Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 26.05.2015 у справі № 826/20978/14

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

Іменем України

26 травня 2015 року м. Київ Справа: № 826/20978/14

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого судді: Горбань Н.І.

суддів: Земляної Г.В. Сорочка Є.О.

при секретарі: Драч М.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників

на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.02.2015 року

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Баядера Логістик"

до Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

В С Т А Н О В И Л А:

ТОВ "Баядера Логістик" звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників про скасування податкових повідомлень - рішень №0000663920 від 20.11.2014 та №0000693920 від 27.11.2014 року.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.02.2015 року позовні вимоги задоволено.

Не погоджуючись з постановою суду першої інстанції, Міжрегіональне головне управління Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників подало апеляційну скаргу, в якій просить апеляційну інстанцію скасувати незаконну, на його думку, постанову суду першої інстанції та постановити нову про відмову в позові. В своїй апеляційній скарзі апелянт посилається на порушення судом норм матеріального та процесуального права, незаконність та необ'єктивність судового рішення, що є підставами для його скасування.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення учасників процесу, що з'явилися в судове засідання, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, 05.11.2014 Міжрегіональним головним управління Державної фіскальної служби - Центральним офісом з обслуговування великих платників проведено камеральні перевірки податкової звітності з податку на додану вартість за серпень 2014 року Товариства з обмеженою відповідальністю "Баядера Логістик", за результатами якої складено акт № 1283/28-10-39-20/35871504 та податкової звітності зі збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства за серпень 2014 року Товариства з обмеженою відповідальністю "Баядера Логістик" за результатами якої складено акт № 1284/28-10-39-10/35871504.

За результатами камеральних перевірок встановлено порушення вимог підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України, яке полягає в несвоєчасному поданні податкової звітності, а саме, податкова звітність за серпень 2014 року з граничним строком подання - 22.09.2014 була подана 10.10.2014.

20.11.2014 на підставі акту № 1283/28-10-39-20/35871504 від 05.11.2014 прийнято податкове повідомлення - рішення № 0000663920, яким збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на додану вартість за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) на 170,00 грн.

27.11.2014 на підставі акту № 1284/28-10-39-10/35871504 від 05.11.2014 прийнято податкове повідомлення - рішення № 0000693920, яким збільшено суму грошового зобов'язання за платежем збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) на 1020,00 грн.

Вирішуючи даний спір, суд першої інстанції прийшов до висновку щодо наявності підстав для задоволення позову.

Колегія суддів погоджується з таким висновком з огляду на наступне.

Відповідно до підпункту 102.6.4 пункту 102.6 статті 102 Податкового кодексу України встановлено, що граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань, підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально. Штрафні санкції, визначені цим Кодексом, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації згідно з цим пунктом.

Пунктом 8.1 Порядку застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України №1044 від 24.12.2010 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за №84/18822, встановлено, що заява подається платником податків протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення обставин, визначених цим Порядком, у довільній формі із стислим та чітким обґрунтуванням підстав для продовження граничних строків з посиланням на документальне підтвердження викладених фактів. У заяві надається вичерпний перелік додатків із зазначенням кількості сторінок кожного документа, їх повної назви та реквізитів (дата, номер, найменування органу, що видав документ). Заява подається платником податків тільки разом із документальним підтвердженням.

Отже, за наявності обставин непереборної сили, підтверджених документально, граничні строки для подання податкової декларації підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, який оформлюється у вигляді заяви, яка подається платником податків протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення відповідних обставин.

Згідно з пунктом 2 Порядку застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України № 1044 від 24.12.2010 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 84/18822, обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) - непереборна за даних умов сила (стихійне лихо, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух, тощо), яка є обставиною, що звільняє фізичну особу або посадових осіб юридичної особи від відповідальності за невиконання обов'язків, передбачених податковим законодавством.

Відповідно до пункту 5.4 зазначеного Порядку документальним підтвердженням відсутності можливостей у платника податків подати у граничний строк податкові декларації внаслідок інших обставин непереборної сили, у тому числі є підтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили на території України.

Сертифікатом № 20148 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) , виданим Торгівельно - промисловою палатою України 03.12.2014, копія якого наявна в матеріалах справи, засвідчено наступне: "Враховуючи вищезазначене та відповідно до пунктів 102.6-102.7 статті 102 Податкового кодексу України, на підставі наданих документів Торгівельно - промислова палата України засвідчує настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 20.08.2014 ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» при здійсненні господарської діяльності на території Донецької області та дотриманні норм законодавчих актів України, які стосуються продовження граничних строків для подання податкової декларації. На момент видачі сертифікату Торгово-промисловою палатою України форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) тривають, дату закінчення їх терміну встановити неможливо."

Отже, сертифікатом № 20148 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) , виданим Торгівельно - промисловою палатою України 03.12.2014 засвідчено факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 20.08.2014 при здійсненні позивачем господарської діяльності на території Донецької області, які станом на 03.12.2014 тривають.

З огляду на зазначене, станом на 22.09.2014, граничний термін подання податкових декларацій з податку на додану вартість та зі збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за серпень 2014 року, та на 10.10.2014, дату подання позивачем відповідних декларацій до податкового органу, так і станом на 05.11.2014, дату проведення камеральних перевірок позивача, форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) , а отже відповідно до положень Порядку застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України № 1044 від 24.12.2010та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 84/18822, були відсутні правові підстави для подання заяви про продовження граничних строків для подання податкової декларації.

Отже, суд першої інстанції правильно дійшов висновку про те, що встановлення факту порушення позивачем підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України станом на 05.11.2014 було передчасним.

Підсумовуючи наведене, колегія суддів приходить до висновку, що доводи, викладені в апеляційній скарзі, не знайшли свого підтвердження, оскаржувана постанова прийнята судом відповідно до норм матеріального та процесуального права, а тому підстави для задоволення апеляційної скарги відсутні.

Доводи апеляційної скарги та представника апелянта в судовому засіданні не спростовують висновків суду першої інстанції, тому вони не заслуговують на увагу.

Відповідно до ст. 200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст. ст. 158, 160, 195, 196, 198, 200, 205, 206, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

В задоволенні апеляційної скарги Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників - відмовити.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.02.2015 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів шляхом подачі касаційної скарги до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий суддя: Н.І.Горбань

Судді: Г.В. Земляна Є.О. Сорочко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
25.05.2015
ПІБ судді:
Горбань Н.І.
Реєстраційний № рішення
826/20978/14
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Суд апеляційної інстанції відмовив контролюючому органу у задоволенні скарги та залишив без змін постанову суду першої інстанції, прийняту на користь платника податків.  
Подальше оскарження
Вищий адміністративний суд України залишив касаційну скаргу контролюючого органу без руху.  
Замовити персональну презентацію