Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 24.09.2013 у справі № 0003051742/1742
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 826/4327/13-а

Головуючий у 1-й інстанції: Костенко Д.А.

Суддя-доповідач: Ісаєнко Ю.А.

У Х В А Л А

Іменем України

24 вересня 2013 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого - судді Ісаєнко Ю.А.;

суддів: Кучми А.Ю., Федотова І.В.,

за участю секретаря: Бащенко Н.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Рівному Рівненської області Державної податкової служби

на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва

від 30 квітня 2013 року у справі

за адміністративним позовом ОСОБА_2

до Державної податкової інспекції у м. Рівному Рівненської області Державної податкової служби

про визнання дій неправомірними, визнання неправомірним та скасування податкового повідомлення - рішення від 09 серпня 2012 року №0003051742/1742,

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва із адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у м. Рівному Рівненської області Державної податкової служби, в якому просив визнати протиправними дії щодо видання податкового повідомлення - рішення, визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення від 09 серпня 2012 року №0003051742/1742.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 30 квітня 2013 року позов задоволено частково, скасовано податкове повідомлення - рішення від 09 серпня 2012 року №0003051742/1742.

Не погоджуючись із вказаною постановою, відповідач подав апеляційну скаргу з підстав порушення судом першої інстанції норм матеріального права, в якій просить скасувати постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 30 квітня 2013 року та ухвалити нове судове рішення про відмову у задоволенні позову.

Представники сторін в судове засідання не з'явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 196 Кодексу адміністративного судочинства України не перешкоджає судовому розгляду справи. У зв'язку з цим, відповідно до ч. 1 ст. 41 Кодексу адміністративного судочинства України, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Заслухавши суддю - доповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення, постанову суду першої інстанції - без змін, з огляду на наступне.

Відповідно до частини першої статті 195 КАС України колегія суддів вважає за необхідне переглянути рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, позивачем подано до відповідача декларацію про майновий стан та доходи за 2011 рік від 20.04.2012 року (вх. №202132), в якій задекларував дохід від продажу інвестиційного активу в сумі 1840000,00 грн. та витрати на придбання інвестиційного активу в сумі 1840000,00 грн. Інвестиційним активом, результати операцій з яким були відображені у декларації за 2011 рік, є корпоративні права у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Юніт-М».

Посадовою особою відповідача проведено позапланову документальну невиїзну перевірку позивача з питань підтвердження достовірності відомостей, зазначених у податковій декларації про майновий стан та доходи за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року; за наслідками перевірки складено акт від 18.07.2012 року №185/17-117/2882802104.

Актом перевірки встановлено порушення позивачем пп. 170.2.1 та пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України, що призвело до завищення витрат на придбання інвестиційного активу за 2011 рік на 920000,00 грн.; у зв'язку із наведеним відповідачем відповідно до п. 164.3 ст. 164, п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України позивачу донараховано податок з доході фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами за лютий 2011 рік на 156211,80 грн.

В обґрунтування зазначеного порушення орган державної податкової служби посилається на те, що позивачем надано підтверджуючі документи на витрати на придбання інвестиційного активу на загальну суму 920000,00 грн., по внесенню до статутного фонду ТОВ «Юніт-М», в той час як в подальшому продала частку у статутному капіталі громадянину Республіки Азербайджану ОСОБА_4 за 1840000,00 грн., що призвело до завищення витрат на придбання інвестиційного активу на суму 920000,00 грн. На думку відповідача, надана під час проведення перевірки розсипка про те, що ОСОБА_5 отримала готівкові кошти від ОСОБА_2 за продаж частки в статутному фонді ТОВ «Юніт-М» на суму 920000,00 грн., не підтверджує витрати на придбання інвестиційного активу, оскільки не завірена нотаріально.

09 серпня 2012 року ДПІ у м. Рівному Рівненської області ДПС винесено податкове повідомлення - рішення №0003051742/1742, яким на підставі акту перевірки за порушення пп. 170.2.1, пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170, п. 164.3 ст. 164, п. 167.1 ст. 167, п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу України позивачу збільшено грошове зобов'язання на 195264,75 грн., у тому числі за основним платежем 156211,80 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) 39052,95 грн.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції з яким погоджується колегія суддів, виходив з наступного.

