користування надрами, затвердженої Наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010р. №1013 «Про затвердження форм податкових розрахунків з плати за користування надрами»замість реквізиту «код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія, номер паспорта» реквізит «код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)»відповідно до того, як останній реквізит визначений п. 48.3 статті 48 Податкового кодексу України.

А як вбачається із зазначеного раніше податкового розрахунку, поданого Позивачем, він повністю відповідає необхідній формі.

Відповідно до ст. 200 Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення, а постанову суду -без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

В зв'язку з вищевикладеним, колегія суддів дійшла висновку, що судом першої інстанції правильно встановлені обставини справи, судове рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, за таких підстав, апеляційна скарга залишається без задоволення, а Постанова суду першої інстанції -без змін.

Керуючись ст.ст. 162, 195, 197, 198, 200, 205, 206, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу Прилуцької об'єднаної державної податкової інспекції Чернігівської області Державної податкової служби залишити без задоволення, а Постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 20 березня 2012 -без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі і може бути оскаржена безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів після набрання нею законної сили.

Головуючий суддя Бабенко К.А

Судді: Оксененко О.М. ФедотовІ.В.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
30.07.2012
ПІБ судді:
Бабенко К.А.
Реєстраційний № рішення
№2а/2570/4680/11
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Апеляційну скаргу контролюючого органу залишити без задоволення. Рішення суду першої інстанції залишити без змін.
Подальше оскарження
 Рішення суду другої інстанції в подальшому не оскаржувалося.
Замовити персональну презентацію