Відповідно до підпункту 170.2.1 пункту 170.2 статті 170 Податкового кодексу України облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

Згідно пп. 170.2.2 п. 170.2 статті 170 зазначеного Кодексу інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 цього пункту (крім операцій з деривативами).

Підпунктом 170.2.6 пунктом 170.2 статті 170 Кодексу до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем до статутного капіталу ТОВ «Юніт-М» були внесені кошти у розмірі 920000,00 грн., про що свідчать квитанції до прибуткового касового ордеру.

Згідно протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Юніт - М» від 27 серпня 2009 року, учасниками якого були ОСОБА_5 - 50%, ОСОБА_2 - 50%, до порядку денного було винесено питання щодо погодження відступлення частки учасника товариства та перерозподіл часток в статутному капіталі товариства (п. 3, 4 порядку денного).

Так, на загальних зборах вирішено надати згоду та затвердити рішення про вихід ОСОБА_5 із складу учасників ТОВ «Юніт-М» шляхом відступлення належної їй частки у Статутному капіталі Товариства у розмірі 50% Статутного капіталу Товариства, загальною вартістю 920000,00 грн. на користь учасника товариства ОСОБА_2; вирішено розподілити частки наступним чином: ОСОБА_2 - 1840000,00 грн., що становить 100% Статутного капіталу Товариства.

У зв'язку із цим, 27 серпня 2009 року між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_2 (покупець) укладено договір купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Юніт-М», згідно якого ОСОБА_5 відступає, а позивач зобов'язується прийняти та оплатити частку у розмірі 50% статутного капіталу товариства.

Згідно розписки від 27 серпня 2009 року, сторонами договору підтверджено факт отримання ОСОБА_5 від ОСОБА_2 готівкових коштів в розмірі 920000,00 грн., що підтверджує виконання останньою зобов'язань покупця в повному об'ємі та належним чином.

Частиною першою статті 147 Цивільного кодексу України передбачено, що учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства.

Відповідно до частини першої статті 209 Цивільного кодексу України правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін. Договір про закупівлю, який укладається відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», на вимогу замовника підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

Главою 48 Цивільного кодексу України визначені загальні умови та порядок виконання зобов'язань.

Згідно статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до частини першої статті 545 Цивільного кодексу України прийнявши виконання зобов'язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі.

Частиною першою статті 655 зазначеного Кодексу передбачено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Під час проведення перевірки орган державної податкової служби дійшов висновку про те, що зазначена вище розписка не підтверджує витрати на придбання інвестиційного активу, оскільки не завірена нотаріально.

Проте, колегія суддів погоджується з судом першої інстанції, що відповідачем не доведено наявність відповідних законодавчих приписів щодо обов'язковості нотаріального посвідчення розписки.

Як вбачається з матеріалів справи, 23 грудня 2011 року позивачем було відступлено 100% частку статутного капіталу ТОВ «Юніт-М» ОСОБА_4 за 1840000,00 грн., про що свідчить нотаріально посвідчений договір купівлі - продажу корпоративний прав.

Таким чином, колегія суддів погоджується з судом першої інстанції, що позивачем належним чином підтверджено витрати на придбання інвестиційного активу у розмірі 1840000,00 грн.

За таких обставин суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про протиправність податкового повідомлення - рішення від 09 серпня 2012 року №0003051742/1742.

Відповідно до частини 1 статті 200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку, що постанова суду першої інстанції ухвалена з дотриманням норм матеріального та процесуального права, з повним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, доводи апеляційної скарги не спростовують висновки суду першої інстанції, у зв'язку з чим підстави для скасування або зміни постанови суду першої інстанції відсутні.

Керуючись ст.ст. 160, 198, 200, 205, 206 КАС України, суд апеляційної інстанції, -

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Рівному Рівненської області Державної податкової служби залишити без задоволення, постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 30 квітня 2013 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

 (Ухвалу у повному обсязі складено 27.09.2013 року)

Головуючий суддя: Ю.А. Ісаєнко

Суддя: А.Ю. Кучма

Суддя: І.В. Федотов.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
24.09.2013
ПІБ судді:
Ісаєнко Ю.А.
Реєстраційний № рішення
0003051742/1742
Інстанція
Апеляційна
Резолютивна частина
Апеляційну скаргу контролюючого органу відхилено, а рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Подальше оскарження
Оскарження рішення суду апеляційної інстанції по даній справі у суді касаційної інстанції не здійснювалося.
Замовити персональну презентацію